Friday, 25 February 2005

Beth dylwn i gwneud?

Wff. Rydw i mor wedi blino lan. Dw i'n hapus mai dydd Gwener ydy fory. Dw i eisiau gysgu.Gyda bob penwythnos dw i'n gobeithio am digon o cysgu. Dw i ddim yn gwybod petasai hyn yn digwydd yr wythnos ma.

Wel, ysgrifennais i'n ôl i Prifysgol Caerdydd. Dw i'n gobeithio y byddan nhw eisiau cwrdd a fi o hyd ac allwn i ennill lle yn y rhaglen gradd ar gyfer 2006. Ond, mae rhaid i fi cyfaddef fy mod i'm ychydig pryderus am talu hedfan i Cymru. Dw i wedi edrych ar y gwefan Northwest Airlines ddoe, ac mae hi'n golwg fel bydd rhaid i fi talu $700 (£367) am tocyn. Ond dw i wedi edrych ar travelocity.co.uk ac ydych chi'n hedfan i Minnesota am £189 ($362). Efallai dylwn i talu i hedfan rhywun o Prifysgol Caerdydd i dod yma!

Dw i wedi derbyn Siarc Marw yn y bost heddiw, ac oedd hyn fy dechrau i meddwl am beth allwn i gwneud i hybu Cymraeg yma yn yr UDA? Ar fy nghais Prifysgol Caerdydd dw i'n dweud fy mod i eisiau gweithio i hybu'r iaith yma, ond sut allwn i wneud hyn? Dw i' ar fy mhen fy hun yma yn St, Paul am y rhan fwyaf. Mae hi'n Cymdeithas Sant Dewi fach, di-drefnus yma. Wel, dyma beth ydyn nhw'n dweud o leiaf -- dw i ddim erioed cwrdd a'r pobl rhain.

Efallai mae rhaid i fi gwella fy Nghymraeg yn gyntaf -- gwario rhyw amser yn Gymru. Neu, efallai fe allwn i symud i Gymru'n parhaol. I bod yn honest, dw i ddim yn hollol sicr beth ydw i eisiau gwneud gyda gradd Gymraeg. Dw i'n dim ond yn teimlo y ddylwn i gweithio tua hyn.

OK. Mae rhaid i fi mynd i'r gwely.

Thursday, 24 February 2005

Bod yn ofalus am beth ydych chi gofyn

Dw i ddim yn hapus gyda gohirio!Wel, dw i wedi clywed yn ôl gan Prifysgol Caerdydd. Mae nhw eisiau cael sgwrs gyda fi. Ond rŵan, dw i ddim yn gwybod beth i ddweud iddyn nhw. Dw i eisiau gohirio fy nghais tan 2006 (wel, dw i ddim eisiau; mae rhaid i fi). Bydd rhaid i fi dweud hyn wrthyn nhw. Dw i ddim eisiau -- dw i eisiau dechrau yn Nghaerdydd eleni. Dw i'n pryderus y bydden nhw'n grac gyda fi a dim eisiau rhoi dderbyniad ata i byth.

Wel, y dim ond peth i gwneud ydy dweud y gwir. Fe fydda i'n ysgrifennu atyn nhw yfory.

Wednesday, 23 February 2005

Dw i'n OK rŵan

OK. Dw i'n teimlo'n wella rŵan. Dw i'n OK!Dw i wedi clywed gan Rebecca heddiw. Mae'r diddordeb gyda hi o hyd a bydd hi'n anfon ei nodiadau ata i dros y penwythnos. Mae eisiau arni fy mod i'n newid rhai pethau -- neu, yn gweithio arnyn nhw. Dw i'n edrych ymlaen i dechrau gweithio.

Hefyd heddiw, dw i wedi derbyn fy hawlfraint yn y bost. Dw i'n teimlo'n fwy cyffyrddus gyda popeth rŵan oherwydd mae prawf gyda fi bod fy nofel ydy FY nofel. Petasai rhywun yn geisio cipio fy syniad, fe faswn i cael rhywbeth i amddiffyn fy hunain mewn llys.

Dw i ddim yn meddwl go iawn y buasai rhywun yn geisio gipio fy syniadau, ond mae hi'n da i cael rhyw fath o amddiffyniad.

