Thursday, 30 June 2005

Dw i'n gallu anadlu... tipyn

Oedd y cyfweliad yn OK. Swniais i twp iawn, dw i'n siŵr, ond doeddwn i ddim eisiau crio ar ôl e.

Ond dyma'r peth -- blaen-cyfweliad oedd hyn. Bydda i sgwrs arall ar dydd Llun nesaf gyda Beti George.

Pa mor od ydy fy profiad Cymraeg? Fy sgwrs Gymraeg gyntaf oedd gyda dosbarth Gymraeg, fy ail sgwrs oedd heddiw gyda Emma (yr ymchwilydd Radio Cymru), a bydd fy trydydd sgwrs gyda Beti George.

O, dw i'n nerfus eisoes.

Y cyfweliad

Dw i'n edrych ymlaen a siarad a'r ymchwilydd, ond nerfus iawn ydw i hefyd.


MP3 File

Ofn

Mae ofn methiant arna i. Mae hi'n teimlo am tro i tro fel dw i'n geisio dringo wal iaith Cymraeg a dw i ddim yn siŵr y gallwn i wneud y peth.

Roeddwn i wedi bod yn meddwl am hyn heddiw, ar ôl ffoniodd yr ymchwilydd. Beth bydd yn digwydd yfory os dydy fy Nghymraeg yn digon da? Beth bydd yn digwydd os dw i ddim yn ei deall hi?

Ac wedyn, dw i'n meddwl am mis Hydref. Dw i eisiau gwneud fy ngorau glas mewn y cyfweliad na, ond "what if" dydy fy ngorau glas ddim yn digon da. Dw i ddim yn gwybod sut i dweud "what if" hyd yn oed!!!

Ond y peth fwyaf anodd i fi ydy deall siaradwyr Gymraeg. Pan dw i'n gwrando a'r radio, neu gwylio'r newyddion, dw i'n teimlo cymaint fel allanolwr. Dw i'n ymdrechu i deall, ond dw i'n teimlo mor pell i ffordd. Dw i'n teimlo fel fydda i ddim yn deall byth.

Dw i'n geisio dweud wrth fy hun y bydd fy Nghymraeg yn wella, ond dw i'n pryderu bob dydd amdani. Dw i'n pryderu am mis Hydref a beth bydd yn digwydd, a pa mor ofnadwy bydda i'n teimlo petaswn i methu.

Bydda i'n geisio i na meddwl fel hyn. Mae rhaid i fi meddwl positif. Dw i'n gobeithio y bydda i'n gwneud yn digon da yfory (bore dydd Iau).

Wednesday, 29 June 2005

Y'all talk funny

Dw i'n yn y swyddfa ar hyn o bryd, a ffoniodd rhywun gyda llais ciwt pwy oedd yn siarad yn cyflym iawn iawn.

O tro i tro, mae pobl yn ffonio fi ac yn siarad Sbaeneg oherwydd roeddent nhw'n geisio ffonio rhywun arall yn yr adeilad yma pwy sy'n gweithio gyda gwefannau Sbaeneg. Roeddwn i bron o dweud, "Hola. I think you're trying to get in touch with John. I'll transfer you," pan sylwais i bod y llais ciwt yn siarad Cymraeg. Yr ymchwilydd Radio Cymru oedd hi!

"O... erm... S'mae," dwedais i.

Diawl roedd hi'n siarad yn gyflym.

"Beth yn y byd mawr ydy hi'n dweud?" meddyliais i mewn panig. "Crap! Dw i ddim yn deall. O damnio fe, ddylwn i ei gofyn hi i siarad yn Saesneg? Na. Na. Fe ddylwn i geisio i bwnglera ymlaen..."

Clywodd hi fy anhrefn i yn fy lais a gofynnodd os ddylai hi ffonio fi yn hwyrach.

"Ie," meddyliais i. "Ffonia fi y flwyddyn nesaf -- ar ôl fy Nghymraeg wedi gwella!"

Ond cytunon ni i siarad bore fore. Dw i'n mewn panig rŵan. Dw i ddim yn gwybod os bydd fy Nghymraeg yn digon da.

Ceir

Mae un car gyda fy ngwraig a fi. Efallai bydd hyn yn OK mewn gwlad arall, ond yn yr UDA, mae angen ceir arnom ni. Jôc ydy ein trafnidiaeth cyhoeddus.

Dw i wedi siarad o'r blaen am beicio i'r swyddfa bob dydd. Dw i'n mwynhau gwneud hyn ar y mwyafrif o'r dyddiau. Ond dw i ddim yn mwynhau geisio osgoi'r Wrath of God wrth pedalu trwy stormydd -- fel dwy wythnos yn ôl.

A bydd problem fawr gyda fi mewn ychydig o misoedd pan yr hydref yn cyrraedd. Mae'r eira yn dechrau o amgylch mis Tachwedd ym Minnesota, a dydy hi ddim yn stopio tan mis Ebrill.

Oherwydd fi ydy'r dyn, a dylai dynion yn dioddef, mae fy ngwraig yn defnyddio ein pickup truck ni i fynd i'r swyddfa hi. Os dw i ddim yn beicio, mae rhaid i fi gofyn fy nhad (pwy sy'n gweithio yn yr un adeilad, ond dim yn byw yn agos i fi) i gyrru allan ei ffordd a "give me a lift" i'r swyddfa.

