Thursday, 31 March 2005

Tlawd am byth

Am beth ro'n i'n meddwl? Roeddwn i'n meddwl y bore ma am rhywbeth i blog yn Gymraeg, ond dw i ddim yn cofio beth oedd o rŵan.

Wythnos bras oedd hwn hyd yn hyn. Dw i eisoes wedi gwario y gwbl fy arian pen blwydd -- mewn llai na pythefnos! Y peth rhwystredig ydy fy mod i ddim wedi gwario y $490 (£260) ar pethau hwyl. Dw i wedi prynu petrol, wedi mynd mas i'r bwyty gyda fy ngwraig, wedi prynu bwydydd, ac yn y blaen.

Dyma fy mywyd ar hyn o bryd. Dw i ddim yn ennill digon o arian.

Roeddwn i'n meddwl am hyn neithiwr a roeddwn i'n mor grac y roeddwn i'n teimlo sâl. Mae fy ngwraig yn dweud y bydd pethau yn wella fuan -- ar ôl hi'n ffeindio gwaith yn y hydref. Ond dw i ddim yn hapus fy mod i'n angen hi gweithio. Pam dydy un person ddim yn gallu gweithio ac ennill digon dros ei teulu fach?

Wednesday, 30 March 2005

Acolit

Roeddwn i'n meddwl heddiw am pan roeddwn i arfer bod acolit mewn eglwys.

Methodist ydy fy nheulu a roeddwn i'n acolit dim ond oherwydd fy nhad roedd fy eisiau i bod un ac oherwydd roeddwn i'n gallu chwarae gyda'r tân. Oedd dim ond diddorol mewn canhwyllau gyda fi.

Hefyd, roeddwn i arfer helpu gyda'r bedyddiadau. Rydw i'n cofio y bedydd gyntaf, pan y parchedig wedi fy gofyn i paratoi'r dwr a dyn ni wedi defnyddio dwr allan o'r tap! Doeddwn i ddim yn credu hyn. Roeddwn i wedi meddwl bod y dwr bedydd wedi do o rhyw fath o mynydd santaidd ac efallai wedi cael bendith tair gwaith.

Na. Allan o'r tap wedi dod y dwr. Eiliad crefyddol fawr oedd hyn i fi. Fe dysgais i bod rhywbeth ydy santaidd oherwydd dyn ni'n dweud rhywbeth ydy santaidd. Ydych chi'n gallu ffeindio Duw ym mhobman.

Dw i'n meddwl am pethau fel hyn yn aml oherwydd Mormon ydy fy ngwraig. Dydw i ddim, wrth gwrs. Felly, dw i'n meddwl am crefydd -- sut ydyn y cyfan ohonom ni'n ffitio mewn ein lleoedd.

Pwnc afrwydd ar fy iaith wan ydy hyn.

Tuesday, 29 March 2005

Arwydd ffordd Gymraeg

Dyma diddorol. Pam lai gwneud hyn yn Gymru?

Ailfeddwl

Wow. Rydw i'n eisoes colli fy iaith. Dw i ddim yn deall yn union beth Geraint wedi dweud.

Fydda i'n colli fy lle ar y Rhithfro os dydw i ddim yn diweddaru fy mhlog yn aml?

Efallai fe allwn ni geisio ysgrifennu bost bach pan rydw i'n ar gwaith...

Friday, 25 March 2005

Heidi fach

Dyma fi a fy ffrind da iawn, Heidi Arlene. Dw i'n gwybod Heidi ers 1994, pan aeth hi a fi prifysgol ym Moorhead, Minnesota. Ymddiriedwch fi, dydych chi ddim erioed eisiau mynd i'r Moorhead. Dref ffarm ydy o, heb y pethau da ydych chi'n ffeindio mewn dref gwledig yn Gymru.

Hollol gwastad ydy'r ardal Moorhead -- dim mynyddoedd, dim bryniau, braidd dim coed. Yr un peth i gwneud ym Moorhead ydy yfed. Yfed ac yfed ac yfed. Roeddwn i eistedd yn ein ystafelloedd ac yfed jin a gwylio'r teledu.

