Wednesday, 22 December 2004

Yn meddwl dwli

Dw i wedi codi yn rhy hwyr heddiw, felly mae dim ond 15 munud i ysgrifennu ar fy mlog arna i.

Dw i ddim yn teimlo fel wneud dim byd o gwbl y dyddiau ma. A dw i'm meddwl gormod am fy nghyn-cariad, Sara. Dw i wedi bod yn priod ers 1999, ond o amser i amser dw i ddim yn gallu stopio meddwl am Sara. Dw i ddim yn meddwl fy mod i eisiau hi'n ôl, dw i jest... dw i ddim yn gwybod. Oedd y breakup yn ddrwg iawn a doedden ni ddim erioed yn llyfnu pethau rhwng ni*.

Dros y blynedd, dw i wedi geisio i bod ffrind i Sara ond doedd pethau ddim yn gweithio. Bob amser bod Sara a fi yn siarad, ni'n teimlo fel dechrau ymladd. Dw i'n cofio'r adegau da ond mae nhw wedi diflannu. Mae hyn yn anodd iawn i fi.

*Dw i'n gwybod fy mod i wedi ysgrifennu hyn yn anghywir -- help plîs?

Tuesday, 21 December 2004

O'r diwedd!

OK, rŵan mae hi'n ddechrau teimlo fel Nadolig. Er bod hi wedi bod oer ym Minnesota dros y mis diwethaf, doedd hi ddim yn deimlo fel Nadolig oherwydd doedd dim eira ar y tir. Mae hi o hyd yn dywyll tu allan, ond dw i'n gallu weld eira.

Yr eira gyntaf o'r tymor. Global warming ar fai, dw i'n meddwl. Yn arferol, mae'r eira yn dod draw gynnar mis Tachwedd, ond doedd dim yr oer neu'r eira wedi dod eleni tan ar ôl y dechrau mis Rhagfyr.

Ac hyd yn oed gyda'r eira ma, dydy hi ddim digon. Dw i eisiau Nadolig Gwyn.

Rheswm arall y doedd hi ddim yn teimlo fel Nadolig oherwydd does dim lawer o arian eleni. Dw i ddim yn gallu fforddio lawer o anrhegion -- dim ond gift certificates i fy mrawd ac ei gwraig. Dw i wedi gwau'r anrhegion fy mam a fy nhad -- sgarffiau. A fy ngwraig a fi wedi cytuno bod dydyn ni ddim yn rhoi anrhegion i ein gilydd.

Ond dw i'n edrych ymlaen i gwario amser gyda fy nheulu, a'r dydd allan o'r gwaith. A bydd yr eira ma'n helpu i wneud pethau yn wella.

Monday, 20 December 2004

Bost crwydrol

Mae'n tipyn anodd i dechrau astudio fy Nghymraeg am rhyw reswm. Ofn, efallai. Mae ofn methiant arna i, felly, dw i ddim yn geisio. Bril.

Dw i'n ar ôl gyda fy dysgu Cymraeg. Dw i'n gobeithio gallaf i cerdded i llwybr orau yr wythnos ma.

Beth wedi ddigwydd i wefan Catchphrase? Does dim updates yno ers Noson Guto Ffowc. Mae angen y gwefan na ar gyfer fy Nghymraeg. Pe tasai Catchphrase mynd, dw i'n meddwl bod digon o pethau arall gyda fi i astudio, ond bydd hi'n anodd.

Nadolig ydy'r wythnos hon. Dw i'n edrych ymlaen i hon. Ond dydy hi ddim yn teimlo fel Nadolig yma ym Minnesota. Does dim eira ar y tir, er gwaethaf y ffaith ei bod hi'n oer iawn (mae hi'n -7 C ar y foment).

Diawl, mae rhaid i fi dechrau meddwl am fy mostiau, yn lle o dim ond codi o'r gwely a dechrau ysgrifennu. Dydy hyn ddim yn gweithio.