Heddiw, pan roeddwn i'n cerdded yn ôl o'r banc, welais i fan ar ei gwerth am dim ond $600 (£330). Ar ôl yn meddwl amdano dros awr, penderfynais i y ddylwn i ddim yn ei phrynu. Dw i'n siŵr y bydda i'n difaru'r penderfyniad hyn cyn fuan a'r tywydd yn troi oer.

Dw i eisiau bod ar y radio

Uhm, wel, OK. Doeddwn i ddim yn clywed yn ôl o Radio Cymru heddiw. Efallai dydw i ddim yn cyn gwych a roeddwn i'n meddwl. Na, dim ond yn cellwair ydw i. Dw i'n gwybod fy mod i ddim yn pwysig.

A, doeddwn i ddim yn y swyddfa heddiw chwaith. Achos dw i'n byw yn yr UDA, dwedais i wrth yr ymchwilydd y ddylai hi fy ngalw i pan dw i'n mewn y swyddfa. Ond y bore ma, ffoniodd fy "co-worker" pwy gofynnodd fi i dechrau gweithio ar unwaith o cartref oherwydd ei gar e wedi torri lawr.

Felly, os wyt ti'n darllen hyn, ymchwilydd, dyna pam fues i ddim ymateb y ffon ar dydd Mawrth. Bydda i yn y swyddfa ar dydd Mercher.

Tuesday, 28 June 2005

Y penwythnos

Mae Paul yn dod yn ol i'r Twin Cities, ac dw i'n defnyddio gormod o Saesneg.


MP3 File

Enwogion o fri

Dw i wedi clywed heddiw oddi ymchwilydd BBC Radio Cymru pwy sy'n gwneud rhywbeth ar blogio, a mae eisiau arni hi i siarad a fi. Gyda cael fy sylwi ar rhestr blogiau yn Golwg, a rŵan rhywun o BBC Cymru eisiau siarad a fi, bydda i'n enwog fuan. Bwhahaha! Bydda i'n nofio yn yr arian! Ond paid a phoeni, fe gofia i'r pobl bach.

Uhm, neu efallai dim.

Oherwydd dw i'n gweithio yn y byd teledu, dw i wedi bod rhan o lawer o storiâu newyddion, ond o hyd dw i'n gweithio mewn swydd diflas heb ennill digon o arian. Y llynedd, roeddwn i ar rhaglen radio yn Washington D.C. dros 30 munud, a baset ti'n cael amser galed yn ffeindio rhywun pwy sy'n cofio hynny -- neu hyd yn oed oedd yn gwrando a hynny.

Beth bynnag, dw i'n edrych ymlaen a clywed yn ôl o'r ymchwilydd. Efallai gallwn i siarad am pethau fel hyn (fy mhlog i) pan dw i'n cyfweld a'r Ysgol y Gymraeg ym mis Hydref.

Saturday, 25 June 2005

Blogwyr tu mas Gymru

Wyt ti'n adnabod o blogwr sy'n byw tu mas yr Ynysoedd Prydain? Dw i eisiau cael rhyw fath o casgliad enwau / cyfeiriadau blogwyr "tramor." Dw i ddim yn gwybod beth bydda i'n gwneud gyda'r rhestr ma, ond efallai gallwn ni (y blogwyr tramor) rhoi anogaeth i'w gilydd.

Dw i wedi gwneud blogroll bach -- ar y de. Dyma ydy'r blogiau fy mod i'n geisio darllen bob dydd (neu pan ydych chi'n diweddaru). Dw i ddim yn eithaf da am gadael negeseuon arnyn nhw. Sori am hynny. Dw i'n meddwl bod gadael neges yn helpu rhoi cefnogaeth i blogwyr eraill. Dw i'n gwneud hyn gyda fy mhlog Saesneg, a mae rhaid i fi geisio'n mwy galed i gwneud yr un peth gyda blogiau Gymraeg.

Friday, 24 June 2005

Blog-gwrdd! Blog-gwrdd! Blog-gwrdd!

Mewn bost diweddar oedd Rhys yn awgrymu y ddylwn i trefnu rhyw fath o "get-together" blogiwyr Gymraeg. Uhm. OK. Oes diddordeb gyda ti mewn y syniad hyn?

Pan dw i'n mynd i Caerdydd y mis Hydref yma, gallwn i cwrdd. Bydda i'n aros yn Gaerdydd dros tri dyddiau o leiaf, felly gallwn ni dewis y dydd wella i pawb yn y dyfodol (ac, wrth gwrs, os unrhywun eisiau cwrdd a fi mwy na hynny -- dyna OK gyda fi, hefyd). Mae rhaid i fi "sort out" fy amserlen cyn hynny.

Bydd dim ond tri ohonom ni, mwy na tebyg. Does dim lawer o blogwyr Gymraeg. Wel, does dim lawer o blogwyr Gymraeg pwy sy'n dal ati. Pobl yn dechrau blog ond colli eu diddordeb. Mae'r un problem gyda blogiau Saesneg, wrth gwrs, ond mae hi'n mwy amlwg gyda blogwyr Gymraeg oherwydd mae'n mor ychydig ohonom ni.

Dw i'n teimlo fel dw i'n swnio tipyn rhy hunanbwysig gyda defnyddio "ni." Dim Cymro ydw i. Dw i eisiau bod, ond dw i ddim yn siŵr fy mod i wedi ennill y hawl i defnyddio "ni" eto.