Roedd Heidi a fi'n wastad tlawd. Roedden ni'n arfer rhannu ein arian -- pob amser y ddau ohonom ni roedd cael arian, roedden ni'n arfer fynd allan ar gyfer swper, neu fynd i'r "mall." Hebddi hi, dw i ddim yn gwybod petaswn i wedi bod yn gallu cadw call ym Moorhead.

Ym mhen hir a hwyr, symudodd hi lawr y Twin Cities a symudais i allan i'r Gorllewin. Ond rŵan, y ddau ohonom ni'n byw yn y Twin Cities. Chaf i ddim yn gallu ymweld a hi cymaint a fe hoffwn i. Ond efallai peth da ydy hyn -- bob amser dw i'n mynd allan gyda Heidi dw i'n yfed gormod.

Does dim byd gyda fi i dweud am Heidi ei bod yn pwysig iawn. Dw i wedi jest eisiau siarad am Heidi.

Thursday, 24 March 2005

Diolch i chi

Dw i ddim yn meddwl fy mod i wedi dweud hyn cyn rŵan, ond diolch i chi am eich darllen. Roeddwn i'n meddwl heddiw am y pobl sy'n darllen y blog truenus ma a, mae rhaid i fi dweud, dw i ddim yn deall pam ydych chi'n darllen. Rydw i'n mor ddiflas, ond ydych chi'n dod yn ôl. Diolch yn fawr am hynny.

A gyda dweud hynny -- mwy o cachiad!

Oedd un o fy "co-workers" wedi dweud wrthym ni ei fod o'n adael yn fuan. Dw i'n gweithio fel "proofreader" gyda pedwar pobl arall. Rydym ni'n wastad brysur a dydy fy nghyflogwr eisiau cyflogi mwy pobl. Rŵan bydd fy "co-worker" yn adael mewn tri wythnos ac y gweddill ohonom ni'n pryderu bod: a) Fydd fy nghyflogwr ddim yn cyflogi rhywun arall; b) Fe fydd fy nghyflogwr eisiau un ohonom ni i gweithio ei hen daliad -- 3:30 p.m. i haner nos.

Dw i wedi gweithio yno ers mis Chwefror 2001, mwy hir na pawb eraill, ond dydy fy nghyflogwr yn drin fi fel hyn. Mae perthynas ychydig sur da fi gyda fy nghyflogwr. Dw i'n pryderus y bydden nhw gofyn fi i gweithio y daliad ddrwg.

Dw i ddim yn esbonio hyn yn da. Amser arall, efallai.

---

Mae fy mrawd-yng-nghyfraith yn sâl iawn. Mae o'n mewn ysbyty gyda methiant o'r iau ac arennau. Mae fy ngwraig yn pryderu y bydd o'n farw. Dw i ddim yn credu hyn -- ifanc ydy o. Ond gordew ydy o hefyd. Dyma pam ei iau ac arennau o ydy’n methiant.
Dw i ddim yn gwybod beth i gwneud i bod gŵr da. Rydw i'n cachiad ar pethau fel hyn. Dw i ddim yn gwybod sut i bod yn cefnogol heb swnio fel dw i'n dweud jôc. Dyma problem i fi o amser i amser (dw i wedi anghofio am y brawddeg cywir am "time to time") -- fel ddoe, pan roeddwn i'n siarad am y ffaith fy mod i'n gallu troi pobl yn grac. Dw i'n dweud pethau a bydd pobl clywed rhywbeth fy mod i ddim eisiau dweud.

Ond, mae hi'n edrych fel y blogger am y roeddwn i'n siarad ddoe wedi fy maddau i. Mae hi'n fy ngalw i "Owain" (stori hir) ac roedd hi rhoi neges pen blwydd ar ei blog hi. Fe faswn i rhoi linc i ei blog hi, ond dydy hi ddim yn deall Cymraeg a dw i ddim eisiau hi i feddwl fy mod i'n siarad lol amdani ar y blog hyn, felly, fe fydda i eich rhoi chi y URL: http://almostnemo.blogspot.com/ -- Edrychwch o dan y cofnod 20 Mawrth.

