Friday, 29 July 2005

Mwy am y car

Dw i'n edrych ymlaen a prynu car oherwydd dw i wedi brifo fy nghoes.


MP3 File

Yr hen car newydd

Ffoniodd fy mrawd heddiw i dweud mwy wrtha i am y car $250 (£143). 1983 Oldsmobile Delta 88 ydy e (mae nhw'n golwg fel hyn). Car fawr Americanaidd ydy e -- gas guzzler. Ac wrth gwrs, bydd lawer o tolciau arno. Dw i'n edrych ymlaen at weld o, dydd Iau nesaf. Os dw i'n prynu fe, bydda i rhoi fy sticker C2 ar y cefn. Hefyd, mae sticker ffenestr Menter Caerdydd gyda fi -- efallai bydda i rhoi hynny ar y car hefyd.

Thursday, 28 July 2005

Mae Radio Cymru'n gwych!

Pa mor gwych ydy Radio Cymru? O hyn o bryd, allet ti ddim dweud pethau cas am Radio Cymru byth eto ar fy mhlog. Wel, OK, fe allet ti'n cwyno tipyn am y dewis o cerddoriaeth, ond dim gormod.

Heddiw, fe dderbyniais i pecyn yn y bost. Gyda'r CD o'r rhaglen 'Y Celfyddydau' oedd llwyth stwff Radio Cymru.

Edrycha:Oedd y stwff hyn i gyd yn y pecyn.

-- Baner Cymr/Radio Cymru. Dw i'n meddwl y fyddaf i hongio hyn i fyny ger fy ddesg yn y swydd.

-- Cylchgrawn fach 'Clywch Clywch. Dw i'n disgwyl i dderbyn y cyhoeddiad nesaf hefyd, oherwydd mae nhw wedi gwneud erthygl bach amdanaf i.

-- Sticker fawr C2. Efallai fe fyddaf i'n rhoi hyn ar fy nghar nesaf (dwedodd fy mrawd heddiw ei fod e wedi ffeindio car i fi am dim ond $250 -- £143 -- pa mor gwych bydd hi i gyrru o amgylch St. Paul mewn car wedi treulio gyda sticker C2?!)

-- Arwydd gyda 'C'mon Cymru' ar un ochr a 'Wales! ar y llall.

-- Dau ysgrifbin Radio Cymru

-- Cardiau trading cyflwynwyr C2. Does dim syniad da fi beth yn y byd mawr fe fydda i gwneud gyda rhain. Ond, mae agen ynddyn nhw, felly fe allwn i adeiladu tŷ cardiau.

-- Lluniau 4x6 bron o pob cyflwynwyr Radio Cymru. Eto, does dim syniad da fi beth i gwneud gyda rhain. Dim syniad o gwbl. Efallai fe allwn i edrych arnyn nhw pob nos cyn mynd i cysgu: "Nos da, Garry Owen. Nos da, Dai Jones. Nos da, Beks. Beks? Wyt ti hyd yn oed ar y radio bellach?"
Dw i'n geisio meddwl am rhywbeth celfydd a doniol i gwneud gyda'r lluniau.

O, dw i bron anghofio.. Y het! Mae nhw wedi anfon het bwced C2 hefyd! Edrycha o dan -- Oh son, fe allwn i ymuno'r Goldie Lookin' Chain gyda'r het hyn.

Tuesday, 26 July 2005

Sut i gwneud 'rootbeer float'

I Geraint...

Wrth gwrs, dydy Prydain ddim yn yfed cymaint o rootbeer a ni yn yr UDA, oherwydd doeddech chi ddim erioed cael y Gwaharddiad. Cofia bod yr UDA wedi gwahardd alcohol yn y 20au. Felly, ar gyfer y bragwyr dal mewn gwaith, oedd rhaid iddyn nhw bragu rhywbeth heb alcohol.

Rootbeer oedd yr ymateb yn yr UDA. Dim ond diod ysgafn ydy hi -- dydy hi ddim yn blasu fel cwrw o gwbl.

Beth bynnag, hyd yn oed ar ôl y Gwaharddiad, rydyn ni'n yfed lawer o rootbeer. Efallai gallet ti'n ffeindio'r stwff mewn siop Americanaidd (neu hyd yn oed yn yr archfarchnad?) ym Mhrydain.

I gwneud rootbeer float, dim ond rhaid i ti rhoi hufen iâ fanila yn y gwydraid gyda'r rootbeer. Bydd yr hufen iâ yn arnofio, felly, rootbeer float. Amheuthun da iawn ydy hi, yn perffaith ar gyfer yr haf.

Crwydro

Dw i ddim yn gwybod beth wedi mynd o'i le gyda'r bost hyn. Dw i'n crwydro am bron o 8 munud!