Beth bynnag, allai blog bod erfyn gwych i helpu'r iaith, dw i'n meddwl. Ond alli* bod mor rhwystredig hefyd. Dw i'n gallu deall pam bydd y rithfro cael ei dileu fuan. Mae hi'n gormod o gwaith i cadw lan gyda pwy sydd yn ddal ei flog a pwy wedi rhoi'r ffidl yn y to.

Dw i'n teimlo fel allwn ni defnyddio'r blogiau yn wella. Dw i'n mor hapus i glywed bod fy mhlog i wedi cael ei grybwyll yn Golwg, ac hynny yn gwneud fi'n teimlo fel y ddylwn i bod yn gwneud mwy. Un peth fy mod i eisiau gwneud gyda Gymraeg ydy helpu creu mwy o diddordeb yn yr iaith -- yn Cymru ac yn yr Unol Daleithiau ac yn y blaen. Ond, i dweud y gwir, dw i ddim yn gwybod sut i gwneud hyn. Bydda i'n siarad a ffrind fi pwy ydy blogiwr (Saesneg) dylanwadol. Efallai y bydd rhai syniadau gyda fe.

Yn y cyfamser, heb y rhithfro, bydd rhaid i fi rhoi "blogroll" fy hun ar fy mhlog -- efalli yfory, neu dros y penwythnos ma. Bydda i dim ond rhoi blogiau fy mod i'n darllen arno, a bydda i dileu blogiau bod na chael ei diweddaru dros un mis.

*Oherwydd dydy'r gair "blog" ddim yn y geiriadur eto, allwn ni'n penderfynu ai'r gair ydy benywaidd neu gwryw. Ac oherwydd FI oedd y blogiwyr pwy wedi cael ei grybwyll yn Golwg (ooooo hunanbwysig iawn!), dw i wedi penderfynu y bydd "blog" yn benywaidd. Blog ydy peth rhwystredig ein bod ni ddim yn deall hollol, neu gwybod beth i gwneud gyda hi -- ie, mae "blog" ydy benywaidd.

Thursday, 23 June 2005

Cymudo

Dyma fi'n siarad lol am y tywydd ar cymudo i'r gwaith ar beic.


MP3 File

Wednesday, 22 June 2005

Yr hollbresennol 'nhw'

Diawl! Mae hi'n poeth yn ein fflat ni heno. Y ddau ohonom ni -- fi a fy ngwraig -- ydy'n chwysu heb aros.

Dw i'n mwynhau'r haf, ond pan mae rhaid i fi eistedd yma, mewn blwch chwys hyn, mae'n tipyn o hiraeth hydref arna i, mae rhaid i fi cyfaddef. Na. Dydy pethau cynddrwg a hynny. Mae'n digon a tywydd oer yma ym Minnesota, does dim angen arnom ni am mwy.

Yfory bydd y tywydd yn braf, mae nhw'n dweud (yr hollbresennol "nhw"). A dw i'n cynllunio i dyfod a gamera i'r gwaith yfory a cymryd lluniau o fy daith dyddiol. Dw i ddim wedi penderfynu os bydda i'n eu rhoi nhw ar fy mhlog Saesneg neu blog Gymraeg. Os dw i'n eu rhoi nhw yma ac anfon pobl yma, bydden nhw'n gadael negeseuon twp fel "What are you saying? I don't understand a word. Is this Klingon? Yuguyrfgpbeuhg."

Hahahahahaha. Fuck you.

Dw i'n siŵr bod yn geiriau Gymraeg i dweud "fuck you" ond dw i ddim yn siŵr y bydd hynny'n yr un fath.

Y penwythnos bydd fy ffrind gorau yn dod o Boston. Dw i'n edrych ymlaen at ei weld e. Doeddwn i ddim wedi ei weld e ers Nadolig, a dydw i ddim yn hollol da ar cadw'r cysylltiad gyda fe. Y peth rhyfedd ydy -- dw i'n meddwl y bydda i'n ei weld ei mwy ar ôl dw i'n symud i Gymru (os dw i'n symud i Gymru, wrth gwrs). Oherwydd mae hi'n rhatach i hedfan a Prydain na Minnesota o Boston.

Tuesday, 21 June 2005

Fy nghynlluniau mis Hydref

Rydw i'n edrych ymlaen a mis Hydref, pan fe af i'r Caerdydd.


MP3 File

Cadwyn beic

Mae cadwyn beic fi wedi cael ei trwsio. Felly, gellais i pedalu i'r gwaith eto heddiw. Dros y penwythnos, dw i wedi prynu helmed beic hefyd. Dw i'n olwg mor twp, ond mwy diogel ydw i. Mae cenhedlaeth fi ydy'r olaf i gyrru beiciau heb helmedau. Pob o'r plant ydy'n eu wisgo nhw rŵan.

Oedd fy ngwraig wedi dweud wrtha i bod rhaid i fi prynu helmed, wrth gwrs. Pan rhois i'r helmed ar fy mhen ar y tro gyntaf, doeddwn i ddim yn credu pa mor twp roeddwn i'n olwg. Ac i talu $30 (£16.50) amdani -- diawl.

