Saturday, 29 January 2005

Y penwythnos! O'r diwedd!

Da iawn. Rydw i'n falch iawn iawn iawn iawn iawn iawn (faint amserau allaf i ysgrifennu "iawn?") i weld y penwythnos yn diwethaf. Roedd yr wythnos ma'n rhy hwyr.

Yfory, bydda i helpu fy ffrind i bragu cwrw. Dw i'n sicr y wnaethon ni yfed tipyn o cwrw hefyd. Dim gwrw ein hunain bydden ni'n yfed, ond rhaid i chi cael tipyn syniad am beth ydych chi'n gweithio...

Ond, yn gyntaf, bydda i'n gysgu'n drwm. Fel dwedais i, wythnos hir oedd hyn. Y problem ydy gyda fy swydd. Dw i wedi sylweddoli fy mod i ddim eisiau gweithio yno bellach. Dw i ddim hyd yn oed yn sicr fy mod i eisiau gweithio bellach mewn newyddiaduriaeth. Rydw i'n gwybod fy mod i eisiau fynd i Cymru ac astudio'r Gymraeg. A pan ydych chi'n gwybod beth ydych chi wneud ond dydych chi ddim yn gwneud hyn, mae bywyd yn anodd.

Oes unrhywun yn gwybod beth byth wedi digwydd i Ysbyty Brynaber? Y rhaglen wedi stopio ar ôl Nos Tan Gwyllt. Roeddwn i defnyddio'r gwefan a rhaglen bob dydd i dysgu Cymraeg. Dyma sut dw i wedi dysgu Cymraeg. Yr gwbl fy Nghymraeg yn dod o'r rhaglenni BBC -- y cyfresi Catchphrase, Cam Ymlaen, Dyma'r Newyddion a Ysbyty Brynaber. Mae pethau'n galed i fi a fy ddysgu heb Ysbyty Brynaber. Rydw i'n pryderu y fydda i ddim yn ennill derbyniad gan Prifysgol Caerdydd heb yr help rhaglenni BBC.

Friday, 28 January 2005

Cwrw a bathodynnau

Dim enwog. Wir. Efallai ydych chi'n cofio pan oedd Geraint ar y Newyddion yr wythnos diwethaf. Wel, rŵan dw i wedi ffeindio hyn ar y BBC. Erthygl am Cymraeg ar y we, ac o dan rhestr o hoff flogiau Cymraeg Nic Dafis, ydy... wrth gwrs... Geraint.

Wel, roedd hi wedi bod wythnos araf iawn. Does dim lawer amser gyda fi i gwneud pethau.

Heddiw, fe gyrhaeddodd fy mathodyn Iaith Gwaith mewn pecyn bach yn y bost. Doedd fy ngwraig ddim yn gwybod beth ydy'r Bwrdd Yr Iaith Gymraeg, felly meddyliodd hi bod y pecyn oedd yr ymateb Prifysgol Caerdydd.
Pan oedd hi wedi dod i fy swydd heddiw (dim ond un car gyda ni, felly mae rhaid iddi dod i gyrru fi'n ôl gartref) oedd hi'n mor cyffrous. Rhoddodd hi'r pecyn i fi gyda gwen fawr fawr fawr.
"Hey. My badge," dwedais i, "Cool."
"Badge?" dwedodd hi.
A dyna oedd rhaid i fi'n egluro am yr bathodyn Iaith Gwaith. Roedd hi'n mor ddigalon -- y dau ohonon ni ydyn yn aros am yr ymateb. Rydw i'n teimlo mwy nerfus gyda pob dydd arall.

Y dydd Sadwrn hyn bydda i'n fynd dros i tŷ ffrind i helpu fo'n bragu cwrw. Roeddwn i'n siarad gyda fo heddiw ac roedd o'n dweud fy mod i'n yr un boi pwy sydd eisiau helpu fo gyda'r bragu o'r cwrw.
"Little Red Hen," dwedais i.
Mae rhaid i fi helpu, i bod yn sicr y bydda i'n yfed y gwrw pan ydy hi'n barod chwech wythnos hwyrach.

Thursday, 27 January 2005

Mae rhaid i fi ffeindio olwg newydd

Wel, dydd arall. Does dim byd mwy i dweud.

Mae cwestiwn gyda fi. Sut ydych dweud "as xxx as xxx?" Er enghraifft: "I didn't run as strong as I could, but I did good enough." Dw i'n meddwl y baswn i dweud: Dw i ddim wedi rhedeg mor gryf nag allwn i, ond dw i wedi gwneud digon da. Ydy hyn yn cywir?

