Monday, 29 August 2005

Tan dydd Iau

Dw i'n mynd ar heic gyda fy ngwraig tan dydd Iau. Does dim cyfrifiaduron yn y coed, felly dim blogio tan wedyn.

Saturday, 27 August 2005

Mwy o'r un stwff

Dw i wedi dod i'r sylweddoliad fy mod i'n ysgrifennu blog diflas. Dw i'n ysgrifennu am yr un stwff dros a dros a dros a dros eto. Ond dw i ddim yn gwybod beth i'w gwneud amdani.

Y problem, dw i'n meddwl, ydy'r safon fy Nghymraeg. Mae hi'n anodd i fi meddwl yn y Gymraeg, felly mae hi'n anodd i fi meddwl am pethau creadigol i dweud. Dw i eisiau y blog hyn i bod yn mwy, ond dw i ddim yn gwybod go iawn sut i gwneud hyn.

Felly, am y tro, fe fydda i'n ysgrifennu am y pethau twp arferol.

Oes pit bulls ym Mhrydain? Dw i'n casáu’r cŵn rhain. Fe ddylen nhw cael ei gwaharddiad, dw i'n meddwl. Cŵn peryglus ydyn nhw. Pob dydd dw i'n darllen storiâu am pobl sydd wedi cael eu ymosod gan pit bulls.

Wel, mae teulu sy'n byw dros y stryd o fi yn gael pit bull. Mae lawer o plant mewn y teulu a mae'r plant yn hoffi chwarae gyda'r Satanic death machine hyn eu bod nhw eisiau ei galw 'ci' yn eu gardd blaen. Dw i ddim yn gallu edrych arnyn nhw, oherwydd dw i'n mor siŵr y bydd y ci hynny'n brathu un o'r plant yna yn yr wyneb.

Heddiw, roedden nhw'n chwarae gyda eu ci, ac yn chwarae gêm o bwrw'r ci ar ei duryn. Doedden nhw ddim yn bwrw y ci yn galed, dw i ddim yn meddwl, ond oedd y ci yn mynd gwallgof -- yn cyfarth ac yn neidio ac yn y blaen.

"Hey. Stop antagonizing your dog. You'll make her too mean and she'll take off your hand," bloeddiais i atyn nhw oddi wrth dros y stryd.

"What do you know?" bloeddiodd yn ôl un o'r bechgyn.

"I'm just saying, man. That thing will kill you sister," dwedais i.

Stopion nhw eu poeni o'r ci a fe es i mewn yr adeilad fflat fi. Dw i'n mor siŵr taw un dydd, fe fydda i cerdded allan yr adeilad fflat fi a fe fydd ambiwlans yno oherwydd y ffycin ci 'na bydd wedi marw un o'r plant.

Dw i'n casáu pit bulls.

Friday, 26 August 2005

Dydd Iau

Does dim syniad da ar gyfer enw y bost hyn -- dw i'n jyst yn crwydro.

Clywais i heddiw o fy asiant llyfr. Doedd hi ddim yn dweud gormod, ond roedd yn neis i clywed oddi hi. Mae hi'n bwriadu dechrau anfon ein gynnig ni at cyhoeddwyr ym mis nesaf. Does dim syniad gyda fi beth ydy fy cyfleoedd y buasai fy llyfr yn gael ei cyhoeddi, ne pa mor hir mae'r broses yn cymryd, ond dw i'n cyffrous.

Ond, hefyd, i dweud y gwir, dw i'n gobeithio y bydd pethau yn aros araf fel hyn tan ar ôl mis Hydref. Eisoes dw i'n teimlo straen. Dw i byth yn teimlo fy mod i ddim yn gwneud digon o ymarfer Gymraeg -- yn enwedig y dyddiau 'ma. Gyda cymaint o pobl sy'n dod am ymweliadau, does dim llawer o amser ar gyfer ymarfer Gymraeg, ac mae'n anodd i cadw amserlen arferol. Dw i'n teimlo fel dw i'n colli fy iaith.

Er gwaethaf hynny, dw i'n bwriadu mynd am gŵyl bach yr wythnos nesaf. Fe fydd fy ngwraig a fi'n mynd lan i Gogledd Minnesota ar gyfer gwersyllu dros tair diwrnod. Fe fydden ni'n heicio wrth y Superior Hiking Trail. Mae hi'n llwybr ei bod yn rhedeg dros 205 milltir wrth Lake Superior. Fe fydd fy ngwraig a fi yn heicio dim ond 25 milltir, mae'n tebyg. Ardal pert iawn ydy hi yno -- dw i'n edrych ymlaen ati.

OK, mae rhaid i fi gwario tipyn amser yn gweithio ar fy dealltwriaeth gwrandawiad.