MP3 File

Bwrw glaw

Mae hi'n bwrw glaw heno. A gyda hyn mae'r tywydd goddefol yn dod. O'r diwedd, dw i'n gallu eistedd yma o'r blaen y cyfrifiadur heb chwysu. Mewn gwirionedd, mae hi'n noson braf.

Pan des i adref, fe wnaeth fy ngwraig a fi swper o cyrri mint da iawn. Rŵan dw i'n yfed cwpan o de, ac efallai yn hwyrach fe wna i rootbeer float i fy hun. Dw i'n gwybod dy fod ti ddim yn gwybod beth ydy rootbeer float, efallai, ond dw i'n dy addo di -- rwyt ti'n 'missing out.

Gyda'r tywydd gwella fel hyn, dw i'n gallu mwynhau'r haf yn fwy. Dw i'n teimlo wedi ymlacio ac yn hapus. Ac wrth gwrs, mae'r tywydd yn fwy fel Prydain.

Dderbyniais i cylchgrawn bach yn y bost heddiw oddi UCAS. Cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ydy e. Wrth gwrs, fydda i ddim yn symud i Prydain tan y flwyddyn nesaf (os dw i'n symud o gwbl -- mae rhaid i fi ennill derbyniad o'r Ysgol y Gymraeg yn gyntaf), ond dw i eisoes yn awyddus i fynd.

Friday, 22 July 2005

Friends Reunited

Dw i'n cyfaddef fy mod i wedi tanysgrifio i Friends United, ond fydda i talu $20 i cysylltu hen cariad?


MP3 File

Thursday, 21 July 2005

Y siec

Dw i ddim yn credu hyn. Mae nhw eisiau talu fi am bod rhan o'r rhaglen 'Y Celfyddydau. Fuasai'r cyfanswm gormod, faswn i ddim yn meddwl, ond pa mor cŵl ydy hynny?

Ond y problem ydy hyn: does dim cyfrif banc Prydain gyda fi. Felly, dw i wedi eu gofyn nhw os dw i'n gallu cael y siec cael ei anfon i rhywun arall. Efallai fe allent nhw anfon y peth i fy ffrind yn yr Alban.

Ond efallai gallent nhw anfon y siec i fi a dw i'n gallu dal arni tan mae cyfrif banc Prydain gyda fi. Dw i'n meddwl am dechrau cyfrif ym mis Hydref, pan bydda i'n bod yn Gymru. Ac wedyn, fe allwn i rhoi tipyn o arian ynddi dros y misoedd nesaf. Dw i'n geisio cynilo arian, felly pam lai gwneud hyn trwy banc Prydeinig?

Wednesday, 20 July 2005

'Dim Heddwch,' o'r diwedd

Mae pen tost gyda fi, a dw i wedi dechrau darllen llyfr newydd.


MP3 File

Dw i'n mynd, go iawn

OK, fe byrnais i'r tocynnau awyren heddiw. Dw i'n mynd i Caerdydd!

Dw i ddim yn gwybod pan bydda i'n bod yn Caerdydd. Dw i'n bwriadu ymweld a ffrind yn Llundain ac wedyn gyda ffrind yn Ludlow. Felly, mae hi'n edrych fel y bydda i'n cyrraedd Caerdydd ar dydd Sul 9 Hydref.

Rŵan, mae rhaid i ffeindio gwesty fforddiadwy, cyfforddus yn Caerdydd. Roeddwn i'n edrych ar y gwesty hyn, ond efallai fe allwn i gwneud yn gwella na £50 pob nos. Fe fydd hynny £200 dros yr wythnos! Os wyt ti'n gwybod am gwesty da yn Caerdydd (mewn cerdded o'r prifysgol), dweda wrtha i, os gweli di'n dda.

Bydd y taith hyn yn mor drud. Gyda'r gost o awyren, trenau, gwesty, bwyta, cwrw a rhai anrhegion i fy ngwraig a fy nheulu, fe fydd hyn yn gostio fi... wel, mwy na dw i eisiau meddwl. Ond dw i'n edrych ymlaen ati, beth bynnag. Mae hi'n mor cyffrous.

Dw i jyst yn gobeithio y fydda i ddim yn methu yn y cyfweliad gyda'r Ysgol y Gymraeg. Dw i'n gobeithio y budd fy Nghymraeg yn digon da.

Tuesday, 19 July 2005

Y ffantasi

Dw i wedi bod yn gweithio ar stori byr dros y diwrnodau diwethaf. Stori Saesneg ydy hi, wrth gwrs. Does dim digon o hyder yn fy Nghymraeg eto i geisio ysgrifennu storiâu yn yr iaith hynny (rhaid i ti cofio fy mod i eisiau bod ysgrifennwr proffesiynol, felly dw i'n allweddol iawn iawn o fy ysgrifeniadau).

Mae'r stori am dyn cyffredin pwy sy'n dewis i gadael ei swydd ac yn symud i Sbaen mewn yr un prynhawn. Tipyn o ffantasi i fi ydy hyn. Dw i'n wastad yn meddwl am gadael fy swydd ac yn hedfan i Cymru.