Fe ysgrifennais i ddoe i nifer o pobl BBC ddoe i gofyn beth wedi digwydd i rhaglen Ysbyty Brynaber. Mae'n debyg bod y rhaglen yn ar y radio o hyd, ond dydy unrhywun yn ddiweddaru'r wefan. Ffyc. Pam ydw i'n talu fy trwydded teledu?? O, arhoswch. Dw i ddim yn talu am trwydded. Wel, pam ydych CHI'n talu eich trwydded teledu os dw i ddim yn gallu dysgu Cymraeg ar y we?

Rydw i'n gobeithio y bydden nhw trwsio'r sefyllfa ma yn fuan.

Tuesday, 22 February 2005

O hyd yn aros

Rydw i'n aros am un o dau peth i digwydd: dw i'n aros i glywed yn ôl gan Prifysgol Caerdydd; a dw i'n aros i glywed yn ôl gan Rebecca (yr asiant pwy wedi dweud oedd diddordeb gyda hi yn fy nofel).

Ar y foment dw i'n dim ond yn aros. Ac yn aros ac yn aros ac yn aros. Dw i'n teimlo fel fy holl mywyd ydy'n yr awyr a does dim byd y gallaf i gwneud. Mae pethau fawr yn fy mywyd, ond dydy o ddim yn teimlo fel hyn. Mae angen fwy amynedd arna i, efallai.

Fe ysgrifennais i at Rebecca dros yr penwythnos i gofyn ai mae diddordeb arni hi o hyd gyda fy nofel. Wrth gwrs, dydd gŵyl oedd heddiw, felly dw i ddim yn rhy pryderus bod doeddwn i ddim wedi clywed yn ôl heddiw... Ond dw i ddim eisiau meddwl am yfory. Beth petasai hi wedi newid ei meddwl? Ffyc.

OK, mae rhaid i fi stopio gyda'r cwyno hyn. Mae'r bywyd yn da.

Fe es i i'r tŷ fy ffrind ddoe. Fe bragasom ni cwrw. Wel, dyn ni hyd yn oed wedi bragu'r cwrw. Fe potelsom ni'r cwrw. Mae 47 boteli o cwrw gyda ni rŵan. Ar y foment, y cwrw ydy mewn *closet* (y lle o ble ydych chi'n rhoi eich chot chi?) oherwydd mae angen mwy amser arni hi i heplesu. Fe gallwn ni yfed y cwrw ar ôl dau fwy wythnos.

Mmmm. Cwrw. Dim ond ychydig mwy wythnosau. Y cwrw ydy nut brown ale. Hefyd, dyn ni'n gweithio ar chwerw. Bydd hynny'n barod ar ôl saith wythnos neu fwy.

Un peth fy mod i eisiau gwneud yn fy mywyd ydy prynu tŷ fy hun rhyw dydd. Ac un o'r pethau dw i'n cynllunio gwneud mewn fy dŷ i ydy bragu cwrw fy hun.

Does dim syniad pan bydd hyn yn digwydd wrth gwrs. Dw i'n byw mewn fflat bach bach -- dim ond un ystafell gwely fach, ystafell fyw a cegin -- a dw i'n byw o siec dalu i siec dalu. A dw i'n gobeithio i symud i Cymru. Dw i ddim yn gwybod pan neu sut fe fydda i'n brynu tŷ fy hun. Ond dw i eisiau gwneud hyn. A mae rhaid i fi aros am hyn hefyd...

Thursday, 17 February 2005

Wythnos gwastraff

Mae'n flin da fi am dim ysgrifennu'r wythnos ma. Roedd popeth wedi bod allan ei le yr wythnos ma. Wrth gwrs, roedd rhaid i fi talu sylw i fy ngwraig ar Dydd Sant Folant, ond dw i ddim yn gwybod beth wedi digwydd ddoe. A does dim digon amser i ysgrifennu bost go iawn heddiw chwaith.

Dw i'n pryderu cymaint pan pethau'n mynd fel hyn. Dw i'n pryderu am colli fy iaith. Gyda pob wythnos newydd dod addewidion i fy hun taw dw i'n mynd i dechrau canolbwyntio ac astudio yn fwy galed. Ond dydw i ddim. Dw i dim ond yn gwneud fwy addewidion.

