Tuesday, 30 November 2004

Balchder

Chi'n cofio pan dwedais i fy mod i'n gobeithio i gorffen gyda fy nofel yr wythnos ma? Anghofiwch hon. Dw i wedi gorffen neithiwr. Wel, y bore ma i bod yn gywir -- ar 12:20 bore , 30 Tachwedd, 2004, dw i wedi gorffen gyda'r prosiect mwyaf o fy mywyd.

Wedi blino lan ydw i rŵan. Ond dw i'n teimlo mor hapus. Hmm, mae dim ond un potel o cwrw yn fy oergell. Mae rhaid i fi trwsio'r sefyllfa ma cyn heno.

Dw i'n angen golygu'r llyfr o hyd, wrth gwrs, ond dw i wedi gorffen y mwyaf o'r ysgrifennu. Dros y gweddill o'r wythnos ma a dros yr wythnos nesaf, fe fyddaf i'n gweithio ar golygu ac, efallai, ar gwneud cynnig i asiantau llenyddol/cyhoeddwyr. Pwy a wyr i ble bydda i'n mynd o yma...

5 comments:

Siôn said...

Llongyfarchiadau ar gorffen dy nofel. Dwi'n gweld mai "Drinking Stories" yw ei enw - teitl da. Am beth yn union mae'r nofel?

Chris yn Wheaton said...

Gobeithio bydda i'n dy weld di ar yr teledu ac yn yr papur newydd - yn fuan. Efallai yn Cymru. Llongyfarchiadau.
Pob lwc a iechyd da, Chris yn Wheaton

Geraint Criddle said...

Aye, llongyfarchiadau mawr! Gobeithio y bydd modd cael gafael ar gopi yng Nghymru cyn bo hir!

Chris Cope said...

Gobeithio bydd modd cael gafael ar gopi unman. Dw i ddim yn gwybod dim byd am y broses cyhoeddi.

Mordicai said...

Mi wnes i orffen nofel ddoe. Dim ond tair diwrnod o olygu gefais i, cyn y dyddiad cwblhau. Erbyn hynny roeddwn i eisiau llosgi'r nofel am fy mod i wedi gwario gymaint o amser gyda'r un stori a'r un cymeriadau.