Ond dw i'n cyffrous gyda'r syniad rŵan. Ychydig. Dw i'n teimlo fel beiciwr go iawn. Dylwn i prynu menig beic a y rheiny siorts tynn. Na, ddylwn i ddim.

Y ffrwythlondeb

Pa rhyfedd ydy stori hwn? Wel, paid a phoeni, boneddigesau. Dw i'n ar y ffordd! Yn fuan, bydd pob babi Gymru yn olwg fel fi!

Fel alcoholiaeth

Dw i'n meddwl y roeddwn i dweud o'r blaen bod fy teimladau ar fy nghyn-cariad ydy fel alcoholiaeth. Rhywbeth hollol drwg ydy hi, ond dw i'n meddwl amdani hi o bryd i'w gilydd. Dw i'n gallu cofio cymaint o pethau da, a dw i'n anghofio popeth drwg. Dw i'n anghofio am yr ymladdfeydd ac yr gweiddi -- jyst yn cofio'r dyddiau braf.

Dw i'n gwneud hyn eto heno. Dw i'n meddwl am ei chwarddiad ac ei arogl da.

Dw i ddim yn gwybod pam ydw i'n y ffordd yma. Yn enwedig oherwydd fy ngwraig ydy well na fy nghyn-cariad mewn pob ffordd. Mae Rachel (fy ngwraig) ydy pertach, mwy deallus, mwy gofalgar, ac yn y blaen.

Dw i ddim eisiau dim byd i gwneud (I want nothing to do) gyda fy nghyn-cariad, ond dw i ddim yn gallu ei gwthio hi allan fy meddyliau.

Ydy unrhywun arall yn teimlo fel hyn am ei cyn-cariad? Neu gwrthodedig ydw i?

Sunday, 19 June 2005

Prawf arall

Bob pythefnos dw i'n cymryd prawf o'r gwefan yma. Heddiw, dw i wedi cymryd profion Sylfaen. Dw i'n meddwl fy mod i wedi gwneud yn digon da, ond does dim ffordd da i gwybod, oherwydd dydy'r profion dod gyda'r ymatebion.

Mae cwestiynau gyda fi dim ond gyda'r darn trydydd o'r prawf Darllen a Deall, a Llenwi Bylchau. Deallais i ddim beth yn union oedden nhw fy ngofyn i gwneud. Bydd cwestiwn yn edrych fel hyn: "Ma hi'n _______ (da) na Siân."

Dw i wedi ymateb gyda: Mae hi'n well na Siân.

Dyma'r cwestiynau arall:

2) Bydd rhaid iddyn (i) nhw fynd i Abertawe yfory.

3) Daethon (dod) nhw ddim i'r gwaith ar y bws ddoe.

4) Dych chi wedi gweld ei thŷ newydd hi? (tŷ)

5) Agorwch (agor) y drws a dewch chi mewn!

6) Maen nhw'n byw yma ers dwy flynedd. (2)

7) Peidiwch â gwrando arnom (ar) ni.

8) Ydy hi'n amser coffi? Nac ydy, dim eto. (x)

9) Fydda i ddim yn y gwaith yfory os bydd hi'n bwrw glaw.

10) Yr Wyddfa ydy'r mynydd mwy uchel (uchel) yng Nghymru.

Yn y prawf Ysgrifennu, oedd rhaid i fi ysgrifennu nodyn at ffrind yn gofyn addo fynd i barti . Dyma beth dw i wedi ysgrifennu:

"Paul -- Fe fydd parti ar Llyn Riley a dw i eisiau gwybod os byddet ti'n dod. Efallai wyt ti'n cofio Llyn Riley, o ble roeddem ni'n arfer nofio yn yr haf pan roeddem ni'n ifancach. Fe fydd y parti'n ddechrau ar chwech o'r gloch nos yfory ar ochr gogledd y llyn. Bydd rhaid i ti dod gyda dy siwt nofio, a digon o cwrw. Wela i di yno."

Wedyn, oedd rhaid i fi ysgrifennu dyddiadur yn y gorffennol ar dau ddiwrnod yn y gwaith yr wythnos diwethaf. Dyma beth dw i wedi ysgrifennu:

"Dydy fy swydd dim yn diddorol iawn, ond yn geisio mynd a'r swydd ydy gwallgof bron o bob dydd. Dw i'n gyrru beic bob dydd, felly mae'n stori gyda bob dydd.
Ar dydd Llun oedd rhaid i fi pedalu drwy storm fawr gyda glaw trwm. Pan roeddwn i wedi cyrraedd i fy nghartef roeddwn i mor gwlyb oedd hi'n edrych fel roeddwn i bod yn nofio.
Ar dydd Mercher, y 'chain' wedi torri. Roeddwn i'n gorffen gyda taith galed trwy'r tywydd poeth pan bues i'n clywed "CHRAK" ac wedyn doeddwn i ddim yn gallu pedalu. Oedd rhaid i fi cerdded. Yn ffodus, doedd rhaid i fi cerdded yn rhy pell. y 'chain' wedi torri dim ond dwy tai o fy adeilad fflatiau.
"

Eisoes allaf i gweld camgymeriadau gyda'r darn olaf na. Dw i wedi ei adysgrifio hi fel ysgrifennais i ar y prawf. Gallais i ddim yn cofio'r gair "anturiaeth," felly roeddwn i'n geisio ysgrifennu o amgylch y ffaith yna.