Dw i'n meddwl y dylwn i newid yr olwg y blog ma ychydig. Mae hi'n mor diflas -- yn enwedig gyda dim ond text. Efallai fe ddylwn i ychwanegu lluniau, fel hwn:


Rydw i'n ddymuno taw oedd template Cymraeg yn bodoli -- gyda lawer o goch ac draig, efallai. Ond pe tasai peth fel hwn, y gwbl ohonyn ni pwy sy'n blog yn Gymraeg byddai'n gael hyn.

Hmm. O amser i amser dw i'n sylweddoli pa mor ddrwg ydy fy Nghymraeg. Beth ydw i'n meddwl gyda rhoi cais i mynd i Prifysgol Caerdydd. Dw i ddim wedi clywed yn ôl ganddyn nhw, gyda llaw. Oeddech chi yn prifysgol? Ydych chi'n cofio pa mor hir oedd hi cyn roeddech chi clywed yn ôl gan yr prifysgol? Nerfus iawn ydw i.

O wow! Dw i newydd yn dysgu bod os ei cyfrifiadur yn torri pan ydych chi'n gwrando i rhaglen Radio Cymru Radio Player, pan ydych chi'n dechrau eto, bydd y Player yn cofio o ble oeddech chi yn y rhaglen ac yn dechrau yno. Neis iawn.

Wednesday, 26 January 2005

Bost Lleisiau

Dyma fy mhost ar Lleisiau. Ewch at yno a dweued wrtha i beth ydych chi'n meddwl.

Tuesday, 25 January 2005

Radio da iawn

Ysgrifennais i erthygl ddoe am y blog hwn, ond dw i ddim yn gwybod pan bydd ei gyhoeddi.

Wel, dydd cymysg oedd heddiw. Fe gyrhaeddodd lythyr gwrthodiad arall heddiw. Mwy a mwy, dw i'n teimlo fel fydd fy nofel ddim yn cael ei gyhoeddi. Ond, 's'dim ots da fi heddiw. Fe ddechreuodd gorsaf radio newydd yn Minneapolis-St. Paul.

Mae rhaid i chi deall mai'r radio yn yr UDA ydy mor drwg. Drwg fel Radio Solent, ond yn cymaint gwaethaf y byddech chi'n ffafrio i torri allan eich glustiau. Ond, blynyddoedd yn ol, oedd gorsaf radio yma gyda'r enw Rev 105. Roeddwn i mewn caru gyda'r gorsaf hyn. Ro'n i'n arfer gyrru o amgylch i dinas ac yn gwrando i'r gorsaf hyn ac yn dymuno am gweithio drostyn nhw. Ond, mae nhw wedi diflannu ym 1997. Y radio yma wedi bod mor pathetig ers hyn.

Ond rŵan, newydd dechrau 89.3 The Current. Mae rhaid i chi gwrando i'r gorsaf hyn. Dyma'r gorau ni'n gallu gwneud yn yr UDA. Mae rhaid i chi gwrando drwy WinAmp, ond os mae'r amser gyda chi, fe ddylech chi'n gwrando.

Friday, 21 January 2005

Siarad lol

Rydw i wedi blino. A does dim byd gyda fi am ysgrifennu. Fe gafodd George Bush eu agoriad heddiw. Dw i'n rhy blinedig i bod yn grac bellach. Dw i ddim eisiau meddwl amdano bellach.

Edrychais i ar gwefan UCAS eto heddiw -- dydy o hyd dim gair eto.

Pen blwydd fy mam oedd heddiw. Dw i ddim yn hoff iawn o fy rhieni. Mae nhw'n OK. Ond dw i ddim yn mwynhau amser gyda nhw fwy na, efallai, aros gartref. Mae hi'n anodd i fi deall pam mae fy mrawd yn hoffi fynd dros i'r tŷ ein rhieni pob amser. Pan ei gwraig o wedi twyllo arno, mae o wedi dweud wrth fy rhieni cyn dweud wrtha i.