Wednesday, 23 March 2005

Dw i'n gwneud pobl yn grac

Rydw i'n mewn un o'r wythnosau na pan dw i'n gwneud pawb yn grac. Oedd hyn yn dechrau pan dw i wedi adael neges ar blog fy mod i'n darllen bob dydd. Fe aeth hi'r Paris a dw i wedi geisio "take the piss" o'r ffaith y gaeth hi'r ffilm yno. Ond roedd hi'n grac iawn. Dw i wedi geisio ymddiheuro, ond dw i ddim wedi clywed yn ôl ganddi hi eto.

Wedyn, ar dydd Sadwrn, roedd fy ngwraig yn anhapus gyda popeth fy mod i wedi dweud. Os ydych chi'n priod, ydych chi'n gwybod am beth ydw i'n siarad. Mae hi'n rhai dyddiau pan dydych chi ddim yn gallu gwneud dim byd yn gorau yn ôl eich gwraig.

Ac heddiw, fe ysgrifennais i hyn ar fy mlog Saesneg a rhywun ysgrifennodd ata i i dweud eu bod nhw ddim yn darllen fy mlog byth eto. Wel, OK, dw i'n gallu deall yr un -- pynciau sensitif, efallai. Ond i dweud y feddech chi ddim darllen byth? Tipyn drastig, ond yw fe?

Dw i ddim yn geisio gwneud pobl bod yn grac. Dw i ddim yn deall beth ydy'n ddigwydd y wythnos ma.

Symud ymlaen... Dydd Sul oedd fy mhen blwydd. Digon da oedd y dydd. Rhedais i mewn ras ac wedyn mynd i bwyta gormod o barbecue, neu fel dyn ni'n dweud yn Texas: Bar-B-Q. Dyma bydd y peth y bydda i cael hiraeth pan dw i'n symud i Caerdydd -- barbecue. Pan roeddwn i'n arfer byw yn Portsmouth roeddwn i arfer cael cymaint o hiraeth ar gyfer barbecue roeddwn i'n arfer crio.

Dw i wedi ysgrifennu at Prifysgol Caerdydd heddiw i gofyn sut i "defer" tan 2006. Does dim digon o cynllunio ar fy rhan i i bod yn gallu mynd eleni. Dw i'n mynnu gweithio dros y blwyddyn nesaf ac arbed digon o arian ar gyfer dechrau cyffyrddus ym 2006.

A dwi'n ymddiheuro fy mod i ddim yn ysgrifennu ar fy mlog yn ddigon. Efallai dw i'n geisio gwneud gormod o pethau yn fy mywyd.

Saturday, 19 March 2005

Gormod o cwrw a digon o rygbi

Cyn popeth arall, mae rhaid i fi dweud "Diolch yn fawr iawn iawn iawn" i James, pwy wedi anfon CD Bryn Terfel ata i ar gyfer fy mhen blwydd. Diolch i ti, James!

Fi a fy ffrind i EricWel, dw i ddim eisiau dweud yr un stori dwywaith, felly, fydda i ddim yn siarad yma am fy Dydd Sant Padrig. Os ydych chi eisiau gwybod sut oedd pethau, edrych yma. Ar y dydd nesaf, roeddwn i mewn cymaint o poen, doeddwn i ddim yn gallu bwyta drwy'r mwyaf y dydd. Dw i ddim yn cofio cael pen mawr fel hyn ers 1997.

Ydych chi'n credu hyn?! Mi glywais i'r gem y bore ma ar y radio. Roeddwn i'n nerfus iawn yn y 15 munud olaf pan roedd Iwerddon yn dod yn ôl. Does dim ots rŵan. Er bod fy mod i'n yma yn yr UDA, rydw i'n mor hapus. Rydych chi'n gallu gweld yn y llun ma fy mod i wedi tyfu fy "sideburns" fel JPR Williams. Dw i'n ddymuno bod fe allwn i bod yno yn Gymru i dathlu. Dw i'n sicr bod y cwrw yn llifo heno! Efallai bydd rhaid iddyn nhw datgan gŵyl dydd Llun oherwydd bydd cymaint o pobl yn galw gwaith ac yn dweud eu bod nhw'n sâl.

