Monday, 1 November 2004

Ond mae hi'n gynnes

Doeddwn i ddim eisiau codi heddiw. Bore oer ydy hi ac oedd hi'n gynnes ac yn gyffyrddus yn y gwely. Ond, mae rhaid i fi codi am 7 bore i bod yn gallu ysgrifennu ar fy mlog.

Ar yr ailfeddwl, dw i'n meddwl y bydda i gwneud cais i Aberystwyth hefyd. Mae fy ngwraig wedi dweud y ddylwn i. Rydw i o hyd yn [have my heart set] ar Caerdydd. Dw i'n meddwl bydd fy mywyd yn fwy hawdd yno -- fwy hawdd i fy ngwraig ac yn fwy hawdd i fi fel myfyrwyr hŷn. Efallai dw i'n anghywir am hynny.

Edrychais i ar y safle Aberystwyth ddoe a welais i'w bod nhw'n cynnig gradd 4-blwydd ar gyfer pobl sy'n dechrau gyda Cymraeg. Efallai bydd hyn yn da ar fi. Does dim cynllun fel hyn yn Prifysgol Caerdydd (fy mod i wedi gweld). Ond, dw i'n meddwl faswn i'n bod diflas gyda cwrs cyflwyniad. Fe fydd hi'n helpu fi, dw i'n sicr, ond efallai baswn i'n teimlo rhwystredig gyda'r cyflymdra.

Ond bydda i'n ysgrifennu at Aberystwyth heddiw neu yfory i gofyn am eu gradd Cymraeg.

Yr gwbl yn dibynnu ar fy ngwraig ac o ble alli hi'n ffeindio swydd.

Yr etholiad ydy yfory. Mae hi'n cyffrous, tipyn bach; a [stomach-churning]. Dw i'n feddwl, dw i'n gobeithio, bydd Kerry yn ennill. Yn ôl y gweddill y byd, bydd o. Mae hi'n diddorol i weld bod Bush yn wneud OK yn y Dwyrain Canol, yn ôl y pôl ma.

Rydyn ni'n (rhai ohonon ni pwy ddim yn twpsyn, o leiaf) pryderus iawn am yr etholiad ma -- dyn ni ddim eisiau Bush i ennill. Mae'n flin da fi os ydych chi'n hoffi Bush, ond dw i ddim yn credu ei bod o'n da ar gyfer America. Hyd yn oed pe taswn i cytuno gyd ei polisi mewnol (a dw i ddim), fasai rhaid i fi cyfaddef bod y byd yn grac iawn gyda fo. Dw i ddim yn deall sut rhywun sy'n gofalu am [anything] heb eu hunain yn gallu pleidleisio i Bush.

1 comment:

Ifan said...

Fel myfyriwr yng Nghaerdydd dwi'n credu ei fod o'n well goleg, ond os wyt ti wir eisiau gweld Cymru a mwynhau ei ddiwylliant falle y bysai Aber yn well. Mae Caerdydd yn ddinas sy'n union yr un fath a pob dinas arall yn y byd bron.

Dwi'n meddwl bod y pol dwyrain canol na'n dangos problem mawr gyda democratiaeth: tydi'r pobl mae ei polesiau wedi lladd ddim yn cael pledleisio.

Dwi'n mynd i aros fyny trwy'r nos fory yn gwylio'r etholiad. Gobeithio na fydd trafferth gweld pwy sydd wedi ei enill.