Mae fy ngwraig yn dweud bod fy perthynas gyda fy rhieni ydy mor tyn achos oedden nhw gofyn fi i cymryd ofal fy mrawd pan oedden ni'n plant. Tad roeddwn i'w fy mrawd. Mae o'n tad go iawn oedd yn rhy brysur gyda gwaith. Y dau ohonyn nhw -- mam a tad. Roedden nhw ddim yn arfer dod gartref tan 10 yn y nos. Gyda frawd diabetig, oedd rhaid i fi gwneud yn sicr bod oedd o'n cymryd ei meddyg, rhaid i fi gwneud swper, a rhaid i fi gwneud o'n barod i gwely. Roeddwn i'n tad.

Dim tad da iawn, cofia. Tad truenus roeddwn i. Roeddwn i'n wastad grac a doeddwn i ddim ei gwthio fo digon i gwneud yn da mewn ysgol.

Wwff. Rhy dwfn. Fe ddylwn i stopio ysgrifennu a mynd i yfed cwrw.

Thursday, 20 January 2005

Yn amddiffyn o'r Gymraeg

Rydw i'n meddwl y bydd fy erthygl Lleisiau am yr Americanaidd ac eu meddyliau am Cymru a Cymraeg. Roeddwn i bod yn feddwl am hyn dros rhyw amser, ac wedyn, yfory oedd darllenwr fy mlog Saesneg meddyliodd ei oedd yn doniol gyda ysgrifennu baldordd fel "kjkjh jiuyfcjnvuhp jhuhjviu jiojniuh" (Da iawn 'Terwyn C2,' gyda llaw).

Rydw i'n gwybod bod pan Americanwyr yn gwneud pethau fel hyn, neu yn dweud bod ddylwn i dysgu Klingon yn llai na Gymraeg, mae nhw'n meddwl eu bod nhw'n bod yn doniol a cyfeillgar. Efallai mae rhai Cymry sy'n gwerthfawrogi hyn -- ond dw i ddim. Dw i'n teimlo'n grac pan rhywun yn gwneud hwyl o'r pum blwyddyn o gwaith dw i wedi rhoi mewn dysgu Cymraeg, ac y blynyddoedd a blynyddoedd fy mod i'n cynllun i buddsoddi ynddi hi. Dw i eisiau gwneud cymaint fwy gyda fy Nghymraeg a dw i ddim yn adweithio'n da pan pobl yn gwneud ysgafn o hyn.

OK, mae hi'n digon o'r pwnc 'na.

Dydd araf iawn iawn iawn oedd heddiw. Dw i'n casáu fy swydd. Ond, pwy dydy? Fe ges i gwrthodiad arall ar fy nofel heddiw hefyd. Dyna 10 gwrthodiadau rŵan. Does dim ots da fi rŵan. Dw i'n dechrau i teimlo fel y fydd unrhyw asiant ddim eisiau cynrychioli fy nofel. Efallai mae hyn yn OK. Nofel gyntaf ydy hi, ac efallai mae rhaid i fi geisio'n fwy galed.

Dw i ddim yn gallu wneud dim byd amdano rŵan -- dw i'n geisio canolbwyntio ar Cymraeg. Ydych chi'n weld bod mae angen lot o gwaith arni hi. Does dim syniad gyda fi od allwn i cael dderbyniad mewn Prifysgol Caerdydd.

Tuesday, 18 January 2005

Dydd rhwystredig

Oedd heddiw tipyn o trafferth. Ar ei ffordd hi i dod at fy swyddfa, gafodd fy ngwraig teiar fflat. Felly, oedd rhaid i fi gofyn fy nhad i mynd â fi i newid y teiar. Ond dydy fy nhad ddim yn gwybod dim byd o gwbl am ceir. Y gwbl oedd o'n gallu wneud oedd aros mewn ei car gynnes (y tymheredd oedd -19 C) gyda Rachel tra roeddwn i'n gweithio o dan y ffycin tryc.

Dw i ddim yn cofio weld tryciau yn Gymru, ond efallai ydych chi'n gwybod bod y teiar sbâr ydy o dan y gwely tryc. Rhaid i chi gostwng y teiar gyda winsh yn y cefn o'r tryc. Wrth gwrs, torrodd darn bach pan roeddwn i gostwng y teiar -- y darn roeddwn i'n angen ar gyfer wneud y jac. Roedd rhaid i fi improvise i codi'r tryc i bod yn gallu newid y teiar. Fe ddylai'r broses gwbl cymryd 10 munud. Ond oedd hi'n fy nghymryd fi 30 ffycin munud!