Ond, fe ddylwn i dal ati, efallai. Os popeth yn gweithio OK gyda fy taith i Cymru ym mis Hydref, fy fydda i'n symud i Caerdydd ym mis Gorffennaf nesaf, mwy na tebyg. Felly, dim ond 11 mis i fynd.

Yn ôl at y maen llifo

Mae rhaid i fi cyfaddef fy mod i wedi bod yn slacwr gyda fy Nghymraeg dros y dwy wythnos diwethaf. Ar ôl cael cyfweliad, oedd darn bach o fi yn teimlo fel 'OK, fe fydda i'n barod ym mis Hydref.

Ond wrth gwrs, mae rhaid i fi gwthio fy hun. Fydd y golygyddion BBC ddim yno gyda fi pan dw i'n cwrdd a'r Ysgol y Gymraeg. A dw i'n gwybod bod angen lawer o gwaith ar fy Nghymraeg.

Ac, o hyd, dw i ddim yn siŵr y bydd fy Nghymraeg yn digon da. Efallai fe fydda i'n gwneud ffŵl o fy hun yno.

Sunday, 17 July 2005

Breciau

Fy mrawd a fi wedi gwario y mwyaf o'r dydd ddoe yn amnewid y breciau ar fy tryc (dydy'r llun hyn ddim o tryc fi, ond tryc fel tryc fi). Mae'r tryc yn defnyddio y ddau math o breciau -- disc a drwm.

Doedd dim problemau gyda ni yn amnewid y breciau blaen, y breciau disc. OK, ie, oedd rhaid i ni gwneud y breciau blaen chwith yn dwywaith oherwydd dydyn ni ddim yn cofio i amnewid y rotors, ond, o hyd, doedd y gwaith ddim yn cymryd gormod o amser. Fe ddechreuon ni'r gwaith o amgylch 10:30 a.m. ac roedden ni'n gorffen erbyn 11:15 a.m.

Ond wedyn, fe ddechreuon ni ar y breciau cefn -- y breciau drwm. Diawl, oedd hi'n cymhleth! Wrth gwrs, dydy'r ffaith taw roedden ni'n yfed cwrw ddim yn helpu, ond oedd y peth fel gwneud llawfeddygaeth! Oedd cymaint o sbringiau a weiars mewn y drwm. Oedd y gwaith hyn yn cymryd tan 2 p.m.

Wel, fe ddylwn i cyfaddef y doeddwn i ddim yn gwneud y gwaith -- oedd ffrind fy mrawd, Mike, lawr ar y llawr yn ymgodymu gyda'r tryc. Gwaith fi bu gwylio ac yn yfed cwrw. Roeddwn i'n geisio bod cynorthwyol, yn sefyll yno ac yn dweud pethau fel: "Hey, watch your head, Mike."

Ar ôl y gwbl y gwaith, fe aeth grŵp fawr ohonom ni am cinio a mwy o cwrw yn a tafarn. Roedd fy mrawd a fi yn hollol meddw erbyn 4 p.m. Roeddwn i'n yfed Foster's, ond ar un pwynt, roeddwn i'n yfed Jameson (syniad drwg drwg drwg drwg).

Wedyn, fe es i'n ôl adref, ac oedd fy ngwraig yn defnyddio fy meddwdod i'w mantais hi. Fe aethom ni'n siopa. Dw i ddim yn cofio popeth, ond pan fe codais i bore ma ffeindiais i'r talebau am $300 o stwff.

"I'm going to get you drunk and take you shopping more often," dwedodd fy ngwraig. "You wanted to buy me everything."

O, alcohol anfad.

Diolch i chi, Baban Iesu, am golygyddion da

Fe gwrandais i i 'Y Celfyddydau' heddiw, o'r diwedd. Roeddwn i'n hapus iawn gyda'r rhaglen oherwydd y golygydd wedi gwneud gorchwyl da iawn o gwneud fi 'n swnio mwy deallus na rydw i'n go iawn. Doedd fy atal dweud ddim yno, doedd y seibiau hir ddim yno; roedd hyn yn gwych, dw i'n meddwl. Dw i'n caru'r BBC hyd yn oed mwy rŵan.

Friday, 15 July 2005

Hufen iâ

Digwydd yn aml ydy hwn. Dw i'n eistedd lawr i ysgrifennu ar fy mhlog a dw i ddim yn gallu meddwl am un peth i dweud. Wrth gwrs, dw i eisiau blogio bob dydd ond dw i ddim yn gallu meddwl am pethau i ysgrifennu bob amser. Dw i'n ysgrifennu am y tywydd, wrth gwrs (a mae hi'n poeth eto heno -- pryd bydd hyn yn stopio?!). Ond dw i ddim eisiau diflasu di. Bydd rhaid i fi meddwl am rhywbeth newydd am i ysgrifennu.