Saturday, 18 June 2005

Bost clywedol newydd!

Gwranda a fi'n defnyddio gwasanaeth newydd i gwneud bost clywedol.

Friday, 17 June 2005

Dyddiau fel hyn

Mor anodd ydy hi i canolbwyntio yn yr haf, oherwydd mae'n cymaint o pethau arall i gwneud. Dw i eisiau cerdded draw i prynu hufen ia, neu mynd am nofio, neu eistedd tu mas y dafarn. Dw i ddim eisiau eistedd ma, yn fy fflat poeth, yn geisio gwthio fy ymennydd i gweithio.

Ddoe, pan roeddwn i'n cerdded yn ôl o Dairy Queen ac yn bwyta Oreo Blizzard (tipyn fel McFlurry, ond gwella), meddyliais i: "Ar dyddiau fel hyn, dw i ddim eisiau gadael St. Paul erioed. Dw i eisiau byw yma am byth."

Dw i'n edrych ymlaen i symud i Gymru -- dw i eisiau cymaint i ennill lle yn Prifysgol Caerdydd, ond dw i'n gwybod y bydd hi'n annod iawn i fi gadael yma. Dw i ddim yn credu pa faint dw i'n garu St. Paul. Dinas gwych ydy hi.

Y cyn-cariad

Dderbyniais i e-bost gan cyn-cariad heddiw. Yn arferol, dw i'n ei galw hi "the evil soul-stealing bitch of an ex-girlfriend." Dw i ddim yn gwybod sut i dweud hyn yn Gymraeg.

Dw i ddim yn gwybod pam mae hi'n cael dal ar fy ngalon o hyd -- ar ol cymaint o blynyddoedd -- ond ydy. Dw i ddim yn gallu esbonio hyn. Tipyn fel alcoholiaeth ydy fy teimladau iddi hi. Dw i'n meddwl amdani hi, rhyw rhan o fi eisiau bod yn agos i hi eto, ond y buasai hi'n fy dinistrio fi.

Efalli dynion arall yn gallu deall am beth ydw i'n siarad?

Beth bynnag, clywedais i oddi hi heddiw. Dw i ddim wedi clywed oddi hi ers chwech mis (neu mwy?) ond mae eisiau arni hi i "get in touch" ar ol dw i wedi ysgrifennu am fy llyfr ar fy mhlog Saesneg. Amheus, dw i'n meddwl.

Wednesday, 15 June 2005

Vernon Kay

Woohoo. Vernon Kay ydy ar y teledu yn yr Unol Daleithiau. Yn ystod yr haf yma, mae nhw'n rhoi'r gwaetha rhaglenni allent nhw'n ffeindio, dw i'n meddwl. Felly, rŵan mae "Hit Me Baby One More Time" ar NBC. Dw i ddim yn credu'r rhaglen ma.

Dw i ddim yn credu fy mod i wedi gwylio'r rhaglen.

Pan fe es i gartref o gwaith, mae fy ngwraig wedi dweud: "Mae rhyw fath o dynn Albanaidd ar y teledu. Mae e'n 'cheesy'." (Wel, dydy hi ddim yn dweud hyn, oherwydd dydy hi ddim yn siarad Cymraeg, ond wyt ti'n deall)

"Na. Dim dynn Albanaidd ydy e," dwedais i. "Vernon Kay ydy hwn. Cyflwynwr BBC ydy e!"

"Ie, dim ots i fi," dwedodd hi.

Does dim diddordeb mewn diwylliant arni hi...

Bostiau glywedol

Dw i'n meddwl bod meic gyfrifiadur gyda fi. Rhywle. Dim ond mae rhaid i fi ei ffeindio. Mae hi'n edrych fel AudioBlogger wedi mynd. Felly, mae rhaid i fi defnyddio gwasanaeth arall i gwneud bostiau glywedol.

Y gwasanaeth fy mod i wedi ffeindio fy eisiau i defnyddio meic gyfrifiadur. Dw i'n gobeithio y bydda i cael popeth yn barod erbyn dydd Sul.

Fy nghoesau dost

Mae'n dost ar fy nghoesau. Yn gyrru fy meic at ac o gwaith bob dydd ydy gwaith galed. Roeddwn i arfer gwneud hyn bob dydd y llynedd, ond roeddwn i wedi bod yn chwarae rygbi. Roeddwn i chwarae yn y pac ("flanker" roeddwn i) a fy nghoesau oedd yn cyfforddus gyda gwthio gyda'r quadriceps. Yn gwthio erbyn pedalau ydy haws na yn gwthio erbyn pac rygbi!

Eleni, dw i wedi bod yn rhedeg lawer, a dw i ddim yn defnyddio’r un cyhyrynnau. Felly, dw i'n blinedig iawn iawn ar hyn o bryd.

Ie, dw i'n siŵr dy fod ti eisiau darllen am fy nghoesau.

Tuesday, 14 June 2005

Cymudo yn y glaw

Cymaint o llanastr oedd heddiw.

Wel, dydy hi ddim yn dechrau fel hyn. Oedd y tywydd yn braf pan dw i wedi beicio i fy swydd yn y bore (mae dim ond un gar gyda fy ngwraig a fi, felly rhaid i fi gofyn fy nhad i gyrru fi a fy swydd [mae fy nhad i'n gweithio yn yr un adeilad a fi], neu rhaid i fi defnyddio beic fy nhad [dw i ddim yn ennill digon o arian i prynu car arall neu hyd yn oed beic]).