Roeddwn i ar y lawr frwnt, gyda'r olew a'r iâ a'r llaid, tra Rachel a fy nhad oedd yn hapus ac yn gynnes yn car fy nhad. Uffern. Ond, newidiais i'r teiar. Yfory, bydda i lawr i'r siop y prynu teiar newydd. Mae'n debyg bydd hi'n $180. A bydd rhaid i fi ffeindio darn newydd i amnewid yr un bod wedi torri. Pwy a ŵyr pa mor faint bydd hyn yn gostio.

Gofynnodd rhywun i fi ysgrifennu erthygl bach am blog newydd -- Lleisiau. Dw i ddim yn gwybod y cyfeiriad blog 'ma, ond dw i wedi cytuno i ysgrifenni iddo. Bydd rhaid i fi ysgrifennu rhywbeth "am unrhywbeth sydd o ddiddordeb (i fi) y gellir ei ystyried yn 'rhyngwladol, yn enwedig o safbwynt America." Oes syniadau gyda chi? Mae rhaid i fi ysgrifennu'r erthygl 'ma erbyn y diwedd yr wythnos 'ma.

Rydw i wedi bod yn meddwl am American football dros yr wythnosau diwethaf, ond dw i ddim yn meddwl bod hyn yn rhyngwladol. Dyma'r problem, efallai. Americanwr ydw i -- dydyn ni ddim yn hoff o meddwl am pethau rhyngwladol. Wel, dydyn ni ddim yn hoff o meddwl... o gwbl.

Saturday, 15 January 2005

Enwogion o fri

Holy shit. Ydych chi wedi gwylio'r newyddion heddiw? Edrych ar draw 23:15, mewn stori rygbi, a byddech chi'n weld Geraint Criddle. Enwog wyt ti, Geraint!

Ond mae o'n rhy gostyngedig i dweud rhywbeth ar ei blog.

Wel, doedd hi dim cystal a dydd i fi. Fe ges i dau fwy gwrthodiadau llyfr heddiw. Efallai dw i'n ysgrifennwr cachiad. Dw i'n caru i ysgrifennu, ond dydy hyn ddim yn olygu fy mod i' da, efallai. Un o'r gwrthodiadau hyn wedi dod o'r asiant ddoe pwy wedi gofyn i weld y tri penodau gyntaf. Mae o wedi dweud ei fod o ddim yn sicr bod fy llyfr yn symud ymlaen yn digon iawn.

Rydw i wedi cael wyth gwrthodiadau rŵan. Dw i ddim yn sicr pa mor hir dw i'n gallu wneud hyn. Mae fy nghalon wedi torri; ac mae hi'n torri eto pob amser dod gwrthodiad arall yn y bost.

A rŵan dw i'n poeni fwy a fwy a fwy am y posibilrwydd o gwrthodiad gan Prifysgol Caerdydd. Dydw i ddim yn gwybod beth bydda i'n gwneud pe tasan nhw'n gwrthod i derbyn fi. Rydw i'n ddymuno y gallwn i'n gwybod yr ymateb -- dw i'n casáu’n aros. Os ydych chi wedi fynd i'r prifysgol, pa faint amser fydden nhw'n angen cyn mae nhw'n ymateb? Ar y gwefan UCAS, mae nhw'n dweud bod efallai bydd hi'n mis Mawrth neu mis Mai cyn bydda i'n clywed yn ow ganddyn nhw. Uffern. Pe tasan nhw'n aros tan mis Mai i dweud wrtha i am fy nghais, fe faswn i gofyn nhw i dal fy nghais tan 2006. Does dim ffordd y gallwn i dysgu am dderbyniad ym mis Mai ac bod yn barod i symud i Cymru erbyn mis Medi. Bydd pethau digon anodd pe tasan nhw'n aros tan mis Mawrth.

Mae'n oer iawn o hyd. Mae'r tymheredd yn -28 C ar y hyd. Yn Utah ydy fy ngwraig, o ble y tymheredd ydy 13 C. Gwahaniaeth fawr iawn iawn iawn bydd hi pan hi'n dod yn ôl adref yfory. Bwahahahaha! Ond dw i'n edrych ymlaen i weld hi eto. Rydw i'n mwynhau'r amser ar fy mhen fy hun, ond dw i'n barod i cael hi'n ôl.

Friday, 14 January 2005

Gobaith newydd

Fe ges i newyddion da heddiw. Fe ges i gwrthodiad llyfr arall hefyd, ond does dim ots i fi ar y hyd -- oherwydd fe ysgrifennodd asiant llyfr arall i gofyn am y tri penodau gyntaf o fy nofel. Efallai bydd o'n hoffi nhw ac yn gofyn i weld y gweddill!