Tra roeddwn i ysgrifennu hyn, fy ngwraig wedi dod mewn yr ystafell byw.

"I want ice cream," dwedodd hi.

Felly, oedd rhaid i ni cerdded lawr i'r siop hufen iâ. Mae pump siopau'n agos i ein fflat (mae'r pobl Minnesota yn hoffi hufen iâ) ac heno aethon ni i Ben & Jerry's. Fe ges i Cherry Garcia, wrth gwrs. Dw i ddim erioed bwyta blas arall oddi Ben & Jerry's. Fe gafodd fy ngwraig Phish Food.

Mae'n well gyda fi pan rydyn ni'n mynd i Izzy's. Mae cymaint o blasau wahanol gyda nhw. Ac mae'r blasau yn newid o tro i tro. Ar dydd Llun, fe ges i hufen iâ oedd cael ei gwneud gyda wisgi Gwyddelig. Oedd hi'n wych!

Thursday, 14 July 2005

Yn siarad am fy swydd

Mae gas gyda fi am fy swydd, ond mae rhaid i fi dal ati.


MP3 File

Fe oedd e ar y radio unwaith

Wel, darlledodd y rhaglen 'Y Celfyddydau' heddiw. Dw i'n gobeithio oedd hi'n iawn. Dydw i ddim wedi ei clywed oherwydd fe gafodd y rhaglen ei darlledu am 6 a.m. mewn fy amser (CST) -- roeddwn i'n cysgu.

Roeddwn i eisiau gwrando a'r rhaglen ar y chwaraewr radio, ond dydy'r peth ddim yn gweithio. Mae'n rhyw fath o rhaglen arall yno pan dw i'n clicio'r linc. Felly, bydd rhaid i fi aros tan dydd Sul, pan fe gaiff y rhaglen ei ail-ddarlledu. Hefyd, mae nhw wedi dweud wrtha i y byddaf i derbyn CD o'r rhaglen yn y bost.

Ond ar ôl y rhaglen wedi cael ei darlledu ar dydd Mercher, ffoniodd yr ymchwilydd eto. Gofynnodd hi os buasai hi'n OK i pasio ymlaen fy gwybodaeth cysylltiad i ysgrifennwr cylchgrawn Radio Cymru. Oedd y ysgrifennwr eisiau gwneud erthygl bach amdanaf i.

'Wrth gwrs, dwedais i.

Ac hanner awr yn hwyrach ffoniodd rhywun o Clywch Clywch. Siaradon ni am blogio a sut dechreuais i dysgu Cymraeg a pa mor pwysig ydy Radio Cymru i fy dysg. Y pedwaredd sgwrs Gymraeg yn fy mywyd oedd hyn. Doeddwn i ddim yn cyn nerfus ag arferol oherwydd doeddwn i ddim cael fy recordio.

Bydd y cylchgrawn cael ei cyhoeddi cyn yr Eisteddfod yn dechrau hwyrach yn y mis. Bydd fy llun yn yr erthygl hefyd. Dw i'n edrych ymlaen at ei weld hi (yr erthygl, dim fy llun -- dw i eisoes yn gwybod sut rydw i'n golwg, yn anffodus).

Peth doniol ydy'r gwbl hyn -- bod ar y radio a mewn cylchgrawn. Wrth gwrs, mae'n tebyg iawn iawn iawn y fydd hyn ddim peth enfawr. Efallai bydd rhywun yn darllen y cylchgrawn, neu oedden nhw'n gwrando a'r rhaglen, ac yn meddwl: 'O. Diddordeb. Americanwr sy'n dysgu Gymraeg.

Ac wedyn, bydden nhw'n symud ymlaen gyda eu bywydau. Fydd unrhywbeth ddim yn dod allan o'r profiad, dw i'n meddwl. Fydd yr Ysgol y Gymraeg ddim yn ffonio fi ac yn dweud, 'Paid a phoeni am yr cyfweliad ym mis Hydref -- rwyt ti'n mewn! Rydyn ni'n edrych ymlaen at yn dw weld di yn 2006!

Ond i fi, mae hi'n teimlo mor fawr. Dw i'n teimlo mor hapus ac yn nerfus ac yn y blaen. Fe fyddaf i cadw yr CD o'r rhaglen a'r cylchgrawn dros y gweddill fy mywyd, mwy na tebyg. Efallai rhyw dydd, ar ôl dw i wedi marw, bydd fy mhlant yn tynnu allan hen blwch llychlyd ac yn dweud wrth eu plant: 'Dyma oedd y pethau dy tad-cu. Fe oedd e mewn cylchgrawn unwaith, ti'n gweld? Llun doniol, on'd yfe? Fe oedd e ar y radio unwaith, ti'n clywed?

Jyst yn rhyfedd, efallai, pa mor pwysig a pa mor an-pwysig all rhywbeth yn bod ar un pryd.