Dw i'n hapus bod yr haf wedi dod a dw i'n gallu gyrru beic i gweithio. Dw i'n mwynhau cael tipyn o ymarfer cyn dechrau gyda gwaith. Mae hi'n cyfle i bod yn dawel ac yn meddwl am pethau, a geisio colli tipyn o'r llid o bywyd cyfalafwr. A dw i'n teimlo'n mwy diogel heb bod mewn car gyda fy nhad!

Ond heddiw, popeth wedi mynd Pete Tong ar fy ffordd gartref. Oedd hi'n iawn dros y milltiroedd cyntaf. Ond, cyn fuan a dw i wedi croesi'r bont afon Mississippi, dw i wedi clywed taran -- yn syth yn uwch fy mhen. A dw i wedi darllen gormod o storiâu newyddion am pobl pwy wedi cael ei bwrw gan mellt.

"OK. Fuck," dw i wedi ddweud, a dw i wedi dechrau pedalu cyn gyflym a gallaf i.

Felly, dw i'n symud ymlaen, yn pedalu ac yn pedalu ac yn pedalu, yn teimlo fy cyhyrynnau coes (quadriceps) yn llosgi -- ond dw i ddim yn atal pedalu. Ac wedyn, gyda'r taran uwchben a fy coesau'n llosgi, y sedd wedi torri! Felly, mae rhaid i fi pedalu yn sefyll.

Gyda un milltir i fynd, y glaw wedi dechrau. Ac wedyn, y cenllysg wedi dechrau. Mae'n o hyd marciau ar fy mreichiau. O'r diwedd, dw i wedi cyraedd yn ôl gartref ac y seirenau tornado oedd yn dechrau.

A mae pobl amgylcheddol yn rhyfeddu pam pobl eisiau defnyddio geir.

Friday, 10 June 2005

Noson pitsa

I dweud y gwir, dw i ddim yn teimlo fel ysgrifennu heno. Dydd Iau ydy "noson pitsa" ar fy ngwraig a fi.

Dwyt ti ddim yn cael pitsa yn Cymru, neu'n Prydain. Efallai wyt ti'n meddwl bod pitsa gyda ti, ond dwyt ti ddim. Dydy Pizza Hut a Pizza Express ddim yn pitsa. Creda fi.

Wrth gwrs, y dau lleoedd gorau i ffeindio pitsa yn y byd ydy New York a Chicago. Ond, mae rhaid i fi dweud bod pitsa da iawn yma yn St. Paul.

Mae wyth bwyty pitsa yn agos fy fflat fi (mewn gyrru pum munud). Fel rheol, dw i'n cerdded lawr i Davanni's am ein pitsa ac wedyn, rydym ni'n gwylio "EastEnders" ar y teledu -- mae'r sianel cyhoeddus yma'n darlledu'r episodau o pum blwyddyn yn ôl (ar hyn o bryd, Frank ydy'n twyllo ar Peggy gyda Pat).

Ie, dw i'n gwybod fy mod i'n truenus iawn iawn iawn gyda gwylio episodau "EastEnders" o pum blwyddyn yn ôl. Beth bynnag, am rhyw rheswm, doedd y sianel ddim yn darlledu y rhaglen heno. Felly aeth fy ngwraig a fi i'r Italian Pie Shoppe.

Eisteddasom ni yno am awr a hanner, dim ond mwynhau ein pitsa ac yn siarad. Fe ges i cyfle i dweud wrthi hi am syniad fi llyfr newydd (yn tybio y bydd "Drinking Stories" cael ei cyhoeddi) ac yn siarad a siarad a siarad. Gyda hi a fi yn gweithio y dyddiau ma, does dim lawer o amser arnon ni i siarad.

Roedd hi'n neis.

Rŵan, dw i'n ôl yn fy fflat twym. Mae fy ngwraig wedi fynd i'r gwely (ac yr ystafell gwely, o ble ydy AC) a dw i'n geisio codi digon o diddordeb i canolbwyntio ar Gymraeg.

Mae'n anodd iawn i gweithio yn yr haf -- i gwneud y pethau bod rhaid i fi gwneud -- yn enwedig ar noson pitsa.

Thursday, 9 June 2005

Gwaith ar fy nofel

Gweithiais i tipyn bach ar fy nofel heno. Ar dydd Sul fe fydda i'w anfon at fy asiant. Rebecca wedi bod yn Costa Rica dros y pythefnos diwethaf. Ar ei mis mel oedd hi. Dw i'n gobeithio bod rŵan y bydd hi'n gallu canolbwyntio mwy ar fy nofel. Hunanol ydy hyn, dw i'n gwybod, ond dw i eisiau symud ymlaen gyda'r prosiect ma.

Dim bostiau clywedol

Mae hi'n edrych fel y allaf i ddim gwneud bostiau clywedol ar hyn o bryd. Dw i'n meddwl bod AudioBlogger wedi "shut down." Felly, bydd rhaid i fi ffeindio rhywle arall i cynnal fy bostiau.

Efallai bydd rhaid i fi talu am hyn. Dw i ddim eisiau gwneud hynny, ond dw i'n meddwl ei bod hin pwysig i gweithio ar siarad yn Gymraeg.