Thursday, 25 August 2005

Y rhieni-yng-nghyfraith

Mae fy rhieni-yng-nghyfraith wedi dod am ymweliad. Dw i ddim yn edrych ymlaen at hyn o gwbl.


MP3 File

TV twp

Mae rhaid i fi cyfaddef fy mod i'n mwynhau TV drwg. Mewn gwirionedd, rhaglenni twpsyn ydy'r un fath o rhaglen fy mod i'n gwylio. Dw i'n gwybod y ddylwn i ddim yn gwastraffu fy amser gyda cachiad fel hyn, ond dw i ddim yn gallu stopio fy hun.

Mewn fy amddiffyniad, dw i ddim yn gwylio lawer o teledu -- efallai dim ond tri rhaglenni mewn wythnos. Y rhaglenni ydy rhain:
- Monday Night Football
- So You Think You Can Dance
- Eastenders

Fe allaf i teimlo OK amdanaf i gyda gwylio Monday Night Football, dwi'n meddwl. Rhaglen chwaraeon ydy hi. Y gêm mwyaf yr wythnos cael ei darlledu ar MNF. Dw i'n mwynhau'n gwylio'r gêm gyda fy ngwraig, pwy -- mae'n gas da fi i cyfaddef hyn -- sy'n gwybod ychydig mwy am y gêm football* na fi. Rydyn ni'n gwneud cinio ac eistedd o'r blaen y teledu. Ond, oddieithr y gêm yn da iawn, yn arferol rydyn ni'n diffodd y gêm ar ôl y cyntaf hanner. Mae gêmau football yn cymryd yn agos a pedwar oriau.

Does dim esgus gyda fi ar gyfer gwylio 'So You Think You Can Dance. Rhaglen syml ydy hyn. Fel 'Pop Idol' (neu 'American Idol') ond ar gyfer pobl sy'n dawnsio. Dw i'n geisio dweud wrth fy hun y faswn i ddim yn gwylio petasai fy ngwraig ddim yn gwylio, ond celwydd ydy hyn. Mae'r ferched ar y rhaglen yn golwg da iawn.

Ac yn enwedig does dim esgus gyda fi ar gyfer gwylio Eastenders. Ac hyd yn oed mwy yn chwithigo ydy'r ffaith bod y penodau fy mod i'n gwylio yma yn yr UDA wedi cael eu darlledu yn 2000 ym Mhrydain. Pob nos Iau, mae fy ngwraig a fi'n prynu pizza a gwylio'r rhaglen. Dw i'n meddwl bod fy ngwraig yn gwylio'r rhaglen gyda'r gobaith o teimlo cysurus gyda'r acen Prydeinig. Fe fydd hi'n siomedig iawn i dysgu bod y Cymry ddim yn swnio fel yr Eastenders.

*Cofia fy mod i'n defnyddio y gair 'football' i disgrifio pel droed Americanaidd.

Wednesday, 24 August 2005

O, ie, mae pobl yn darllen y cachiad hyn

Mae hi'n rhyfedd pan mae pobl yn rhoi ymateb i fy mostiau blogio. Mae hi'n hawdd i fi anghofio dy fod ti'n darllen hyn, oherwydd dyma ydy'r un cysylltiad fi gyda'r byd Gymraeg -- trwy'r cyfrifiadur.

Dydy Cymraeg ddim yn bodloni yn fy myd go iawn (yn anffodus). Dw i ddim yn siarad a phobl eraill yn y Gymraeg, neu clywed Gymraeg drwy'r dydd neu ar y radio pan dw i'n gyrru i'r swyddfa, dw i ddim yn ei chlywed ar y teledu. Felly dw i'n gallu dechrau meddwl bod yr holl peth jyst yn fy mhen.

Felly, mae hi'n tipyn cyffrous pan mae pobl yn gadael negeseuon ar fy mlog. Mae hi'n enwedig cyffrous i meddwl bod pobl BBC Cymru yn darllen y blog hyn. Tipyn gwallgof dros y BBC ydw i, mae rhaid i fi cyfaddef. Sut allaf i ddim bod fel hyn? Mae nhw wedi dysgu Cymraeg wrtha i (trwy'r gwefan Learn Welsh a Radio Cymru ac yn y blaen).

Felly, roeddwn i'n hapus iawn i weld y sylw hyn. Dw i'n teimlo pwysig rŵan -- fe fydd Radio Cymru yn rhoi'r rhaglen Rhydeglwys ar y chwaraeydd radio oherwydd dw i wedi gofyn.