Rydw i'n gobeithio y bydd yr asiant hyn yn hoffi fy llyfr i. Efallai bydd o, oherwydd oedd o'n gwneud jôc am yr ffaith fy mod i wedi cael pump (chwech rŵan, ond fydda i ddim dweud wrtho fo) gwrthodiadau eisoes. Efallai mae hiwmor fel fi gyda fo a bydd o eisiau helpu fi i gwerthu fy llyfr. Ac, efallai bydd o'n casáu'r nofel.

Doedd dim byd arall ddim wedi digwydd i fi heddiw. Fe ges i cinio gyda fy nhad a fy mrawd. Dydy pethau ddim yn swnio da i'r priodas fy mrawd. Mae o'n meddwl am symud allan ei fflat i byw gyda ffrind hen. Syniad twp ydy hyn, dw i'n meddwl, oherwydd mae ei ffrind o'n alcoholig. Ti'n byw bywyd da iawn pan dy gwraig di'n gadael dy ac wedyn wyt ti'n symud mewn gyda alcoholig!

Wel, hogyn* da iawn ydy fy mrawd. Bydd pethau fynd OK iddo fo, dw i'n gobeithio.

Bydd fy ngwraig yn dod yn ôl gartref ar dydd Sadwrn. Dw i'n edrych ymlaen i weld hi eto -- dw i wedi fynd yr holl wythnos heb rhyw.

*Beth ydy gair da i defnyddio fel "bloke?"

Thursday, 13 January 2005

Dim arian

Oedd rhaid i fi fynd i'r peiriannydd car heddiw. Costiodd fi $137 i dysgu bod does dim anghywir gyda fy ngar i. Wel, dim byd bod allaf i ddim trwsio ar fy mhen fy hun. Ac wedyn. oedd rhaid i fi talu $100 i cael fy nghyfrifiadur laptop yn trwsio hefyd.

Diawl, dw i'n mor rhwystredig gyda fy nghyllidau.

Ond, o leiaf dw i'n gwneud y pethau fy mod i wedi dweud wrth Rachel y baswn i'n gwneud. Mae hi'n dod yn ôl gartref ar dydd Sadwrn. Dw i'n gobeithio bydda i'n gallu glanhau’r fflat cyn i hi dod.

Dw i ddim wedi glywed gan yr asiantau at pwy fy mod i wedi anfon llythyrau ar dydd LLun. Efallai mae hi'n rhy fuan i disgwyl am ymateb. Mae hi'n fwy tebygol bod ddim y llythyrau wedi cael eu anfon tan dydd Mawrth. Dim ond un diwrnod. Efallai bydda i'n clywed yn ôl ganddyn nhw ar dydd Gwener.

Dderbyniais i'r taflen newyddion Learn Welsh heddiw. Efallai bydd Catchphrase yn dod yn ôl. Mae fy Nghymraeg yn dioddef iawn ers y rhaglen na wedi stopio. Efallai dydy hi ddim wedi stopio, ond mae nhw wedi stopio rhoi'r rhaglen ar y gwefan, felly, dw i ddim yn gallu gwrando i unrhywbeth pellach na Wythnos 72.

Wednesday, 12 January 2005

Ffycin gwaith

Wel, oedd y Vikings yn ennill, wrth gwrs. Newyddion da oedd hyn. Rŵan, mae rhaid iddyn nhw chwarae erbyn y Philadelphia Eagles ar dydd Sul. Ac, eto, dw i ddim yn credu y bydd y Vikings yn ennill. Dw i eisiau nhw i ennill, ond dw i ddim yn credu eu bod nhw'n gallu.

Dydd total fucking shit yn gwaith heddiw. Dw i'n gallu dweud cachiad am fy swydd oherwydd does dim ohonyn nhw deall Gymraeg... felly, bydda i'n dweud wrthot ti bod mae casáu mor fucking fawr arna i am yr swydd na. Yn ôl fy rheolwr, mae agwedd drwg gyda fi. Felly, fydd dim codiad cyflog i fi eleni.

Dw i'n gweithio fel copy editor yno, ac mae fy rheolwr wedi dweud fy mod i'n rhy galed ar pobl. Dw i ddim yn cytuno gyda hi, o gwbl. Ond, does dim byd y gallaf i dweud. Dim codiad cyflog -- dyma'r gwbl beth sy'n bwysig.