Wrth gwrs dw i'n gallu siarad wrth fy hun, ond dw i'n meddwl y bydd pethau'n well os pobl arall gallai fy nghlywed i ac yn gwneud awgrymiadau arna i.

Wednesday, 8 June 2005

Poeth

Dw i ddim yn credu pa mor poeth ydy hi heno. Tu mas, y tymheredd ydy 25 C, ond tu mewn, mae rhaid i hi bod yn gynnesach na hynny. Dw i'n eistedd ma, yn chwysu ac yn ymladd brwydr golledig erbyn dadhydradiad (ie, ie, ddylwn i ddim wedi yfed gwydr Pimms dwbl, efallai).

O leiaf mae AC gyda ni mewn ein ystafelly gwely. Dw i ddim hyd yn oed eisiau meddwl am pa mor grac byddai fy ngwraig heb AC.

Y prawf

Dw i wedi cymryd prawf Cymraeg syml heno. Prawf i dysgwr mynediad oedd hi, felly dw i wedi gorffen mewn 7 munud. Bydda i symud fyny dros y wythnos i dod. Hyd yn oed dw i'n sicr gan mwyaf fy mod i wedi gwneud y prawf yn iawn, dw i'n meddwl y bydda i rhoi fy hatebion yma -- efallai gallet ti'n dweud wrtha i os dw i wedi gwneud camgymeriad:

Mewn prawf ma, fe ysgrifennais i hyn ar y cerdyn post (tudalen 2):
Rydw i yma yn Mharis, ble y tywydd ydy hollol ofnadwy. Yn anffodus, doeddwn i ddim yma ar dydd Llun -- rydyn nhw'n dweud wrtha i y roedd hi'n braf. Beth bynnag, fe fydda i'n dod yn ol yfory. Fe fydda i'n dy weld di cyn bo hir.


Ar y portread (tudalen 3), fe ysgrifennais i hyn:
1) Athrawes yn ysgol ydy hi.
2) Mae hi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol.
3) Mae dau plant gyda hi -- bachgen a ferch.
4) Dydy Elin ddim yn hoffi brechdanau.
5) Mae Elin yn mwynhau neithiwr.


Dw i'n gobeithio y doeddwn i ddim yn ffaelu ar prawf syml hyn.

Tuesday, 7 June 2005

Ffyc

Mae hi'n edrych fel AudioBlogger wedi fynd tipyn Pete Tong. Dw i ddim yn gallu gadael bost clywedol ar fy mhlog. Dw i ddim yn gwybod os y broblem ma bydd yn aros. Ugh.

Penwythnos gwych

Wel, dw i wedi thoi'r AC yn y ffenestr y penwythnos ma. Dw i'n gallu cysgu gwella rŵan -- oherwydd fy ngwraig yn gallu cysgu gwella. Dydy hi ddim yn cicio fi yn ei "cysgu" bellach.

Hyd yn oed gyda'r gwaith o'r rhoi’r AC yn y ffenestr, penwythnos da iawn oedd hyn. Doedd dim rhywbeth fawr wedi digwydd, ond mae rhaid i fi dweud y oedd y penwythnos ma un o'r goreuon y gallaf i cofio.

Ar dydd Sadwrn fe aethom ni ar heic ar hyd yr afon Mississippi. Mae'n gwych y bod yn gallu byw yn y canol o ardal metropolitan ac cael milltiroedd a milltiroedd o coed a harddwch naturiol mor agos i fi. Dyn ni wedi heicio yn Fort Snelling State Park, llai na 5 milltir o fflat fi.

Ar ôl ein heic ni, gwyliasom ni y gem pêl droed rhwng yr UDA a Costa Rica. Enillodd yr UDA. Mwy a mwy, dydy ein tîm cymaint o chwithigrwydd.

Ar dydd Sul, rhedais i mewn ras 8K. Rydw i'n hapus gyda'r canlyniad. Ac yn y nos, fe aethom ni a tŷ fy nheulu i dathlu pen blwydd fy mrawd -- 24 oed ydy fe. Prynodd fy nhad a fi iPod iddo fe.

Friday, 3 June 2005

Twym

Nos twym arall ydy hi heno. Ydy fy ngwraig yn casáu’r tywydd poeth -- wel, dydy hi ddim yn casáu’r tywydd, ydy hi'n casáu bod yn twym.

Dw i ddim wedi rhoi'r peiriant aer oer (dw i'n dyfalu yno; dw i'n geisio dweud "air conditioner") yn y ffenestr eto, felly mae hi'n tipyn poeth yn ein fflat heno. Mae hi'n 26 C ar hyn o bryd (ar 9:32 yn y nos) a byddwn i'n credu ei bod hi'n tipyn cynhesach yn y fflat.

Y penwythnos ma bydda i rhoi'r A.C. yn y ffenestr. Does dim ots gyda fi os y fflat dydy'n tipyn twym, a dw i ddim eisiau talu am y bil trydan uwch y bydd yn dod gyda defnyddio'r AC, ond hyd yn oed fwy dw i ddim eisiau dioddef tymer diserch fy ngwraig pan poeth ydy hi.

Y priodas ydy fel hyn -- ydych chi'n ffeindio eich hunain digon barod i talu mwy am pethau dim ond i cadw dy gwraig yn hapus.