Sunday, 13 February 2005

Yn aros

Yn ôl, Huw, bydd rhaid i fi aros tan mis Ebrill cyn i fi clywed yn ôl gan Prifysgol Caerdydd. Dyma newyddion rhwystredig, oherwydd bydd rhaid i fi gofyn am gohiriad tan 2006, ond newyddion da oherwydd dw i'n gallu cysgu rŵan. Does dim angen arna i i dod yn ôl i gwefan UCAS bob dydd.

Gyda hyn, mae hi'n hyd yn oed mwy pwysig fy mod i'n mynd i Cwrs Cymraeg, ond dw i ddim yn meddwl y bydda i'n gallu. Er bod dw i'n gweithio ar y rhyngrwyd, fy swydd ydy cysylltiedig i'r byd teledu. Yn yr teledu UDA, rhai misoedd ydy "sweeps months," pan mae'r darllediadwyr (broadcasters?) yn geisio i ennill y mwyaf edrychwyr (viewers?) er bod mae'r darllediadwyr yn gallu gosod eu trethi hysbysebu. Eleni, y sweeps months ydy: mis Chwefror, mis Mai, mis Gorffennaf, mis Hydref a mis Tachwedd. Yn ystod y misoedd rhain, dydyn ni ddim yn gallu cymryd gwyliau. Felly, dw i ddim yn gallu mynd i'r Cwrs Cymraeg oherwydd y cwrs ydy'n mis Gorffennaf.

Dw i'n casáu fy swydd. Dyna rheswm #4,567.

Ond bydda i'n gofyn am yr amser allan beth bynnag. Dw i'n amau y bydden nhw eisiau rhoi hi ata i, ond, dim poen mewn gofyn.

Dw i ddim erioed wedi clywed yn ôl gan Rebecca yr wythnos olaf. Rebecca ydy'r golygydd pwy sy'n gweithio gyda fi ar fy nofel. Y dylai hi wedi ffonio fi i siarad mwy am fy nofel a pa fath o pethau ei bod hi fy eisiau i gweithio ar y nofel. Dw i ddim yn rhy pryderus oherwydd dw i'n gwybod ei bod hi'n brysur iawn iawn, ond gyda bob dydd taw yn pasio yr wythnos ma, bydda i'n bod mwy a mwy nerfus. Dw i'n pryderus ei bod hi wedi newid ei meddwl.

Ond, y dim ond peth y gallaf i gwneud ydy aros. Dw i'n gobeithio y bydda i'n clywed ganddi hi ar dydd Llun.

Thursday, 10 February 2005

Dim eisiau

Dw i ddim yn teimlo fel ysgrifennu heno, ond mae tipyn o cwrw gyda fi i yfed cyn fynd i'r gwely.

Dw i wedi edrych ar gwefan Madog heddiw a mi welais i bod y pris Cwrs Cymraeg ydy'n rhatach na mewn blynyddoedd arall. Efallai bydda i fynd eleni. Ond, mae rhaid i fi cyfaddef bod $610 ydy lawer o arian o hyd. A dw i ddim yn gwybod sut y baswn i fynd yno -- dim ond un gar gyda fy ngwraig a fi. Felly fydd rhaid i fi rhentu gar yn Cincinnati.

Efallai dylwn i fynd oherwydd dw i eisiau gwella fy Nghymraeg petaswn i cael derbyniad mewn Prifysgol Caerdydd. Dw i ddim wedi clywed yn ôl ganddyn nhw, gyda llaw. O hyd.

Wednesday, 9 February 2005

Yn aros am fy CDau rhad

Ugh, dw i'n mor flinedig. Does dim digon o cysgu gyda fi y dyddiau ma. Rydw i'n meddwl am fy nofel pob amser a dw i ddim o hyd wedi ffeindio ffordd da i astudio'r Gymraeg heb Ysbyty Brynaber. Dw i'n pryderus am y safon fy Nghymraeg. Fwy a fwy a dw i ddim yn meddwl y bydda i cael fy dderbyniad yn Prifysgol Caerdydd. Dw i ddim yn gwybod beth i gwneud am hyn.

Yn fy erthygl heddiw, dw i wedi siarad am MC Sleifar. Efallai bydd MC Sleifar yn anfon CD i fi, rŵan. Dyma beth dw i eisiau -- CDau rhad gan artistiaid hip-hop Cymraeg.

Hmmm. Dw i ddim yn meddwl y bydd hyn yn digwydd.