O ie, dw i'n gwybod bod fy Nghymraeg yn hollol drwg heddiw. Dw i'n colli hi cyfle iawn. Dw i'n meddwl am fy nofel bob amser y dyddiau ma, a mae hi'n anodd iawn i canolbwyntio ar rhywbeth arall. Dw i'n gwybod bod rhaid i fi gweithio'n galed i gwella fy Nghymraeg cyn i fi fynd i Cymru (pe taswn i cael fy dderbyniad amodol gan Prifysgol Caerdydd), ond... dw i ddim yn gwybod. Mae hi'n anodd i cadw symbyliad Gymraeg pan does dim siaradwr arall yma.

Dw i'n meddwl o amser i amser bod pe taswn i cael fy dderbyniad, efallai baswn i eu gofyn nhw i dal fy dderbyniad tan 2006. Oherwydd does dim lawer o amser gyda fi, a bydd pethau agos amhosibl i fy ngwraig y blynedd ma. Ond, pe taswn i aros tan 2006 -- faswn i cadw fy nwyd Gymraeg dros yr amser?

Wednesday, 15 December 2004

Pethau da

Ddoe oedd dirnod da. Pan dof i'n ôl adref, welais i pecyn Amazon.com ar y bwrdd. Oedd hi llyfr i ysgrifenwyr -- gan fy ffrind, Shawn.

Mae Shawn yn gweithio galed i rhoi ei hunain trwy prifysgol a mae gwraig a frech fach gyda fo, a mae o wedi talu $25 i prynu y llyfr ma i fi oherwydd mae o eisiau helpu fi i ffeindio cyhoeddwr. Doeddwn i ddim yn credu.

Ac wedyn, ar ôl dw i wedi anfon "Diolch yn fawr iawn" at Shawn, dderbyniais i e-bost gan asiant llenyddol sy eisiau gweld fy llyfr. Efallai bydd hi'n hoffi fy nofel a eisiau rhoi o ei cynrychiolaeth.

Fe fasai neis i gwerthu y llyfr ma cyn fynd i Cymru (pe taswn i gael fy dderbyniad, wrth gwrs). Felly, bydd tipyn arian gyda fi. Ond, dw i ddim eisiau fynd rhy pell o fy hun. Dw i'n hapus bod rhywun wedi gofyn am fy llawysgrif.

Tuesday, 14 December 2004

Rhewedig

Mae hi'n oeri eto y bore ma. Dw i'n casáu codi ar boreau fel hon. Mae hi'n -13 C ar y foment. Fe fydd y tymheredd yn godi i -2 heddiw.

Dw i'n hoffi'r tywydd oer ac yr eira ac yn y blaen, ond mae hi'n mor anodd i codi yn y bore. Ac, wrth gwrs, oherwydd dw i wedi aros yn y gwely yn hwyr, does dim lawer o amser y bore ma i ysgrifennu ar fy mlog.

Wel, dw i wedi dechrau i gweithio ar fy Nghymraeg eto. Does dim nofelau i ysgrifennu rŵan, felly allaf i canolbwyntio'n hollol ar Gymraeg. Os mae Prifysgol Caerdydd yn dderbyn fy cais, dw i'n siŵr bydd rhaid i fi hedfan allan yno i siarad atyn nhw. Dw i'n meddwl y baswn i wneud hyn ym mis Chwefror efallai.

Monday, 13 December 2004

Brrrrr!

Oof. Doeddwn i ddim eisiau gadael y gwely y bore ma. Mae hi'n mor oer yn fy fflat. Roeddwn i mor hapus o dan fy mlancedi. Ond mae rhaid i fi dechrau wythnos arall -- fy gŵyl (yr wythnos diwethaf) wedi gorffen.

A, i gwneud pethau yn fwy anodd -- does dim fagiau te yn fy fflat. Mae rhaid i fi prynu fwy, ond fydd dim digon o arian am fagiau te tan dydd Iau; pan cawn i fy nhalu.

