Thursday, 18 August 2005

Y golwg newydd

Wyt ti wedi sylweddoli'r olwg newydd Radio Cymru? Dw i'n ei hoffi. Dw i'n gwybod bod pobl Radio Cymru yn darllen y blog hyn am tro i tro, a dw i eu eisiau nhw gwybod fy mod i'n gwerthfawrogi eu gwaith (hei, edrych ar fi -- yn cusuan tin).

Nawr petasent nhw'n gwneud rhywbeth am rhoi Rhydeglwys ar y Radio Player...

2 comments:

Anonymous said...

Helo Chris,

Falch o glywed bod y safle yn plesio. Bydd Rhydeglwys yn ol ar yr awyr ar Fedi 5ed. Mi wna' i ymdrech arbennig i'w chael ar y Radio Player ichi!

Grahame Davies,
BBC Cymru'r Byd. www.bbc.co.uk/cymru

Chris Cope said...

Hei, waw. Diolch yn fawr iawn, Grahame.