Sunday, 14 August 2005

Fydda i ddim yn agor bwyty

Wel, erm, dw i wedi cael cinio. Doedd fy syniad ddim wedi troi mas i bod yn gwych. Digon da mewn theori oedd fy nghinio, ond dim mewn cymhwysiad. Efallai fe wna i prynu hufen iâ fel cyfadferiad.

2 comments:

Emma Reese said...

Beth am wneud brechdanau cyw iar?

Chris Cope said...

Syniad da, Emma. Rwyt ti wedi penderfynu beth fydd fy nghinio yfory.