Wednesday, 16 March 2005

Sant Padrig

Wel, dim ond un dydd arall i fi yr wythnos ma. Does dim gwaith da fi ar dydd Iau neu dydd Gwener. Dw i'n cymryd gŵyl bach ar gyfer dathlu Dydd Sant Padrig a dathlu fy mhen blwydd (ar dydd Sul). Doeddwn i ddim wedi derbyn lawer o anrhegion eto. Ond heddiw, dw i wedi dderbyn hyn yn y bost. Doniol iawn iawn, dw i'n meddwl.

Ydy'r Cymry yn gwneud rhywbeth ar Dydd Sant Padrig? O Ynys Môn ydy o, chi'n gwybod. Dw i'n edrych ymlaen ato.

Tuesday, 15 March 2005

Bost pathetig

Rydw i'n gweithio ar fy nofel bob amser y dyddiau ma, felly, does dim lawer o amser i ysgrifennu ar fy mlog Gymraeg.

Dw i wedi blino lan ar hyn o bryd. Mae'n cymaint o gwaith i gwneud ar fy llyfr a bydda i'n bod brysur tan mis Mai, o leiaf. Mewn ffordd rhyfedd, dw i'n hapus bod rhaid i fi aros tan y flwyddyn nesaf i symud i Gymru. Dw i'n amau y gallwn i gwneud gwaith academig a gwaith llyfr ar yr un bryd.

O, helo. Beth ydy hwn? Diddorol...

Wednesday, 9 March 2005

I ble ydyn nhw fynd?

O bryd i'w gilydd yn fy swydd dw i'n gweld rhyw ferch ysblennydd pwy dw i ddim wedi gweld o flaen. Ac wedyn, dw i ddim yn weld hi byth eto. O ble ydy'r ferched rhain yn dod? Dw i'n meddwl mae rhyw fath o peiriant ferch prydferth lawr grisiau yn fy adeilad swyddfa. Mae rhaid i fi ffeindio'r peiriant ma.

Mae hi'n ychydig fel prifysgol. Ydych chi erioed yn sylwi taw yn y gyntaf o'r blwyddyn mae'n cymaint o ferched wych yn cerdded o gwmpas y campws. Ond, erbyn mis Tachwedd, y holl ohonyn nhw wedi cael eu disodli gyda ferched cartrefol. Wrth gwrs, byddech chi'n 'shag' y ferch gartrefol, ond i ble aeth y ferched neis? Ac wedyn, pan ydych chi'n mewn perthynas difrifol gyda'r ferch gartrefol, mae'r ferched wych yn dod yn ôl yn mis Mai. Dyma fath o peth ydy'n ddigwydd o gwmpas y byd. Dw i ddim yn gwybod i ble y ferched wych mynd, ond dw i eisiau ffeindio'r lle ma.

Wel, mae hi'n rhy hwyr i fi. Priod ydw i. A cyn fy ngwraig yn dysgu Cymraeg, y ddylwn i ddweud wrthot ti y dydy hi ddim yn cartrefol.

Tuesday, 8 March 2005

Cwynfanllyd arferol

Rydw i'n mor brysur y dyddiau ma. Dw i'n geisio diwygio fy nofel a mae hi'n llawer o gwaith. Cymaint o gwaith y doeddwn i ddim wedi cael digon amser ar gyfer dysgu Cymraeg. Dw i'n gwybod fy mod i'n colli fy iaith tipyn bach a dw i'n pryderus iawn am hyn.

Rydw i'n meddwl gormod am y llyfr ma. Mae tipyn o blocyn-ysgrifennwr arna i gyda fo. Dw i eisiau gwneud fy ngorau glas arno fo, a dw i'n pryderus y fydda i ddim. Felly, dw i ddim yn gallu meddwl fy hun allan o blwch. Y prif problem ydy amser. Dydy fy asiant ddim wedi rhoi terfyn amser i fi ar gyfer y prosiect ma, ond dw i eisiau gorffen cyn gynted a phosib. Dw i eisiau symud ymlaen gyda'r peth a gweld y llyfr cael ei cyhoeddi.

