Wednesday, 20 April 2005

Bost anghyffredin

Dyma rhyfedd. Mae amser i ysgrifennu ar fy mhlog arna i. Dydy hyn ddim yn digwydd yn aml. Rydw i'n gweithio o gartref heddiw. Fe allwn i gwneud hyn bob dydd, ond dydy fy nghyflogwr twp eisiau fy nghaniatáu i.

Petasai rhywun bod yn gallu gweithio o ei tŷ, pam ddim eu caniatáu nhw? Bydd y gweithiwr yn fwy hapus.

Oherwydd dw i'n adref heddiw dw i wedi bod yn cynhyrchiol -- dw i wedi glanhau'r tŷ bach y bore ma. Bydd hyn fy ennill i pwyntiau "brownie" gyda fy ngwraig.

Diawl. Pan rydw i'n ysgrifennu ar fy mhlog Gymraeg, mae hi'n mor ar hap. Fe ddylwn i geisio ysgrifennu bost go iawn rhyw dydd. Na. Fyk hynny.

Tuesday, 19 April 2005

Gofyn am gohirio

Oedd y tywydd yn stormus iawn neithiwr. Doeddwn i ddim yn cysgu digon da. Pa ffordd wella i dechrau yr wythnos? Ond, rwan -- edrych allan fy ffenestr -- mae'r tywydd yn braf iawn. Heulog gyda awyr glas perffaith.

Wel, heddiw fe anfonais i llythyr at Prifysgol Caerdydd i gofyn am gohirio derbyniad. Tipyn anhapus i gwneud hyn roeddwn i. Dw i ddim eisiau aros tan blwyddyn nesaf cyn symud i Gymru.

Thursday, 14 April 2005

Swydd diflas

Dw i'n meddwl fy mod i'n blogger gwaethaf erioed. Gyda pob bost dod addewidion i bostio mwy, ac wedyn fydda i ddim yn bostio dros tri (neu mwy) dyddiau.

Wythnos hir ydy hyn. Dydy un dydd yn pasio heb fy meddwl am gadael fy swydd. Rydw i'n casáu fy swydd. Mae'n mor diflas ac undonog. Pan ro'n i'n ifancach, roeddwn i'n wastad rhoi addewidion i fy hun y byddwn i byth yn gweithio mewn rhyw fath o swydd fel hyn.

O wel. Efallai bydd fy nofel yn gwerthu dda. Dw i'n gweithio ar y rhan trydydd (allan o pedwar rhannau) ar hyn o bryd. Dw i'n poeni y fydd fy asiant ddim yn hoffi rhai o'r newidiadau. Ond y dim ond peth y gallaf i gwneud ydy gweithio fy nghorau glas.

Monday, 11 April 2005

Sothach gwyn

Efallai dydy'r Cymry defnyddio'r brawddeg "white trash." Ond efallai ydych chi'n gwybod beth ydy hyn. Tipyn fel "chav" heb yr arddull.

Beth bynnag, sothach gwyn ydy bywyd fy mrawd ar hyn o bryd. Neithiwr, mae o wedi dod i'r Cinio Dydd Sul (gyda fy nheulu) gyda ei cariadferch, Vanessa. Wrth gwrs, cofiwch ei fod o hyd yn priod. Dw i'n deall e fod o'n gorffen gyda ei gwraig, ond efallai y dylai fo aros tan ar ôl yr ysgariad cyn dod i' Cinio Dydd Sul gyda ferch arall. Efallai rydw i'n rhy hen ffasiwn.

--

Dw i'n agosach i gorffen fy nofel. Dw i'm gobeithio y bydda i'n gorffen gyda broses cywiriad erbyn 15 Mai. Ond, mae'n edrych fel fy asiant bydd yn fy ngofyn fi gwneud mwy ar y broses hyn. Does dim syniad gyda fi am pan bydd y nofel yn barod i cyhoeddi.

Friday, 8 April 2005

Thursday, 7 April 2005

Dim bost heddiw

Does dim digon o amser gyda fi heddiw. Bydda i'n bostio yfory (dw i'n gobeithio).