Ie, OK. Dw i'n siŵr bod pobl eraill wedi gofyn ar gyfer yr un peth hefyd. Don't kill my dream, man. Dw i eisiau meddwl fy mod i'n cael rhyw fath o pwysau gyda'r BBC, OK?

Dw i'n edrych ymlaen i mis Medi. Dw i'n meddwl y rhaglen Rhydeglwys, gyda ei lleisiau wahanol a storiau, bydd yn helpu fi gyda fy Nghymraeg. Ac mewn jyst digon o amser hefyd -- dw i'n mynd i Cymru yn chwech mis.

Hiwmor

Un peth fy mod i'n wastad yn pryderu drosto ydy hiwmor. Ar fy mlog Saesneg, dw i'n geisio dweud pethau doniol neu calonedig ysgafn (dw i'n geisio dweud 'light hearted').

Dw i eisiau gwneud yr un peth ar fy mlog Gymraeg, wrth gwrs, ond oherwydd dydy fy gafael ar Cymraeg ddim yn gystal â fy gafael ar Saesneg, dw i'n pryderu bod efallai fy hiwmor yn cael ei cholli o tro i tro.

Felly, os oeddet ti'n chwtio yr wythnos diwethaf gyda siarad fi am cael rhyw gyda fy chwiorydd-yng-nghyfraith, efallai allet ti'n cymryd yr amser i darllen erthygl Saesneg am eu hymweliad. Mae hyn yn arddangos fy mod i ddim rhyw fath o cyfeiliornwr*.

Yn cytuno ar y testun yma, dw i'n meddwl lawer am y safon fy Nghymraeg. Dw i'n cwestiynu am sut ydw i'n swnio pan dw i'n siarad Cymraeg. Mewn rhai blynyddoedd, fydda i'n edrych yn ôl ac yn gwrando ar fy mostiau clywedol ac yn meddwl: 'Diawl! Rydw i'n swnio twp!

Petaswn i cymharu'r sefyllfa i Saesneg, fel pwy faswn i swnio? Ti'n deall beth ydw i'n gofyn? Os allit ti'n ffeindio rhywun o'r un safon Saesneg fel fy safon Cymraeg, sut buasai'r person hyn yn swnio? Beth faswn i meddwl am y person hyn ac ei safon Saesneg?

Efallai rydw i'n 'out of my league' gyda'r sgwrs hyn -- dydy'r safon fy Nghymraeg ddim yn ategu beth dw i'n geisio dweud.

Mae'r un peth gyda hiwmor, dw i'n meddwl. Dw i'n meddwl am pethau doniol neu calonedig ysgafn, ond dw i'n pryderu fy mod i'n gwastraffu'r peth gyda fy Nghymraeg diflas.

*Wel, cyfeiliornwr o hyd ydw i, efallai, ond dim ar gyfer fy yng-nghyfraithau.

Tuesday, 23 August 2005

Perffeithydd

Ar ôl methu ar perffeithrwydd sawl troeon, dw i'n gwneud bost llawn o camgymeriadau.


MP3 File

Monday, 22 August 2005

Dim cymaint o rhyw, mwy o gyrru

Diawl, dw i'n blinedig. Oedd fy chwiorydd-yng-nghyfraith yn aros gyda ni dros y penwythnos a dw i wedi gwario y gwbl amser cael rhyw gyda nhw!

Na, dim ond jocian. Mewn gwirionedd, oedd fy swydd i gweini fel gyrrwr ar gyfer fy ngwraig ac ei chwiorydd.

Doedd dim lawer o cyfleoedd i siarad gyda fi. Roedden nhw'n siarad am ei tref-gartref, ac eu theulu, a phobl eu bod nhw'n gwybod, ac ymlaen. Felly, roeddwn i'n dawel dros y mwyafrif o'r amser -- dim ond yn gyrru neu eistedd yno ac yn meddwl: 'Ugh. Dw i eisiau bod rhywle arall.

Ond, oedd hi'n neis i gweld fy ngwraig mor hapus. Yr unig cwyn fi ydy pa mor blinedig ydw i rŵan. Oherwydd oedd fy ngwraig ac ei chwiorydd yn siarad ac yn siarad ac yn siarad dros y nos, ches i ddim digon o cwsg.

Friday, 19 August 2005

Tan dydd Sul

Fe ddylwn i wedi dweud ddoe -- oherwydd fy chwiorydd-yng-nghyfraith ydy'n aros gyda ni, ac oherwydd mae nhw'n aros yn yr un ystafell ag y cyfrifiadur, dw i ddim yn meddwl fe fydd cyfle blogio arna i tan dydd Sul. Fe fydda i'n dychwelyd wedyn.