Wednesday, 13 July 2005

Croeso!

Does dim syniad gyda fi os bydd pobl newydd yn dod at y blog yma ar ôl gwrando ar y rhaglen 'Y Celfyddydau, ond dw i'n croesawu ti beth bynnag.

Chris Cope ydw i. Dw i'n byw yma, yn St. Paul, Minnesota, yn y canol o'r Unol Daleithiau. Mae 29 oed arna i, dw i'n priod heb plant, a dw i'n gobeithio i symud a Cymru ym 2006 ac yn astudio Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd.

Dw i ddim yn gwybod pam dw i'n dysgu Gymraeg ers pum blwyddyn, ond efallai bydda i'n ysgrifennu llyfr ar y pwnc rhyw dydd. Dw i eisiau bod awdur. Ar hyn o bryd dw i'n gweithio ar nofel (Saesneg) -- 'Drinking Stories. Bydd fy asiant a fi'n ddechrau chwilio am cyhoeddwyr am y peth yn fuan.

Hefyd, dw i'n ysgrifennu ar blog Saesneg, a dw i'n ysgrifennu erthyglau ar rhwydwaith gwefannau. Dyma ydy fy erthygl diwethaf.

Yn arferol dw i'n gwneud bostiau clywedol ar y blog yma. Efallai bydda i'n gwneud un ohonon nhw erbyn yfory. Diolch yn fawr iawn am dod a fy mhlog (hyd yn oed ac yn enwedig os wyt ti wedi bod yma cyn rŵan).

Gwranda a Radio Cymru!!!

Cofia -- Ar 12:10 heddiw, bydda i'n rhan o'r rhaglen 'Y Celfyddydau' ar Radio Cymru. Os dwt ti ddim yn gallu gwrando heddiw, dw i'n meddwl y bydd y rhaglen cael ei ail-ddarlledu ar dydd Sul. A dw i'n gobeithio y bydden nhw'n rhoi'r rhaglen ar ei chwaraewr radio hefyd.

Hefyd, os ydych chi'n gwybod sut i gwneud ffeil MP3 o'r rhaglen, fe hoffwn i cael y ffeil yna.

Poeth!

Diawl! Mae hi'n crasboeth. Yn fy fflat ar hyn o bryd mae'r tymheredd yn 90F (32C). Dw i ddim yn credu pa mor poeth ydy'r haf yma. Dydy hi ddim yn arferol fel hyn. A does dim lawer y gallaf i gwneud am yr sefyllfa, chwaith. Does dim arian gyda fi, felly dw i ddim yn gallu prynu AC arall. O leiaf mae AC gyda ni yn ein ystafell gwely. Mae'n gas da fi i dweud hyn, ond dw i'n edrych ymlaen at yr hydref.

Tuesday, 12 July 2005

Gwacâd gwres

Dw i'n dioddef tipyn o heat exhaustion heno. Dw i wedi bod yn sâl ychydig dros yr wythnos diwethaf, ond heddiw (oherwydd twp ydw i) fe penderfynais i mynd am rhedeg beth bynnag. Roedd y tymheredd 29 C, gyda'r lleithder ar 50%.

Wrth gwrs, does dim AC yn fy fflat (dim ond yn yr ystafell gwely), felly pan roeddwn i'n dod yn ôl adref, roedd y chwys arna i mor trwm taw oedd hi fel dw i wedi cael fy ngollwng mewn llyn.

Fe ges i cawod oer ond dw i'n teimlo twym o hyd -- dwy oriau yn hwyrach. Dw i'n teimlo tipyn meddwi oherwydd y dadhydradiad.

Rhaid i chi caru yn ddinistrio eich hun -- ydw i am rhyw fath o rheswm dirdro. Wel, dw i ddim yn gwybod os dw i'n mwynhau gwneud hyn, ond dw i'n gwneud y peth o hyd. Dw i'n mwynhau fy ngwthio fy hun, efallai.

Ond, dw i'n mwynhau yfed cwrw mwy. Pan roeddwn i'n arfer chwarae rygbi, mwynheais i'r gem, wrth gwrs, ond ar ôl 60 munud, y dim ond peth fe wnes i eisiau gwneud oedd stopio a cael peint o cwrw (wel, ar ôl yfed galwyn o dwr).

Dw i'n rhedeg rŵan a pedalu beic. Digon o hwyl, efallai. Dw i'n geisio dweud wrth fy hun y bydda i'n diolch i fy hun pan dw i'n henach.

Saturday, 9 July 2005

Penwythnos ysgrifennu

Roedd hi wedi bod wythnos hir. I dweud y gwir, does dim byd i dweud gyda fi, ond dw i eisiau gwneud bost bach beth bynnag.

