Wednesday, 17 August 2005

Straen

Pan codais i'r bore 'ma, teimles i'n erchyll. Felly, galwais i mewn fy swydd a dweud wrth fy ngoruchwyliwr y baswn i'n bod yn dod adref dros y dydd.

Fe es i'r meddyg heddiw, a mae 'sinus infection' arna i, ond y problem go iawn ydy straen.
Fel roeddwn i'n dweud neithiwr, dw i'n dechrau pryderu gormod am yr cyfweliad gyda Ysgol y Gymraeg ym mis Hydref.

Wrth gwrs bydd rhaid fy Nghymraeg ar safon eithaf da i bod rhan o'r rhaglen gradd Gymraeg, a dw i ddim yn gwybod os bydd fy Nghymraeg o ble ei bod hi'n angen bod. Gyda hyn, dw i'n dechrau pryderu am gwneud ffŵl o fy hun. Dw i'n gwybod fy mod i'n siarad am hyn bron o pob amser fy mod i'n blogio, ond mae hi'n poeni fi. Dw i'n bron o 30 oed a dw i ddim eisiau cadw ymlaen yn hela ar ôl breuddwydion afrealistig.

Ydy, mae fy Nghymraeg yn wella nag erioed o'r blaen, ond ydy hyn yn digon? Does dim syniad gyda fi. Dyma o ble'r straen sy'n dod.

Dw i'n edrych ymlaen at y taith y Cymru -- ymweld a ffrindiau, ac yn cwrdd ffrindiau newydd -- ond y peth pwysicaf i fi ydy'r cyfweliad hyn. Dw i ddim eisiau methu. Ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen -- dw i'n gallu siarad yn rhy hir am fy mhryderon. Ac y pryderon hyn yn rhwystro fi o cysgu. Dyma pam oedd rhaid i fi dal adref heddiw -- dw i'n dechrau gwneud fy hun yn sâl.

Felly, gyda tipyn o amser i ymlacio heddiw, beth roeddwn i'n gwneud? Gweithio ar fy Nghymraeg. Dw i ddim yn deall fy obsesiwn gyda'r iaith bach hyn; pam mae hi'n gael gafael mor gryf arna i.

1 comment:

Emma Reese said...

Byddi di'n gwneud yn dda gyda'r cyfweliad. Ti wedi dysgu yn galed. Os fydd e ddim yn gweithio, wedyn byddi di'n dechrau meddwl am beth i'r wneud nesa. Dw i mor falch fod di'n nwydus am Gymraeg hefyd.