Thursday, 18 August 2005

Y golwg newydd

Wyt ti wedi sylweddoli'r olwg newydd Radio Cymru? Dw i'n ei hoffi. Dw i'n gwybod bod pobl Radio Cymru yn darllen y blog hyn am tro i tro, a dw i eu eisiau nhw gwybod fy mod i'n gwerthfawrogi eu gwaith (hei, edrych ar fi -- yn cusuan tin).

Nawr petasent nhw'n gwneud rhywbeth am rhoi Rhydeglwys ar y Radio Player...

Y chwiorydd-yng-nghyfraith

Ugh. Fe fydd y chwiorydd fy ngwraig yn dod i aros gyda ni yfory. Fe fydden nhw'n yma tan dydd Sul. Efallai yn arfer fe hoffwn i'r syniad o bod mewn fflat fach llawn o benywod, ond dim nawr. Wel, dim pryd mae'r benywod ydy fy ngwraig ac ei chwiorydd.

Dw i ddim yn gallu cael rhyw gyda nhw, on'd ydw i? Pa fath o defnydd ydyn nhw i fi os dw i ddim yn gallu cael rhyw gyda nhw?

Wel, gallaf i cael rhyw gyda fy ngwraig... ond... O, wyt ti'n gwybod beth ydw i'n geisio dweud*.

Felly, fe fydd fy ngwraig ac ei chwiorydd yn aros yn deffro tan 1 neu hwyrach yn y bore yn chwerthin ac yn gwichian ac yn defnyddio eu brawddegau fach fel, 'Oh my heck! ac ymlaen ac ymlaen. A fe fydda i mewn fy ystafell gwely yn geisio cysgu cyn mynd i fy swydd cas eto.

Truan fi.

Na, fe fydd popeth yn iawn. Dw i'n gwybod bod fy ngwraig wedi bod yn edrych ymlaen at yr ymweliad hyn ers sbel. Mae hi wedi glanhau'r gwbl fflat o nenfwd i'r lawr. Mae'r lle yn cyn glân a pan symudais i mewn dwy blwyddyn yn ôl.

Dw i'n hapus ar gyfer fy ngwraig am yr ymweliad hyn. Dw i'n gwybod ei bod hi'n cholli ei chwiorydd a dydyn ni ddim yn gael digon o cyfleon i mynd allan i St. George, neu Houston, ne New York, neu Chicago, o ble ei chwiorydd yn byw (mae pedwar chwiorydd gyda fy ngwraig). Dw i'n gwybod y petasen ni symud i Cymru y blwyddyn nesaf, fe fydd un o'r pethau galetaf bydd ei hiraeth arni hi am ei theulu.

Fe wnaf i fy ngorau glas i cadw allan o eu ffordd y penwythnos ma -- wel, oddieithr petasen nhw eisiau cael rhyw gyda fi.

*Dw i'n teimlo fel y ddylwn i rhoi rhyw fath o 'emoticon' yno -- fel ; ) -- i dweud wrth pobl fy mod i ddim rhyw fath o 'perv' pwy eisiau cael rhyw gyda ei chwiorydd-yng-nghyfraith. Ond fydda i ddim yn gwneud hynny oherwydd dw i'n casáu 'emoticons' (a, beth bynnag, rydw i eisiau cael rhyw gyda fy chwiorydd-yng-nghyfraith. Na, dim ond jocian ydw i. Na, dw i'n dweud y gwir. Na, jocian -- go iawn. Na, ydw -- rydw i eisiau cael rhyw gyda nhw. Na, jocian. Na, y gwir...

Wednesday, 17 August 2005

Bawd hyll

Dyma fy mawd hyll. Ar y ochr yno, fe allet ti'n weld bod y croen wedi cael ei niwed rhywsut. Fy mawd wedi bod fel hyn ers dros chwech blwyddyn.

Heddiw, dw i wedi crybwyll am y peth i'r meddyg.

'O dim problem, dwedodd e (wel, dwedodd e ddim hynny'n gwir -- dydy e ddim yn siarad Cymraeg). 'Dafaden ydy hyn. Fe wna i diddymu’r peth gyda "liquid nitrogen."

'Erm. Fydd hyn yn fy mhrifio i? gofynnais i.

'O, ie. Siŵr o fod. Ond dim ond dros dau diwrnod, dwedodd e. 'Fe ddylet to cael y peth yn diddymu, beth bynnag. Fe allai'r defaid bod yn lledu.

Felly, fe rodd e'r liquid nitrogen ar fy mawd. Fe allwn i clywed sŵn fel 'sssssss' pan y stwff yn cyffwrdd fy nghroen i. Dydy hi ddim yn brifo ar unwaith, ond nawr, diawl! Dw i'n casáu yn mynd at y meddyg!