Bydd y penwythnos ma yn hir hefyd. Mae rhaid i fi gwneud lawer o pethau ysgrifennu -- rhaid i fi gweithio ar fy nofel, ysgrifennu fy erthygl, a dechrau meddwl am y llyfr ei bod fy asiant wedi awgrymu.

Efallai bydd amser i gweithio ar fy Nghymraeg, ond dw i ddim yn gwybod. Efallai fe ddylwn i cysgu yn lle.

Friday, 8 July 2005

Llundain

Dw i'n siŵr bod fy gwladgarwch Prydeinig i ddim wedi gwneud yn hapus y pobl sy'n darllen y blog yma. Sori. Mae rhaid i ti'n cofio fy mod i'n caru Prydain -- diffyg personol ydy hyn efallai. Dw i'n deall y cwynion am yr imperialaeth, ond dw i'n teimlo fel mae'r imperialaeth wedi marw, fel arwahanu a caethwasiaeth yn yr Unol Daleithiau.

Beth bynnag, dyma ydy fy esboniad am yr Jac yr Undeb yn fy mhost diwethaf. Dw i'n caru Cymru wrth gwrs (pam faswn i'n dysgu'r iaith petaswn i ddim yn caru Cymru?), ond dw i'n caru Prydain hefyd.

Felly, dw i'n teimlo trist a grac gyda'r ymosodiadau yn Llundain ar dydd Iau. Ond dw i ddim yn gwybod beth i dweud amdanyn nhw, mae hi'n digon anodd i dweud fy teimladau am yr ymosodiadau yn Saesneg. Mor di-fudd oedd rhain ymosodiadau. A mae nhw wedi ymosodiad pobl gan o amgylch y byd -- mae pob fath o person yn byw yn Llundain.

Ond, dw i ddim yn byw ym Mhrydain (eto), felly efallai fy marn ydy gwahanol o'r barn person cyffredin Cymru. Mae diddordeb gyda fi i clywed beth wyt ti'n meddwl. Beth ydy dy barn?

Thursday, 7 July 2005

Dim geiriau

Seremoni agoriadol

Wel, OK, efallai does dim pawb yn hollol hapus gyda'r ffaith y bydd yr gemau Olympaidd yn dod i Llundain ar 2012. A dw i'n gallu deall hyn tipyn.

Ond dw i ddim yn cuddio'r ffaith fy mod i'n meddwl y bydd hyn yn mor cŵl. Mae cyffrous arna i am yr gemau Olympaidd. Wrth gwrs, dw i'n gobeithio y byddaf i'n byw yn Nghymru erbyn hyn a dw i'n edrych ymlaen atyn nhw. Dw i'n gallu gweld yr peth yn fy darfelydd, a dw i'n meddwl y bydd hi'n gwych.

Ar ol dysgu y bydd Llundain yn cynnal yr gemau, roeddwn i'n dechrau meddwl am yr seremoni agoriadol. Fel beth bydd hyn? Ar fy mhlog Saesneg, dw i wedi jocian i heddiw taw efallai allent nhw erlid grŵp Catholig allan o'r stadiwm i cofio'r hanes Prydeinig.

Ond bod yn difrif, dw i'n meddwl y ddylen nhw cael rhyw fath o dathliad o'r ieithoedd a diwylliannau brodorol Prydain. Felly, fe ddylen nhw dathlu Cymraeg, Cernyweg, Gaeleg Albanaidd, ac yn y blaen. Dw i eisiau gwybod pwy bydd y person â gofal o'r seremoni agoriadol. Dw i eisiau bod rhan o'r seremoni, a dw i eisiau gwneud yn siŵr bod Cymraeg yn rhan o'r rhaglen.

Yn anffodus, dw i'n teimlo fel mae rhaid i fi dechrau’r pwysau i cynnwys Cymraeg rŵan. Efallai bydd hi'n cymryd saith blwyddyn o pwysau i sicrhau'r cydnabyddiaeth.

Beth wyt ti'n meddwl?

Set your clocks

OK, mae'n edrych fel y bydd fy cyfweliad gyda Beti George cael ei darlledu ar dydd Mercher nesaf am 12:15 BST. A fe dysgais heddiw y bydd Rhodri ar y rhaglen hefyd. Oes unrhywun arall pwy sy'n darllen y blog ma yn bydd ar y rhaglen? Wyt ti'n gwybod rhywun pwy bydd?

Wednesday, 6 July 2005

Olympaidd

Dw i'n edrych ymlaen at dysgu pwy bydd yn cynnal yr Olympaidd 2012.


MP3 File

Y llyfr nesaf?

Ffoniodd asiant llyfr fi, Rebecca, heddiw. Mae hi'n hapus gyda'r diwedd y nofel ond gofynnodd fi i ysgrifennu ychydig mwy am un cymeriad. Byddaf i'n gwneud hyn y penwythnos ma, a pwy a ŵyr beth bydd yn digwydd nesaf.