Dw i'n mor grac. Ond does dim unrhywbeth y gallaf i gwneud. Mae rhaid i fi cael arian. Rydw i'n teimlo fel endentured servant.

Yr un peth gyda fi werth edrych ymlaen at ydy'r ymateb Prifysgol Caerdydd. Dw i'n teimlo rŵan fel bydd yr ymateb: "na."

Sunday, 9 January 2005

Y Chargers twp!

Roeddwn i arfer byw yn San Diego, felly roeddwn i rhoi fy nghefnogaeth i'r Chargers heno yn eu gem erbyn y New York Jets. Fe ddylen nhw wedi ennill y gêm, ond mae nhw wedi gwneud gwastraff lanast allan i'w gêm!

Yfory, bydda i'n gwylio y gem Minnesota Vikings erbyn y Green Bay Packers. Dw i'n eithaf sicr y bydd y Vikings yn colli y gêm na. Felly, bydda i'n grac nos yfory eto.

Roedd dydd distaw iawn heddiw. Cerddais i'r farchnad lleol i prynu pethau ar gyfer cinio, ond doeddwn i ddim yn wneud unrhywbeth arall. Siaradais i'w ffrind (efallai ydych chi'n weld -- dw i ddim yn gwybod pan i defnyddio "i'w") ar AIM am nifer o amser. Dim byd adeiladol.

Efallai yfory bydda i'n rhedeg yn y bore ac yn gweithio ar fy erthygl cyn fynd i tŷ ffrind i gwylio'r gem. Dw i eisiau gwneud fwy gyda fy mywyd -- dyma fy New Year's resolution. Dw i ddim eisiau edrych yn ôl ar fy mywyd, pan dw i'n henach, ac yn meddwl: "Pam doeddwn i ddim yn gwneud mwy? Pam doeddwn i ddim yn geisio fwy galed?"

Y peth pwysig mwyaf i fi ydy'n dysgu Cymraeg, wrth gwrs. Mae rhaid i fi canolbwyntio’n fwy. Ie, dw i'n dweud y pethau'r un dros a dros a dros a dros eto.

Hmm. Dw i ddim yn gallu meddwl am mwy i dweud. Efallai bydda i ysgrifennu mwy yfory.

Friday, 7 January 2005

Pam Cymraeg

Mae peswch bach da fi heddiw. Bydd Rachel yn adael yfory i St. George a bydda i sâl, mae'n tebygol. Dim pethau hen lanc i fi. Does dim ots. Bydda i'n hapus i gorwedd ar hyd y lle yn gwneud dim byd heb yfed cwrw. Mmmm cwrw.

Nos yfory bydda i'n gwneud rhywbeth gyda fy ffrind pwy dwedodd wrtha i bod "newyddion" gyda hi. Dw i ddim yn gwybod beth hyn yn ei olygu. Ond, mewn bost diweddar, oedd hi'n dweud oedd hi'n edrych ar ei chofnodion treth. Yn arferol pan rhywun ydy'n gwneud hyn, mae nhw'n ymgeisio ar benthyciad. Felly, efallai mae hi'n cynllunio i fynd yn ôl i prifysgol -- fel fi. Bydd hyn yn da iawn. Deallus iawn iawn ydy hi.

Roeddwn i'n meddwl heddiw am pam dw i'n dysgu Cymraeg, a dw i'n meddwl fy mod i wedi ffeindio rhyw fath o ymateb. Bydd hyn yn swnio'n rhyfedd neu'n twp iawn, ond dw i'n teimlo yn fy nghalon i y bydd rhywbeth da iawn, rhywbeth fawr iawn digwydd i fi yn Gymru -- a drwy'r Gymraeg. Dw i'n credu bod pethau gwych yn ger fy mron. Dw i ddim yn gwybod beth. Efallai bydda i ysgrifennwr; efallai bydda i'n gweithio mewn y celfyddydau -- does dim syniad da fi. Ond dw i'n teimlo'n gryf iawn bod rhaid i fi fynd i Gymru a dysgu Gymraeg.

Fel dwedais i -- rheswm twp. Efallai pan mae nhw'n gofyn i fi am pam ydw i eisiau dod i Prifysgol Caerdydd, ddylwn i dweud rhywbeth fel: "Dw i'n hoffi cwrw, a does dim lawer o gwrw da yn yr Unol Daleithiau."