Straen

Pan codais i'r bore 'ma, teimles i'n erchyll. Felly, galwais i mewn fy swydd a dweud wrth fy ngoruchwyliwr y baswn i'n bod yn dod adref dros y dydd.

Fe es i'r meddyg heddiw, a mae 'sinus infection' arna i, ond y problem go iawn ydy straen.
Fel roeddwn i'n dweud neithiwr, dw i'n dechrau pryderu gormod am yr cyfweliad gyda Ysgol y Gymraeg ym mis Hydref.

Wrth gwrs bydd rhaid fy Nghymraeg ar safon eithaf da i bod rhan o'r rhaglen gradd Gymraeg, a dw i ddim yn gwybod os bydd fy Nghymraeg o ble ei bod hi'n angen bod. Gyda hyn, dw i'n dechrau pryderu am gwneud ffŵl o fy hun. Dw i'n gwybod fy mod i'n siarad am hyn bron o pob amser fy mod i'n blogio, ond mae hi'n poeni fi. Dw i'n bron o 30 oed a dw i ddim eisiau cadw ymlaen yn hela ar ôl breuddwydion afrealistig.

Ydy, mae fy Nghymraeg yn wella nag erioed o'r blaen, ond ydy hyn yn digon? Does dim syniad gyda fi. Dyma o ble'r straen sy'n dod.

Dw i'n edrych ymlaen at y taith y Cymru -- ymweld a ffrindiau, ac yn cwrdd ffrindiau newydd -- ond y peth pwysicaf i fi ydy'r cyfweliad hyn. Dw i ddim eisiau methu. Ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen -- dw i'n gallu siarad yn rhy hir am fy mhryderon. Ac y pryderon hyn yn rhwystro fi o cysgu. Dyma pam oedd rhaid i fi dal adref heddiw -- dw i'n dechrau gwneud fy hun yn sâl.

Felly, gyda tipyn o amser i ymlacio heddiw, beth roeddwn i'n gwneud? Gweithio ar fy Nghymraeg. Dw i ddim yn deall fy obsesiwn gyda'r iaith bach hyn; pam mae hi'n gael gafael mor gryf arna i.

Tuesday, 16 August 2005

Pryderu

Does dim lawer o amser i gwneud Gymraeg arna i, ac hyn yn fy mhoeni i.


MP3 File

Sunday, 14 August 2005

Fydda i ddim yn agor bwyty

Wel, erm, dw i wedi cael cinio. Doedd fy syniad ddim wedi troi mas i bod yn gwych. Digon da mewn theori oedd fy nghinio, ond dim mewn cymhwysiad. Efallai fe wna i prynu hufen iâ fel cyfadferiad.

Y cogydd meddw

Heb gwraig, wrth gwrs, dw i'n gorfodi bwyta o hyd. Yn arferol, petasai Rachel ddim yma, fe faswn i'n mynd allan i bwyty am cinio, ond does dim lawer o arian gyda fi yr wythnos hyn. Felly, mae rhaid i fi 'make due' gyda'r pethau eisoes yn yr oergell. Cyw iâr ydy yn yr oergell -- lawer o cyw iâr.

Fe ges i cyw iâr pan-fried gyda sesnin jerk (sesnin Jamaica ydy hyn) yn gynharach heddiw. A nawr, ar gyfer cinio, dw i'n gwneud rhywbeth fy mod i newydd meddwl i fyny -- cyw iâr Guinness.

Sut allwn i mynd o'i le gyda Guinness? Dyma beth ydy: cyw iâr, winwnsyn, tatws, a tun Guinness. Rhowch popeth mewn padell a rhowch yr padell yn y popty a coginiwch ar 325 (Fahrenheit) dros awr ac hanner.

Does dim syniad gyda fi am y blas eto. Mae'n coginio rŵan.

Dydd Sadwrn

Heb fy ngwraig yma, dw i ddim yn gwneud lawer.


MP3 File

Friday, 12 August 2005

Dydw i ddim yn mynd i St. George

Wel, does dim lawer o amser i ysgrifennu gyda fi heno, chwaith. Ond dw i wedi addo blogio.

Mae fy ngwraig yn hedfan allan i Las Vegas yfory. Fydd hi ddim yn gael cyfle i mwynhau Vegas -- mae ei theulu hi'n byw yn St. George, Utah, ac y maes awyr agosaf ydy LAS. Pan bydd hi'n cyrraedd yn Las Vegas yfory, bydd hi'n dal bws ar gyfer taith 120 milltir i St. George.

Mae hi'n mynd i St. George ar gyfer 10-year high school reunion.