Ond mae hi'n swnio fel ei bod hi'n barod i dechrau geisio ffeindio cyhoeddwr ar gyfer y nofel ma. Dw i'n teimlo hyn oherwydd roedd hi'n fy gofyn i am cynlluniau fi am prosiectau dyfodol. Dwedais i wrthi am tri syniadau cryf gyda fi a roedd hi'n hoffi nhw. Ond awgrymodd hi ysgrifennu llyfr ffeithiol am fy profiad mewn dysgu Gymraeg.

"Really?" dwedais i.

"Yeah. I think it might be good," dwedodd hi.

Mae hi'n meddwl y bydd fy stori yn diddorol -- yn enwedig petaswn i'n rhoi'r stori 'ma mewn cysywllt fawrhaf. Felly, dw i'n meddwl am rhoi'r stori mewn y cysywllt o geisio ffeindio hunaniaeth yn yr Unol Daleithiau.

Bendith a melltith ydy'r ffaith does dim hunaniaeth cenedlaethol go iawn yn yr UDA. Gyda'r mwyafrif ohonom ni, ein teuluoedd ni daeth i'r wlad dim ond mewn y 150 blwyddyn diwethaf. Fourth-generation Texan ydw i, ond cyn hynny oedd fy nheulu yn Gogledd Iwerddon ac yr Alban ac yr Almaen.

Felly, yn yr UDA, rydyn ni'n geisio creu ein hunaniaethau ni tipyn bach, ac yn geisio cysylltu ein hunain i'r gwledydd o ble ein teuluoedd wedi dod. Gyda'r mindset hyn, dydy hi ddim yn ymestyniad fawr i cael rhywun pwy sy'n ffeindio ei hunaniaeth allan yr hanes ei teulu neu'r made-up hunaniaeth Americanaidd.

A dyma -- tipyn bach -- ydy stori fi. Mae rhaid i fi gweithio mwy ar y syniad ac yn gweld ai Rebecca ei hoffi, ond efallai bydd hyn fy llyfr nesaf.

Tuesday, 5 July 2005

Tân gwyllt

Dydd gŵyl oedd heddiw -- Independence Day. Fel rydw i'n ysgrifennu hyn, dw i'n gallu clywed tân gwyllt yn ffrwydro tu mas. Bydden nhw'n mynd ymlaen dros y nos, dw i'n siŵr. Mae hi'n swnio fel 'war zone.

Y bore ma, pan roeddwn i'n siarad a Beti George, dw i wedi sôn am Independence Day a dwedodd hi: 'Ah, ie. Y gŵyl pan ydych chi'n bwyta twrci.

(Wel, doedd hi ddim yn dweud hynny yn union wrth gwrs, oherwydd dydy hi ddim yn siarad fel dysgwr. Ond dw i'n ysgrifennu fel dysgwr)

'Na, dwedais i. 'Thanksgiving ydy hynny -- ym mis Tachwedd. Y gŵyl yma ydy'r un pan ni'n dathlu ein bod ni ddim yn Prydeinig.

Dim sŵn ar yr ochr arall o'r ffon. Ddylwn i ddim yn geisio bod yn doniol pan dw i o hyd yn dysgu'r iaith, efallai. Yn gyflym iawn dwedais i wrthi ein bod ni ddim yn meddwl fel hynny ym mhellach. Y dyddiau 'ma, mae Independence Day ydy gŵyl am tân gwyllt, barbiciw ac yfed cwrw.

Monday, 4 July 2005

Dw i'n teimlo wan

Dw i newid gorffen siarad a Beti George ar y ffon. Dim ond y trydydd sgwrs Gymraeg yn fy mywyd. Roeddem ni'n siarad am blogio. Dw i'n gobeithio doeddwn i ddim yn swnio rhy twp.

Dw i'n pryderu cymaint am fy Nghymraeg. Mewn y cyfweliad gyda Beti heddiw, gofynnodd hi os yn ysgrifennu ar blog Gymraeg rhoi mwy hyder i fi. Oedd rhaid i fi ei gofyn hi esbonio "hyder." Addas iawn mai doeddwn i ddim yn gwybod y gair -- does dim hyder gyda fi ar fy Nghymraeg.

Dw i'n meddwl fy mod i wedi gwneud OK yn y cyfweliad. Fe hoffwn i wedi gwneud yn wella, wrth gwrs, ond does dim byd y gallaf i gwneud amdano rŵan. Efallai bydd pobl yn maddeugar gyda fi oherwydd dysgwr ydw i.

Efallai ddylwn i dweud wrth pobl y bues i mewn damwain gar a dydy fy ymennydd i ddim yn gweithio. Allwn i dweud mae niwed ymennydd gyda fi -- dyma pam rydw i'n mor twp, mae cymaint o problemau'n siarad Cymraeg gyda fi.

Mae hi'n edrych fel y bydd y cyfweliad ei darlledu ar dydd Mercher 13 Gorffennaf -- rhaglen wahanol o Beti a'i Phobol, dw i'n meddwl.