Ie, bydden nhw cwympo dros eu hunain i rhoi dderbyniad i fi wedyn.

Dw i'n geisio ddim yn meddwl amdano. Dim ond yn gweithio i wella fy Nghymraeg ac yn gobeithio y bydd hi'n digon da pan yr amser yn dod.

Mae'r Vikings yn chwarae gem pwysig iawn ar dydd Sul yn erbyn ein gwrthwynebwyr fwyaf, y Green Bay Packers. Bydd y gem yn penderfynu pwy bydd symud ymlaen mewn y playoffs. Efallai fe af i'r tŷ ffrind i gwylio'r gem gyda fo. Bydd pobman yma yn gwylio ac yn gobeithio. Dw i ddim yn gwybod beth i disgwyl. Oedd ein tîm ni 8-8. Hanner amser tîm da wedi dangos lan, ac hanner amser tîm drwg wedi dangos lan. Pa tîm bydd yn dangos lan ar dydd Sul? Dw i ddim yn meddwl o hyd y Vikings yn gwybod.

Thursday, 6 January 2005

Y pŵer wedi dod yn ôl

Mae pŵer yn ôl yn fy mhlat i, felly allaf i defnyddio fy nghyfrifiadur eto.

Aeth fy mrawd a fi i'r dafarn neithiwr. Mae o'n gwneud wella na baswn i wedi meddwl. Bydd o'n OK ar ôl rhyw amser, dw i'n meddwl. Ond dw i ddim yn gwybod am ei priodas. Dydy ei gwraig ddim eisiau siarad iddo fo -- dw i'n meddwl ei bod hi'n geisio rhedeg allan o ei phroblemau a'r sefyllfa ei oedd hi wedi wneud. Does dim lawer fy mrawd yn gallu wneud.

Diawl. Mae rhaid i fi dysgu gramadeg. Fydda i byth cael fy dderbyniad i Prifysgol Caerdydd heb geisio i dysgu gramadeg. Does dim newyddion newydd gyda hyn, gyda llaw. Dw i newydd edrych ar y gwefan tracking, a doedd dim penderfyniad eto. Dw i'n amau bydd unrywbeth yno tan ar ôl 15 Ionawr -- o leiaf.

Bydd rhaid i fi geisio astudio'n galed iawn iawn iawn tan dw i'n clywed yn ôl ganddyn nhw.

Bydd fy ngwraig yn fynd i ymweld gyda ei teulu yn St. George, Utah, ar dydd Gwener. Bydd hi'n i ffwrdd tan 15 Ionawr. Felly, bydda i fel hen lanc am rhyw amser. Ie, reit. Dw i'n rhy brysur ac yn rhy diog i mynd i drafferth dros yr amser na. Efallai af i'r dafarn ar fy mhen fy hun, ac yn gweithio ar fy Nghymraeg. Woooo.

O amser i amser dw i'n ddymuno buasai fy mywyd yn fwy cyffrous, ond dw i'n iawn ar y foment. Efallai pan dw i'n fynd i Cymru, fe af i allan mwy.

Dw i'n meddwl y ddylwn i newid yr enw o'r blog hon. Efallai dw i'n gallu gwneud hyn yn hwyrach.

Tuesday, 4 January 2005

Does dim pŵer

Doeddwn i ddim ysgrifennu y bore ma oherwydd does dim pŵer yn fy mhlat i. Wel yn haner fy mhlat i. Y hanner gyda'r cyfrifiadur. Gafodd yr adeilad ei adeiladu yn y 1920au, a ddoe oedd hi'n teimlo fel y 1920. Dim radio, dim teledu, dim cyfrifiadur.

"Perhaps we should take the street car to the dance hall. Maybe Bertie and Archie will be there," dwedais i wrth fy ngwraig.

Oedd St. Paul lle diddorol yn y 1920au. Oedd pobl fel John Dilinger a F. Scott Fitzgerald yn byw yma ac oedd un chawarter o'r poblogaeth o Iwerddon. Oedd y street car yn rhedeg lawr fy stryd.

Dim mor cyffrous fel na rŵan. Stryd da iawn o hyd, ond oedd y street car wedi cael ei diswyddiad yn y 1960au. Ac, wrth gwrs, does dim troseddwyr yno. Ysgrifenwyr bril, efallai -- bydd rhaid i ni weld sut bydd yn digwydd gyda fy nofel.