Paid yn dweud dim byd wrth fy ngwraig, ond mae'n gas gyda fi ar St. George. Dw i ddim yn mwynhau mynd yno. Yn hapusach iawn ydw i yma ym Minnesota. Dw i ddim wedi bod yno (St. George) ers 2003, pan roedd Rachel a fi'n symud i St. Paul o San Diego, a dw i'n hollol hapus gyda'r ffaith yma.

Mae'r ddinas St. George yn OK -- yn y diffeithwch ydy hi, a mae'n digon o dawelwch yno. Digon pert ydy'r lle. Mae'r awyr yn lân ac mae'n mynyddoedd goch o gwmpas yr ardal.

Ond dw i ddim yn teimlo cysurus o amgylch y teulu fy ngwraig -- dim o gwbl. Un rheswm fawr: yn wreiddiol, doedden nhw ddim eisiau Rachel a fi priodi. Mae nhw'n wella nawr, ond dw i ddim wedi eu maddau nhw eto am hynny, dw i'n meddwl.

Mormon ydyn nhw, a dim Mormon ydw i. Fe gall Rachel yn ddeall hyn, a doedd hi ddim erioed gael phroblemau gyda pethau dros y chwech blwyddyn o ein priodas, ond dydy ei rhieni ddim. Dydyn nhw ddim yn deall fi o gwbl, a dw i ddim yn gwybod os mae nhw'n geisio fy ngwneud i teimlo fel hyn, ond pan dw i'n yno dwi'n teimlo yn gryf iawn fel dw i'n 'being a burden.

Yn enwedig, dw i ddim yn mwynhau gwario amser gyda mam fy ngwraig. Pob amser fy mod i'n yno, dw i'n teimlo fel mae hi'n geisio hefengylu wrtha i. Ceidwadwr (Republican) iawn iawn iawn iawn ydy hi. Republican wallgof. Mae hi'n meddwl bod AIDS yn dod o Duw wrth cosb. Pob peth ei bod hi'n meddwl ydy 'liberal' mae hi'n casáu.

Dw i'n gallu ei dioddef hi mewn darnau mân, ond mae'n anodd i bod yn neis a ddim dechrau ymladd dros sawl dyddiau gyda hi. Felly, dw i ddim yn mynd i St. George os dim rhaid i fi -- yn enwedig pan mae'r tocyn awyren yn gostio $300 (£166). Beth bynnag, mae nhw'n dod i Minnesota yn hwyrach y mis yma, does dim angen arna i mynd allan i St. George i gweld mwy ohonyn nhw.

Mab-yng-nghyfraith drwg ydw i, dw i'n gwybod. O wel.

Thursday, 11 August 2005

Tan yfory

Does dim bost heno. Sori. Roeddwn i'n gweithio ar fy nghar twp heno, felly does dim amser i blogio. Yfory -- dw i'n addo.

Wednesday, 10 August 2005

Tan un o'r gloch yn y bore

Doeddwn i ddim cael digon o cysgu neithiwr oherwydd roeddwn i'n gweithio ar rhywbeth i fy asiant. Mae hi'n bwriadu dechrau anfon cynigion i cyhoeddwyr ym mis Medi, felly rŵan y dau ohonyn ni (fi ac asiant fi) yn gweithio ar sut i 'gwerthu' yr peth.

Ar hyn o bryd, dyn ni'n geisio meddwl am sut i tynnu'r diddordeb benywod. Yn yr Unol Daleithiau, o leiaf, y benywod ydy'r rhain pwy sy'n prynu'r mwyafrif o llyfrau -- rhywbeth fel 70 y cant o pobl sy'n prynu llyfrau yn yr Unol Daleithiau ydy benyw.

Rydyn ni'n siŵr y bydd benywod yn mwynhau fy llyfr, dim ond rhaid i ni meddwl sut i darbwyllo nhw i edrych ar y peth yn y lle cyntaf.

Roeddwn i'n gweithio am syniadau i anfon i fy asiant tan un o'r gloch yn y bore. Ac wedyn, oedd rhaid i fi codi am chwech y bore 'ma. Dw i'n gobeithio y bydd hi'n hapus gyda'r stwff anfonais iddi hi.

A tra roeddwn i'n gweithio ar y stwff yma, fe ges i tipyn o 'breakdown' oherwydd roeddwn i'n meddwl am y pethau dw i eisiau gwneud ac yn poeni fy mod i ddim yn rhoi digon o amser neu sylw arnyn nhw. Dyma'r peth sy'n digwydd pan wyt ti'n heneiddio, dw i'n meddwl. Wyt ti'n poeni gormod. Wel, rydw i'n poeni gormod, o leiaf.