Sunday, 3 July 2005

Pwll nofio

Dydy'r llun ma ohonom niDdoe oedd gwych. Fe aeth fy ngwraig a fi i'r tŷ rhieni ffrind gorau i chwarae yn eu pwll nofio nhw. Wrth gwrs, rhaid i chi dyfod a cwrw pan ydych chi'n mynd i "get-together" fel hyn, a digon o cig ar gyfer barbiciw.

Roedd fy ffrind gorau, Eric, ac ei gwraig, Kristin, yno, wrth gwrs. Hefyd gyda ni oedd hen ffrind, Paul ac ei gwraig Janet, a dau pobl bues i cwrdd eto -- Becky a Paul (i osgoi cymysgwch, bydda i'n ei galw e "Paul Sais"). Y dau ohonyn nhw ydy dod o Lloegr -- Kent -- ond Becky roedd yn arfer byw yn tŷ drws nesaf i Kristin pan roedden nhw'n ifancach.

Roeddwn i'n hapus i ffeindio rhywun (Paul Sais) gyda pwy fe alles i siarad rygbi. Dim ffan fawr o rygbi oedd e -- mae e'n dim ond dilyn rygbi rhyngwladol -- ond digon o un i deall y gem. Dydy pobl yma ddim yn dilyn rygbi o gwbl.

Ar ôl chwarae yn pwll nofio dros amryw oriau, dechreuodd Eric y barbiciw a coginiodd y cig. Oedd hot dogs y cig o dewis i fy ngwraig a fi (dewis da oherwydd mae Eric yn wastad dancoginio byrgyrs) a fe olches i lawr hyn gyda mwy o cwrw.

Ar ôl tipyn mwy o amser yn y pwll nofio, dechreuodd Kristin tan yn y pwll tan a fe gasglon ni o amgylch i yfed tipyn mwy o cwrw a siarad lol tan hanner nos.

Dyma ydy penwythnos gŵyl iddyn ni yn yr Unol Daleithiau -- Independence Day ydy 4 Gorffennaf -- a dyma'r ffordd wella i dathlu, dw i'n meddwl, yn yfed ac gwario amser gyda ffrindiau.

Friday, 1 July 2005

Y dau pethau fy myd

Fel dwedais i yn gynharach, aeth y cyfweliad yn OK y bore ma. Dw i'n edrych ymlaen i siarad a Beti, ond dw i'n nerfus iawn hefyd. Bydda i'n gwario'r mwyaf fy amser y penwythnos 'ma yn gweithio ar fy Nghymraeg.

Hefyd heddiw, clywais i o fy asiant llyfr. Mae hi'n hoffi y cywiriadau fe wnes i, ond mae hi wedi fy darbwyllo fi i newid rhan bach. Dw i wedi gwario tri tudalen yn siarad am gem pêl droed, a mae hi wedi dweud ydy hyn yn rhy diflas. Pan roeddwn i dweud wrth fy ngwraig beth dwedodd fy asiant, cytunodd hi gyda fy asiant. Felly, bydd rhaid i fi gweithio tipyn ar y nofel y penwythnos 'ma hefyd.

Popeth ydy'n mynd ymlaen da iawn -- a mae hynny'n gwneud fi teimlo nerfus.

Y hydref mewn Mehefin

Mae hi'n teimlo fel y hydref heno. Tipyn bach. Fel hwyr ym mis Medi, ar ôl prifysgol wedi dechrau a mae'r awyr yn mwy creisionllyd -- efallai dydy hynny ddim y gair gorau i defnyddio. Mae'r gwynt yn symud trwy'r coeden ac yn gwthio bleindiau yn yr ffenestri. Mae'r awyr yn claearu. Dw i ddim yn teimlo'r blinder fel byddech chi'n arfer teimlo ar ôl diwrnod haf hir.

Mae'r hydref yn wastad gwneud fi meddwl am y cerdd Rod Stewart 'na: "Wake up, Maggie, I think I got something to say to you; It's late September and I really should be back at school."

Twp iawn i teimlo lleddf oherwydd telynegion "Maggie May" ydy, dw i'n gwybod. Ond yr awyr yn fy llenwi i gyda teimladau da, a cofion cymysg. Dryw'r mwyafrif o'r blynyddoedd fy mywyd, roedd y hydref yn golygu mynd yn ôl i ysgol -- roeddwn i'n wastad mor gobeithiol yn y dechrau o'r tymor. Ond allaf i'n cofio sut oedd pethau'n wastad fynd. Dw i'n cofio y farciau drwg a'r calontorri.

Ond dim yr hydref ydy hi eto. Dim ond noswaith braf ar y dydd olaf mis Mehefin. Bydd yr hydref yn dod digon fuan, ac efallai y hydref ma bydda i'n dechrau traddodiadau newydd o llwyddiant.