Dros y nosau diwethaf roedd hi'n bwrw y gwely mewn ei chysgu ac yn griddfan uchel ac yn taflu a troi. Dydy hi ddim byth yn gwneud hyn pan y tymheredd ydy iawn. Na, dim ond pan mae hi'n poeth.

Yfory, gwnes i'r camgymeriad o dweud wrthi hi am y ffaith mai bydda i'n talu mwy am pethau i cadw hi'n hapus. Twp iawn oedd y cyfaddefaid ma.

"Wyt ti'n gwneud fi'n swnio fel gast," dwedodd hi.

"Wel, dim gast, cariad," dwedais i, "jyst... gwraig cyfnewidiol."

Twp, twp, twp. Dyma'r cyngor wella y gallaf i rhoi: Pan wyt ti'n cloddio twll i dy hun fel hyn gyda dy cariad, PAID geisio i gadael y twll. Arhosa yno -- shut the fuck up ac yn gobeithio y bydd hi'n dy maddau di'n hwyr.

Beth bynnag, fy ngwraig ydy yn y gwely rŵan. Dw i'n gallu clywed hi'n cwyno heb cwyno -- yn bwrw y gwely ac yn griddfan. Mae rhaid i fi rhoi'r AC yn y ffenestr y penwythnos ma. Taswn i ddim, fydda i ddim cysgu byth eto dros yr haf.

Thursday, 2 June 2005

Anawsterau technolegol

Bues i'n geisio heno i gwneud bost clywedol, ond dydy'r AudioBlogger ddim yn gweithio. Fe fydda i'n geisio eto nos yfory.

Anhrefnus

Dyma fi heddiw -- anhrefnus. Dw i'n edrych ar y gloch a dw i ddim yn credu pa mor cymaint o amser wedi mynd. Does dim digon o amser gyda fi i gwneud y pethau fy mod i eisiau gwneud. Mae'n barod 9:45 yn y nos a dim ond rŵan ydw i'n dechrau gyda fy astudio Gymraeg.

Un broblem ydy'r tywydd. Noswaith twym ydy heno. Dw i ddim yn cwyno am hyn -- dw i'n hoffi'r tywydd twym -- ond dw i ddim yn gallu canolbwyntio. Dw i eisiau bod tu mas, yn bwyta hufen iâ neu'n cerdded trwy fy nghymdogaeth. Dw i ddim eisiau bod tu mewn, yn geisio canolbwyntio ar Gymraeg, ac yn gwybod y bydd rhaid i fi codi gynnar (fel arfer) i fynd i'r gwaith yn y bore.

Un peth mai ydy rhwystredig iawn i fi ydy'r ffaith does dim digon o amser i gwneud pethau blog. Dw i ddim yn mynd i blogiau pobl arall yn digon, ac o hyd mae'r angen i gwneud newidiadau ar y blog ma arna i.

Dw i'n gwastad wrth fy hunain y byddwn i'n gwneud wella, ond dw i ddim byth.

Wednesday, 1 June 2005

Dim Klingon ydy hi

Dros y penwythnos, gwariais i tipyn o amser gyda fy ffrindiau a cawson ni barbiciw. Roeddwn i'n dweud wrth fy ffrind gorau am fy nghynlluniau i mynd i Prifysgol Caerdydd pan ei ffrind twp (dw i'n casáu’r cocksucker* ma) dechrau dweud: "It's Kilngon! Ha, ha, ha, ha, ha!"

Roedd e'n dweud hyn dros a dros a dros. Roedd e'n meddwl yr oedd e'n mor doniol. Ffycin cyfreithiwr ydy'r assclown* ma ac allodd e ddim yn meddwl am rhywbeth fwy deallus na "it's Klingon."

Dyma ydy'r un peth y mwyaf y pobl yma (yn yr UDA) yn gallu meddwl i dweud am Cymraeg. Mae'n mor blinderus erbyn hyn. Roeddwn i'n meddwl am newid enw fy mhlog i "Dim Klingon Ydy Hi" -- bydd hyn yn dweud, "It's Not Klingon?"

Neu ddylwn i cadw'r enw fy mod i'n cael yn barod?

*Dydy'r gair ma ar fy rhestr rhegi i; sut byddwn i'n dweud hyn yn Gymraeg?

Ie, dw i'n gwallgof

Oedd heddiw dydd wych arall. Yn anffodus, oedd rhaid i fi gweithio heddiw, ond gallais i mwynhau'r diwedd y dydd gyda rhediad trwy fy nghymdogaeth. Dw i ddim yn deall pam dw i'n mwynhau mynd ar rhediad bob amser -- gwallgof ydw i.

Doeddwn i ddim arfer hoffi rhedeg. Ond mae nhw'n dweud bod rhedeg ydy cystal a cymryd meddyginiaeth iselder (fel Prozac, ac yn y blaen) -- a roeddwn i arfer brwydro gyda'r iselder tipyn bach. Pan dw i'n rhedeg bob dydd, dw i'n teimlo fel fy ymennydd ydy'n gweithio gwella.

Dw i ddim yn go iawn hoffi rhedeg, dw i'n hoffi'r canlyniadau o rhedeg. A, dw i'n hoffi'r ffaith fy mod i'n gallu yfed gwrw heb dim euogrwydd o gwbl (ond heno, oedd Pimms y diod o fy dewis).