Hefyd, dw i wedi bod yn rhy brysur yn fy swydd. Dw i'n gweithio fel darllenwr-proflen ac, yn arferol mae'n tri ohonom ni yn gweithio ar yr un amser. Ond yr wythnos ma, un o'r dynion gyda pwy dw i'n gweithio wedi bod ar gŵyl fach oherwydd ei gwraig wedi cael babi. Dw i'n hapus drosto (happy for him?), ond oedd rhaid i fi gwneud mwy gwaith hebddo fo. Dim bai arno fo -- dydy fy nghyflogwr twp ddim yn meddwl am y pethau fel gwyliau.

Ugh. Dw i'n gwybod y ddylwn i ysgrifennu mwy. Ond dw i wedi blino lan.

Wednesday, 2 March 2005

Cwyno am fy llyfr eto

Mae'n anodd iawn i gweithio ar fy llyfr rŵan. Dw i'n teimlo fel dw i wedi gorffen gyda fo, ond mae rhaid i fi fynd yn ôl ac ychwanegu 100 tudalen. Wrth gwrs, dw i ddim eisiau ysgrifennu cachiad -- fydd Rebecca ddim yn derbyn hynny, beth bynnag. A gyda'r awydd i ysgrifennu'n da mae'n dod yr ofn bod fydda i ddim yn gwneud digon da.

Pethau twp am i cwyno, dw i'n gwybod. Rydw i'n ysgrifennu nofel, dw i'n byw fy mreuddwyd -- boo-hoo.

Gweithiais i ar y llyfr am dwy oriau heddiw. Efallai gallwn i wedi gweithio am un awr fwy, ond dw i eisiau bod yn sicr i ysgrifennu ar fy mhlog bob dydd.

Sut oedd dy Dydd Gŵyl Dewi? Tawel iawn oedd fy dydd wrth gwrs. Doedd dim unrhywun gwybod y oedd heddiw Dydd Gŵyl Dewi. Ond ar ôl gwaith, pan fy ngwraig wedi dod i gyrru fi gartref, rhodd hi anrheg i fi -- cerdyn "homemade" gyda brawddegau Cymraeg arno (dydy hi ddim yn gwybod Cymraeg, felly oedd rhaid i hi chwilio amddyn nhw ar y gwe), a mwg cwrw Celtaidd.

Mae gwraig da iawn gyda fi. Dw i'n anghofio hyn o amser i amser.

Tuesday, 1 March 2005

Dewch ymlaen Cymru

Fe ysgrifennodd Rebecca'n ôl ar dydd Gwener. Fe anfonodd hi sawl sylwadau ar fy nofel. Mae'r mwyaf o'r pethau'n hawdd i gwneud, ond mae hi eisiau 100 tudalen mwy! Dw i'n meddwl y gallaf i gwneud hyn, ond mae ofn methiant arna i. Fe fydda i'n gweithio ar y cywiriad rhain dros y misoedd nesaf. Dw i'n gobeithio y bydda i'n cael popeth yn gorffen erbyn mis Mehefin.

Ac, wrth gwrs, pan dw i wedi gorffen gyda'r gwaith ma fe fydd hi eisiau fi gwneud mwy.

Weloch chi'r gem rygbi erbyn Ffrainc? Doeddwn i ddim, ond clywais i'r oedd hi'n da iawn. Rydw i'n ddymuno y gallwn i bod yno yn Cymru i bod gyda pobl arall sy'n cefnogi Cymru. Fe hoffwn i bod mewn tafarn Cymraeg pan Cymru'n chwarae erbyn yr Alban.

Dw i'n aros i glywed yn ôl gan Prifysgol Caerdydd eto. Dw i eisiau gwybod os mae nhw eisiau fi hedfan allan yno ym mis Ebrill neu rhyw amser arall. I dweud y gwir, gyda'r gwbl gwaith llyfr ma, faswn i ddim yn cwyno petasan nhw aros tan yr hydref i cwrdd a fi. Dw i'n gobeithio y bydda i'n gorffen gyda'r llyfr ma erbyn hyn.

Rydw i'n ysgrifennu mewn lanast heddiw, dw i'n gwybod. Ond dw i wedi blino lan ar hyn o bryd.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus yfory!