Dw i ddim eisiau gwastraffu fy cyfleoedd, dyma'r gwbl. Ond, beth byth sy'n digwydd gyda'r pethau Prifysgol Caerdydd, dw i'n siŵr y bydd y taith yn da iawn. Mae rhaid i fi geisio cofio hyn.

Dim ond naw wythnos nawr -- mae hi'n anodd i aros.

Tuesday, 9 August 2005

Dim arian

Doedd heddiw ddim yn dydd gwych, ond dw i'n edrych ymlaen at y dyfodol.


MP3 File

Hefyd, os dwy ti ddim wedi weld y lluniau o fy nghar eto, dyma nhw (ar fy mlog Saesneg). Mae rhaid i fi cyfaddef fy mod i'n dechrau hoffi'r car 'na. Wrth gwrs, dw i ddim yn hoffi'r ffaith y bydd rhaid i fi prynu teiars newydd ar y peth. Hyd yn oed os dw i'n defnyddio teiars wedi-cynefio (y gair anghywir ydy hyn, o'nd yfe?), bydden nhw'n gostio fi o leiaf $80, dw i'n meddwl.

O wel. Fel dwedais i, dw i'n dechrau hoffi'r car. Dw i'n mwynhau yn gyrru y peth anferth o gwmpas y lle, gyda ei sŵn motor chwyrnu. Os fydd y peth yn parhau tan y gwanwyn, fe fydda i'n hapusach.

Friday, 5 August 2005

S'mae, Emma.

Roeddwn i'n edrych ar y stats o'r blog hyn heddiw, a gwelais i mai'r un pwy sy'n dod i'r safle yn rheolaidd ydy Emma. Wel, rhywun sy'n byw yn yr Central Time Zone o'r Unol Daleithiau. Dw i'n tybio ei bod hi'n Emma. Diolch yn fawr iawn am darllen, Emma.

Wrth gwrs, dw i'n gwybod bod lawer o pobl sy'n byw yn Gymru ydy i ffwrdd yn yr Eisteddfod. Dw i'n gobeithio y gallaf i mynd yno'r blwyddyn nesaf. Dw i ddim yn hollol deall beth sy'n digwydd yn yr Eisteddfod, ond dw i eisiau mynd.

Mae eisiau arna i taw gallwn i bod yno nawr. Mae hi'n gormod o gwaith yn y swydd y dyddiau ma, a dw i ddim yn teimlo fel gwneud dim byd. Mae hi'n annod i cadw ymlaen gyda rhywbeth pan wyt ti'n gwybod y byddet ti bod yn gadael. Dim ond 10 mis. Dw i'n bwriadu gadael fy swydd ym mis Mehefin 2006.

Deg mis. Deg mis. Dw i'n dweud hynny wrth fy hun y bob amser fy mod i'n gweithio: "Dim ond 10 mis."

Hyd yn oed os dw i ddim yn ennill lle yn Prifysgol Caerdydd -- os dw i'n aros yma yn St. Paul -- fe fydda i'n adael fy swydd erbyn mis Mehefin 2006. Dim ond 10 mis...

Y Bwystfil

Dw i'n caru fy nghar newydd!


MP3 File

Thursday, 4 August 2005

Priodas

Diawl mae hi'n poeth heno. Dw i'n aros ar gyfer storm fawr i symud trwy'r ardal heno -- efallai fe fydd hynny'n dyfod â tywydd mwy claear.

Dw i'n edrych ymlaen at yr hydref. Mae'n anodd i meddwl yn y twym ma. Wrth gwrs, allasai rhan o'r problem bod y ffaith mai ydy fy ngwraig i ffwrdd (yn y Gogledd Minnesota ydy hi). Dw i'n gallu ymdopi hebddi hi, wrth gwrs, ond dw i ddim yn teimlo cyn cysurus ag arfer. Felly, dw i ddim yn gysgu yn gystal ag arfer -- fe fydda i'n hapus pan fe fydd hi'n dod yn ôl adref.

Peth rhyfedd ydy priodas, rhywsut. Ti'n gwario digon o amser eisiau cael tipyn o amser i bod ar dy ben dy hun, ond pan wyt ti derbyn yr amser hyn, ti eisiau dy priod yn ôl. Efallai peth da ydy hyn -- arwydd o priodas da fy mod i'n colli fy ngwraig.

Roeddwn i'n edrych ar hen ffotos y dydd arall -- ffotos o ein mis mêl, pan aethon ni i Florida.

Dw i'n cofio yn meddwl ar y gŵyl na: 'Pwy ydy'r person hyn -- y geneth fy mod i wedi priodi. Beth yn y byd ydyn ni'n gwneud? Yn ifanc (23 oed roeddwn i, 22 oedd hi) ac yn priodi. A nawr yn rhywle mor ymhell i ffwrdd o Utah (o ble ydy hi'n dod) neu Minnesota.