Tuesday, 5 April 2005

Sâl

Mae llwnc tost gyda fi heddiw. Roeddwn i'n teimlo da pan fe des i'r gwaith heddiw. Ond ar ôl awr, roeddwn i'n dechrau teimlo ofnadwy. Rydw i'n teimlo mor drwg rŵan.

Fy erthygl diweddar ydy mas.

Tony Blair wedi cyhoeddi'r etholiad heddiw, wrth gwrs. Fydd yr Americanwyr ddim yn cael cymaint o diddordeb ag oeddech chi wedi cael mewn etholiad America, Ond bydda i'n edrych gyda diddordeb. Pwy bydd yn ennill eich pleidlais?

Petaswn i byw ym Mhrydain, dw i'n meddwl y byddwn i rhoi fy mhleidlais i Llafur neu'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Monday, 4 April 2005

Yn rhedeg

Penwythnos dawel oedd hyn. Fy rhieni wedi mynd ar gŵyl i Texas, felly dw i'n gallu defnyddio car fy nhad. 26 oed ydw i, ond mae rhaid i fi cael; benthyg car o fy nhad. Dw i ddim yn ennill digon o arian ar fy swydd i cael dwy geir. Ac yn anffodus, does dim trawsgludiaeth cyhoeddus digon da yn Saint Paul.

Rhedais i 7.6 milltir ar dydd Sadwrn -- dw i'n geisio ymarfer ar gyfer hanner-marathon ym mis Mai. Fe fydd fy erthygl amdano yfory. Bydda i rhoi linc iddo yma yfory.

Dw i'n edrych ymlaen at yr hanner-marathon, a, tipyn bach, dw i'n edrych ymlaen at mynd yn ôl i Fargo, ble bydd y marathon yn cael ei rhedeg.

Friday, 1 April 2005

Brawd, brawd-yng-nghyfraith

Mae fy mrawd yn cael bywyd rhy-cyffrous. Y wythnos ma, oedd rhaid o'n ymladd gyda ei mêt-fflat ar ôl o (mêt-fflat) wedi dod cartref yn hollol meddw.

Tony ydy enw mêt-fflat fy mrawd. Oedd Tony'n meddw chwilgorn ac yn gweiddi ac yn taflu pethau. Felly, oedd fy mrawd ac ei ffrind arall ymladd gyda Tony ac ei taflu o'n mas.

Wrth gwrs, oedd y heddlu'n dod. Oedd rhaid fy mrawd egluro'r peth ac yr plisman wedi dweud y allai Tony ddim yn dod yn ôl i'r fflat.

Y dydd nesaf, y landlord wedi dweud bod Tony yn gwaharddedig o'r adeilad. Ac oedd fy mrawd bron o gwaharddedig hefyd tan oedd o'n gallu egluro popeth i'r landlord.

Rŵan, mae rhaid fy mrawd yn ffeindio mêt-fflat arall.

---

Yn y cyfamser, fy mrawd-yng-nghyfraith ydy'n wella. Gordew fawr ydy o, felly ei pwysau ydy'n rhoi straen fawr ar ei corff. Oedd y meddygon yn meddwl y oedd ei iau ac arennau yn methu, ond rŵan mae'n edrych fel yr problem unig ydy ei arennau. Dim newyddion da, efallai, ond newyddion wella.

Yn gynnar yn y wythnos oedd o ar dialysis, ac oedd y broses yn tynnu dwy galwyni o dwr allan o fo. Pan ydych chi'n mor dew fel fo, bydd eich corff cadw dwr. Rŵan, ar ôl y dialysis, mae'n edrych fel yr iau yn dod yn ôl. Ac mae'n edrych fel y bydd o'n gallu mynd yn ôl y gwaith o colli pwysau.

Fe fydd angen mwy o dialysis arno fo dros amser.

Y peth rhwystredig -- does dim yswiriant meddygol arno fo. Diolch yn fawr iawn am hynny, ceidwadwyr America!