Mae flin da fi am dim ysgrifennu ers dydd Mawrth. Roeddwn i gweithio ar fy nofel drwy'r wythnos diwethaf, a mae hin tipyn anodd i canolbwyntio ar Saesneg ac wedyn mynd i ysgrifennu Cymraeg. Ond, rŵan, gyda fy nofel wedi cael ei gorffen, efallai galla i canolbwyntio ar Gymraeg. Fe ddylwn i, pe taswn i eisiau cael fy dderbyniad mewn Prifysgol Caerdydd.

Wow. Ydych chi'n colli ei Gymraeg mor cyflym. Dw i'n ysgrifennu fel cachiad heddiw.

Wednesday, 8 December 2004

Dim digon

Dw i wedi gweithio ar fy nofel eto heddiw, ond dim digon i fy ngwneud fi'n hapus. Dw i'n teimlo fel dw i'n gwastraffu fy amser yr wythnos ma. Doeddwn i ddim yn gwneud dim byd dros y penwythnos, ac ar dydd Llun, fe es i'r meddyg cyn dechrau gweithio.

Ond, dw i wedi gorffen gyda'r rhan pedwar o fy llyfr. Dw i'n barod i anfon fo i asiantau llyfr. Efallai bydda i'n dechrau gyda hyn ar dydd Sul. Dw i eisiau fynd drwy'r holl lyfr yn gyntaf. Petaswn disgwyl am pobl i dalu am y llyfr ma, dw i eisiau hi i bod da.

Mae hi'n rhwystredig i darllen fy llyfr dros a dros a dros a dros a dros eto. Dw i eisiau anfon fo allan. Dw i eisiau rhoi fo i pobl. Rrrrrr.

Tuesday, 7 December 2004

Diawl! Fy lygaid!

Dw i wedi bod yn gweithio'n galed ar fy nofel heddiw. Mae rhaid i fi golygu hi dryw'r wythnos ma. Dw i'n gobeithio ar y diwedd y wythnos ma, allaf i rhoi'r llyfr i fy ngwraig i darllen. Darllenwr angerddol ydy Rachel. Mae hi'n darllen efallai tri neu pedwar llyfrau bob mis. Felly, dw i'n meddwl fe alli hi'n rhoi tipyn adborth defnyddiol i fi.

Dw i wedi bod yn llygadrythu ar sgrin cyfrifiadur trwy’r dydd. Mae fy lygaid yn ddolurio iawn.

Hefyd heddiw, prynais i llyfr "2005 Guide to Literary Agents" -- i helpu fi ffeindio rhywun sy'n gallu gwerthu fy lyfr. Mae hi'n cymaint o pobl yn y llyfr ma. Dw i ddim yn gwybod o ble i dechrau.

Friday, 3 December 2004

Mwy am 'Drinking Stories'

Mae'n flin di fi am dim ysgrifennu dros y dyddiau dwy diwethaf (Oof. Dw i'n sicr fy mod i wedi ysgrifennu'r brawddeg hon anghywir). Lazy ydw i.

Am fy nofel: Mae hi'n stori myfyriwr Americanaidd sy'n byw yn Lloegr ac yn ddilyn llwybr rhyfedd i ffeindio ei hunain ar ôl mae o'n colli ei cariad dim ond 30 munud cyn y Noswyl Blwyddyn Newydd.

Benjamin Stout ydy'r enw prif cymeriad. Yn y nofel, mae o'n treulio amser gyda boi gwallgof pwy sy'n siarad i coed ac yn geisio neidio o maes parcio (ond mae o'n gael ei achub diolch i Ben); mae o'n bron o boddi yn y Afon Dee; ac mae o'n effro un bore yn Ffrainc heb yn gwybod sut aeth o'n yno. A dryw'r holl peth (dw i'n gobeithio, o leiaf), mae hi'n doniol.

Mae rhaid i fi golygu dryw'r wythnos ma a'r wythnos nesaf. Wedyn, bydda i'n dechrau geisio (neu ddechrau ceisio?) ffeindio rhywun i rhoi'r llyfr ma ei cyhoeddi. Os ydych chi'n gwybod rhywun yn y busnes cyhoeddi, dweud wrtha i, plîs.