Oedd y peth yn teimlo rhyfedd, fel doeddwn i ddim yn gwybod beth roeddwn i'n gwneud. Dw i'n teimlo nawr fel dw i'n deall ac yn caru fy ngwraig mwy na pan priodon ni chwech blwyddyn yn ôl.

Awwwww.

Ie. Efallai fe ddylwn i mwynhau cwrw a mynd i'r gwely.

Wednesday, 3 August 2005

Cymraeg a cwrw

Dw i'n defnyddio fy amser yn deallus.


MP3 File

A dyma fy mhost Saesneg am fy mod i wedi siarad yn y bost hyn.

Wrth gwrs dw i eisiau mynd i'r gêm!

Fe welais i ddoe bod Gary wedi dweud bod efallai y bydd tocyn sbâr gyda fe ar gyfer gêm pêl droed Cymru-Azerbaijan. Wrth gwrs dw i eisiau mynd. Allet ti'n anfon e-bost ata i, Gary?

Roeddwn i bwriadu geisio mynd at y gêm ma -- yn gobeithio y gallwn i ffeindio tocyn trwy lwc. Dw i ddim yn gwybod pa mor realistig ydy hyn. Doeddwn i ddim erioed mynd a gêm pêl droed rhyngwladol.

Un peth dw i'n wastad eisiau gwybod ydy sut wyt ti'n gwybod o ble i eistedd? Mewn gêm American football*, does dim ots o ble wyt ti'n eistedd. Wyt ti'n prynu dy tocyn ac efallai y byddet ti'n eistedd yn ymyl pwy sy'n cynogi yr un tîm a ti, ac efallai y fyddet ti ddim. Rhan o'r problemau gyda chwaraeon Americanaidd ydy hyn, efallai.

Beth bynnag, os mae hi'n posib i fi mynd at y gêm ar 12 Hydref, dw i eisiau mynd -- hyd yn oed y bydd pethau'n cas i fi y dydd nesaf oherwydd y bydd rhaid i fi codi am 5 yn y bore i dal trên i Gatwick. O wel. Dim ond unwaith wyt ti'n fyw.

*Mae rhaid i ni meddwl am enw da ar gyfer 'American football. Ddylai hi ddim bod 'pêl droed Americanaidd' oherwydd mae timau pêl droed da gyda ni yn yr Unol Daleithiau. One day we will do really well in the World Cup and the whole world will shit its pants. Felly, fe ddylai bod enw unigryw ar gyfer y gêm Americanaidd fel rygbi.

Tuesday, 2 August 2005

Amser

Dw i'n geisio defnyddio fy amser yn call, ond mae hi'n galetach na dw i wedi meddwl.


MP3 File

Dim gwraig

Mae fy ngwraig yn fynd i fyny Gogledd Minnesota yr wythnos hyn. Bydd hi'n aros mewn caban yn Britt, Minnesota (yn y canol o ddim yn unlle, ond yn agos i'r ffin Canada) gyda ferched ei heglwys.

Felly, bydd mwy o amser gyda fi i gweithio ar fy Nghymraeg... neu... i yfed cwrw. Dewis galed ydy hyn -- cwrw neu Cymraeg. Dyma pam mae rhaid i fi symud i Cymru, fe allwn i gwneud y ddwy ar unwaith.

Ond, dw i'n meddwl y bydda i'n geisio i canolbwyntio ar fy Nghymraeg. Efallai bydda i gwneud bost clywedol yn hwyrach heddiw, neu bore fory. Dw i'n ymddiheuro am dim bostiau dros y penwythnos, ond roeddwn i'n allan yn mwynhau'r haf gyda fy ngwraig.

Monday, 1 August 2005

Carl Hiaasen

Wyt ti erioed clywed o Carl Hiaasen? Fy hoff awdur ydy e. Fe ddylwn i bod yn ymarfer fy Nghymraeg heno, ond, yn lle, dw i'n darllen ei nofel "Skinny Dip."


Ond dw i ddim yn dilyn ei arddull ysgrifennu. Peth rhyfedd ydy hynny, oherwydd dw i'n mwynhau ei nofelau cymaint. Unwaith, fe gofynnodd fy asiant pwy ydy fy hoff awdur ac enwais i Hiaasen.

"But you don't write anything like him," dwedodd hi.

Nac ydw. A peth da ydy hynny, dw i'n meddwl, oherwydd dw i ddim yn meddwl y gallwn i ysgrifennu fel fe yn cystal ag e. Os tipyn o arian yn rhagor gyda ti, fe faswn i awgrymu'n prynu un o ei nofelau.