Heddiw, roeddwn i'n siarad gyda fy ffrind pwy sy'n hoffi ysgrifennu ar ei blog ac mae hi'n pryderus iawn iawn iawn am rhyw fath o cachu iâr pwy wedi dweud y bydd o'n meddianu ei flog hi. Beth? Dw i ddim hyd yn oed yn deall am beth ydy o'n siarad. Ond mae Esther druenus yn pryderus iawn. Beth dylwn i dweud wrthi hi, chi'n meddwl?

Tuesday, 8 February 2005

O hyd yn hapus

Oedd rhyw fath o gem ar dydd Sadwrn?

Oedd hi'n da?

Heddiw pan dw i wedi troi'r radio gwefan ymlaen heddiw, glywais i'r cerdd na gyda'r telyneg: "Every day when I wake up I think the Lord I'm Welsh." Dw i'n sicr bod yr oedd Cymru o hyd yn dathlu'r canlyniad heddiw. Yn anffodus, dydy unrhywun yma ddim yn deall y rygbi neu pan dw i'n mor hapus.

Oedd y Super Bowl cael ei chwarae ddoe. Dw i eisoes ysgrifennu llawer arni hi ar fy mlog Saesneg. Fe ddylech chi'n edrych ar y safle hyn ddoe i ffeindio fy erthygl. Dw i'n crybwyll MC Sleifar.

Dw i ddim wedi clywed yn ôl gan Rebecca (asiant fi ydy hi) eto. Rydw i'n edrych ymlaen i clywed yn ôl ganddi hi ac yn dechrau gweithio ar fy nofel eto. Dw i'n meddwl y bydd hi'n yr haf pan dyn ni'n barod i cyflwyno'r nofel i cyhoeddwyr. Dw i ddim yn gwybod dim byd am yr broses cyhoeddiad, ond fe hoffwn i cael fy nofel yn barod erbyn Nadolig. Yr anrheg Nadolig perffaith buasai fy llyfr!

Dw i'n gobeithio y bydd Rebecca'n galw fi yfory.

Yn y cyfamser, o hyd dw i ddim wedi clywed yn ôl gan y Prifysgol Caerdydd. Hyd yn oed gyda fy nofel dw i eisiau ennill gradd yn y Gymraeg. Efallai fe faswn i gofyn i cael fy nghymhwysiad cael eu gohirio tan 2006 oherwydd y gwaith y bydd rhaid i fi gwneud ar fy nofel.

Sunday, 6 February 2005

Friday, 4 February 2005

Newyddion wych

Chi'n cofio ddoe pan dwedais fy mod i wedi clywed asiant arall? Mae hi'n hoffi fy nofel! Mae hi wedi fy ngalw i ar gwaith ac yn dweud ei bod hi'n hoffi fy nofel ac yn eisiau gweithio gyda fi i gwella'r nofel ac yn ffeindio cyhoeddwr! Dw i ddim yn credu hyn. Dw i'n meddwl bydd fy llyfr yn cael ei cyhoeddi! FFYCIN GWYCH!

Fe fydda i'n glywed yn ôl ganddi hi rhyw amser yr wythnos nesaf. Fe ddwedodd hi y bydd hi'n lawer o cwestiynau ac awgrymiadau i fi ac wedyn fe fydd rhaid i fi gweithio ar fy nofel eto. Mae hi'n tipyn o dychrynllyd, y dweud y gwir. Fe allwn i bod ffycin awdur go iawn!!!

Gyda hyn roedd heddiw da iawn. Y tywydd oedd yn gynnes ac oedd yr haul allan. Roeddwn i'n teimlo digon da pan yr asiant wedi galw. Prynais tocyn loteri yn ystod cinio bach, y ffordd unig i gwella y dydd ma y buasai i fi ennill y loteri. Dw i ddim yn credu y bydd hyn yn digwydd. Dw i'n digon hapus gyda'r newyddion asiant.

Ac, hefyd, dydd Gwener ydy fory. Dydych chi ddim yn cwyno am hynny. Y penwythnos ma bydd fy ngwraig a fi'n fynd at tŷ ffrind i gwylio’r Super Bowl. Dw i'n cofio o'r fy amser yn Lloegr bod pobl Prydeinig ddim yn cadw sylw ar chwaraeon Americanaidd, ond y Super Bowl ydy digwyddiad fawr fawr fawr. Mae hi'n bron o fel gŵyl yn yr UDA. Rydw i'n edrych ymlaen ato.