Fe aeth fy mrawd i cynghorwr priodas ddoe gyda ei gwraig. Dydy pethau fynd ymlaen yn da, mae'n debyg. Mae o wedi aros gartref heddiw o gwaith.

Heno bydd fo a fi yn fynd i'r dafarn am siarad a cyrfau.

Monday, 3 January 2005

Chwaer-yng-nghyfraith gast

Breuddwydiais i am yr haf. Roeddwn i'n rhedeg drwy'r strydoedd yn gyflym pan codais i -- ym Minnesota; yn yr oer. Mae hi'n -16 C ar y foment. Mae hi'n deimlo fel -22 C. Bydd hi'n twymo i -8 C. Dydy'r haul wedi codi eto, ac mae hi'n 07:20. Fydd yr haul dim yn codi tan 07:51.

Mae hi'n diflas.

Dysgais i ddoe bod mae chwaer-yng-nghyfraith wedi twyllo ar fy mrawd. Mae nhw'n priod dim ond ers mis Mai, ac mae'n debyg ei bod hi wedi cael yr affair ma ers mis Awst. What the fuck, huh? I mean, what the fucking fuck? Sut allet ti twyllo dim ond tri misoedd ar ôl y priodas?

Rŵan, fy mrawd ydy'n gyflwr digalon iawn. Dydy o ddim yn cysgu; dydy o ddim yn bwyta; dydy o ddim yn teimlo fel wneud dim byd. Mae'n debyg eu bod nhw'n geisio cynghorwr priodas, ond dw i ddim yn meddwl bydd hyn yn gweithio. Dydy hi ddim yn edrych fel mae hi eisiau fynd drwy'r broses cynghori.

Mae'n drist iawn, achos oedd hi'n dew pan cyfarfododd hi fy mrawd. Mae hi wedi colli lawer o pwysau, ond mae fy mrawd yn garu hi am hi. Dw i'n grac iawn a dw i eisiau wneud pethau gwaeth gyda galwad iddi hi i dweud wrtha hi ei bod hi'n gast fawr. Ond fydda i ddim.

Sunday, 2 January 2005

Dw i'n ôl

OK. Mae'n flin da fi am dim ysgrifennu dros yr wythnosau diwethaf. Roeddwn i rhy brysur gyda yfed cwrw ac yn dathlu yr gwyliau. Roeddwn i gallu ysgrifennu yn Saesneg oherwydd dw i o hyd yn deall Saesneg yn wella -- efallai oherwydd dw i'n 'wuss out' a dim ceisio ysgrifennu Cymraeg pan dw i'n flinedig.

Sut oedd pethau i chi dros y Nos Galan? Aeth fy ngwraig a fi at tŷ ffrind am Nos Galan dawel gyda ffrindiau -- rhai cwrw, Champagne, ac edrych y gollwng o'r pêl yn Efrog Newydd ar y teledu.

Un o fy ffrindiau wedi dweud: "It's 2005. Shit." Dydy'r blwyddyn newydd yn teimlo cyffrous pan ydych chi'n dod henach. Dim ond allech chi'n meddwl amdano ydy eich fywyd, a beth ddylech chi wedi wneud.

Roeddwn i bod yn deimlo digalon dros yr wythnosau diwethaf -- ers dw i wedi gorffen gyda fy nofel. Dw i ddim yn sicr beth ddylwn i bod yn wneud rŵan. Gweithio ar fy Nghymraeg efallai, ond y gwefan Catchphrase wedi stopio, dw i'n meddwl... A, dw i ddim yn gwybod, dw i ddim yn sicr y bydda i gael dderbyniad i Prifysgol Caerdydd a mae hi'n anodd i fi ffeindio cymhelliant i astudio.

Dw i'n gobeithio dw i'n gallu rhoi tân o dan fy nhraed gyda fy Nghymraeg yn fuan. Does dim siawns o fy fynd i Cymru pe taswn i dim geisio galed gyda fy Nghymraeg. Dw i'n gobeithio bydda i'n clywed yn ôl gan y prifysgol yr mis hwn. Os mae nhw'n rhoi conditional acceptance, wedyn, bydd rhaid i fi ffeindio hedfan fforddiadwy ac yn gobeithio bydd fy Nghymraeg yn digon da pan dw i'n mynd at yno.

Da iawn. Bydda i ysgrifennu mwy yn hwyrach. Rŵan, dw i eisiau gwylio'r Vikings yn chwarae erbyn y Washington Redskins.