Yr unig peth trafferthus ydy'r dyfodol o fy Nghymraeg. Mae rhaid i fi dal at fy Nghymraeg, ond bydd rhaid i fi gwario lawer o amser ar fy nofel. Dw i'n pryderu y bydd fy Nghymraeg dioddef. Dw i'n gobeithio fydd hi ddim -- dim ond mewn cawl.

Thursday, 3 February 2005

Ffycin hipi

O hyd dydyn nhw ddim yn cael pethau'n gorau. Yr un rhaglen gan dydd Gwener olaf ydy ar y radio player Cymru (ar dan dydd Mercher). Sut alli bod mor afrwydd? Y gwbl gorsafoedd yn defnyddio'r player bob dydd, bob amser, heb problemau. Diawl.

Rydw i'n dechrau hoffi hip-hop Cymraeg. Mae rhaid i chi meddwl amdani yn wahanol gan hip-hop Americanaidd, a pan dw i wedi gwneud hyn, dw i wedi dechrau bod hip-hop Cymraeg yn unigryw ac yn torri tir newydd.

Dw i wedi clywed gan asiant arall heddiw. Yr asiantaeth ma ydy'r un bod yn cynrychioli Dan Brown. I dweud y gwir, dw i ddim yn meddwl eu bod nhw hoffi fy nofel, ond mae hi'n neis i breuddwydio. Mwy a mwy, dw i ddim yn credu bod unrhywun bydd eisiau cyhoeddi fy nofel. S'dim ots, efallai. Dw i wedi dysgu lawer drwy'r broses ma. A dw i'n gwybod y gallaf i ysgrifennu nofel. Efallai fe allaf i ysgrifennu nofel arall; nofel wella. Y dyddiau ma, rydw i'n geisio canolbwyntio ar gwella fy Nghymraeg i bod yn gallu fynd at Prifysgol Caerdydd.

Ydw i'n twp i breuddwydio am symud at Caerdydd? Dim ond dinas arall, dw i'n meddwl. Ond dw i'n meddwl bob amser am fynd ati. Rhyw amser yn ôl, roeddwn i cael breuddwyd am bod ar pen mynydd ac yn ffeindio blwch aur fach fach fach. Roeddwn i'n sefyll yno ar pen y mynydd, gyda'r gwyrdd o dan fy nhroed a'r mor allan o blaen fi, a dw i wedi agored y blwch ac yn weld golau. Yn sydyn roeddwn i'n teimlo cynnes ac yn hapus. Oedd fy enaid yn y blwch ma. Dw i'n gwybod fy mod i'n siarad lol fel rhyw fath o hipi, ond dw i'n teimlo fel rhan pwysig o fi ydy rhywle yn Cymru. A bydd rhaid i fi defnyddio Cymraeg i ffeindio hi. A dw i'n teimlo fel y bydd fy taith yn dechrau yn Caerdydd.

Ie. Fe ddylwn i fynd i'r gwely...

Wednesday, 2 February 2005

I own so hard

Wir. Petasech chi ddim yn deall yr iaith ar fy mhlog -- symudwch ymlaen. Peidiwch yn gadael negesau fel y boi ma. Jest symudwch ymlaen. ydy'r problem ma gyda pobl eraill? Ydy pobl dod i'ch blog chi a gadael negesau Saesneg twp. Fydda i ddim yn lincio ato'r boi, ond mae rhaid i chi fynd ac edrych ar ei gwefan. Mae hi'n siriol: "and then the bitch was like 'at least im not a fag' and then the fag was all like 'would a fag have banged your mom?' then the fag who banged the bitches mom left and was all like 'I OWN SO HARD!'" Beth yn y byd mawr? Yeah but no but yeah but no but.

Mae hi'n rhyfedd bod pobl ddim eisiau rhoi parchu'r Gymraeg. Pam ydy hyn, ydych chi'n meddwl?

Wel, oedd hi'n dydd diflas arall heddiw. Dw i eisiau blog bob dydd, ond dros yr amser fwyaf does dim byd i ddweud gyda fi. Efallai gallwn i'n geisio ysgrifennu'n Gymraeg yr un pethau fy mod i'n ysgrifennu ar fy mlog Saesneg, ond pam? Efallai mae rhaid i fi ffeindio fwy anturiau. Mae rhaid i fi yfed mwy neu rhywbeth. Ond dw i ddim yn cofio lawer pan rydw i'n yfed yn drwm. Ond ddylwn i ddim yn caniatáu hyn i stopio fi, ddylwn i?

Mi welais i fy mrawd ar dydd Sul. Does dim byd i fo i gwneud rŵan mai ei gwraig wedi fynd. Felly, mae o'n codi pwysau (lift weights) bob amser. Mae o'n anferth rŵan. Mae'r breichiau fo'n cymaint a fy nghroth coes. Fe ddylwn i gweithio mor galed a fo, ond dw i'n hapus gyda'n eistedd ar y soffa ac yn yfed cwrw. Mmm cwrw.

Mae fy mrawd wedi dweud os fydd pethau ddim yn gwella gyda ei priodas erbyn mis Mai, fe fydd o cael dirymiad. Doeddwn i ddim yn gwybod eich bod chi'n gallu cael dirymiad mewn y blwyddyn gyntaf o eich priodas. Roeddwn i meddwl yr oedd hyn rhywfath o peth Catholig. Mae'r pethau yn anodd iddo fo rŵan, ond mae o'n delio gyda hyn yn da iawn. Fe faswn i bod mor grac ac allan o reolaeth. Fe faswn i fynd yn gwallgof a rhedeg i ffordd i gogledd-orllewin Ganada neu rhywle arall bod yn hollol diffaith.

Tuesday, 1 February 2005

Y llwyfandir

Rydw i'n teimlo rhwystredig gyda fy Nghymraeg ar y foment. Dw i wedi cyrraedd ar llwyfandir dysgu. Dyma rhan o'r broses dysgu, dw i'n gwybod. Ond mae hi'n rhwystredig i fynd drwy hyn rŵan.
Y llwyfandirDw i'n geisio'n wella fy Nghymraeg -- dw i eisiau profi fy hun i'r Ysgol y Gymraeg. Rydw i'n sicr (dw i'n gobeithio) y byddan nhw eisiau siarad a fi cyn mae nhw'n wneud eu penderfyniad am fy nghais. Felly dw i eisiau fy Nghymraeg i bod yn mor da nag ei bod yn gallu (as good as it can be).

A beth yn y byd mawr ydy anghywir gyda'r radio player Radio Cymru? Dydy'r rhaglen Rhydeglwys yno o gwbl; dydy'r rhaglen C2 gan dydd Llun yno chwaith (dim ond yr rhaglen gan dydd Gwener). Pa mor anodd galli hi'n bod? Y gweddill o'r gorsafoedd radio BBC yn gallu defnyddio'r player yn cywir. Efallai mae rhaid iddyn nhw gofyn fi. Dw i'n sicr fy mod i'n gallu ffurfweddu'r system. Dw i eisiau gwrando at y gwbl o'r rhaglenni ma -- mae rhaid i fi defnyddio nhw i gwella fy Nghymraeg.

It's all about me, godamn it.

Rydw i wedi ysgrifennu at y pobl Rhydeglwys am y trafferth ar dydd Iau, ond doedden nhw ddim ysgrifennu'n ôl. Dw i wedi ysgrifennu at C2 heddiw hefyd. Ddoe, ysgrifennais i at Catchphrase, yn gofyn os y bydd y rhaglen yn dod yn ôl. Roeddwn i hapus iawn yn dysgu drwy'r rhaglen na.

Uhm, ie. Americanwr ydw i -- dw i'n hoffi cwyno. Dw i ddim yn talu dim byd ar gyfer y BBC, ond dw i'n cwyno pan dydy pethau ddim yn gweithio'n perffaith. Nodweddiadol.

O leiaf y newyddion yn gweithio. Welais i heddiw eu bod nhw wedi gwneud stori am Michael Jackson. Syrcas fawr bydd hynny. Mewn stori ar ein gwefannau ni meddai un o'r sianeli UDA bydd yn defnyddio actorion bob dydd i ail-ddeddfu golygfeydd gan y llys. Dw i ddim yn credu hyn, ond, yn anffodus, mae hi'n wir: "E! Entertainment Television plans to use actors to create daily re-enactments."

A mae pobl yn gofyn pam dw i eisiau gadael yr Unol Daleithiau...