Friday, 28 October 2005

Dw i'n teimlo echryslon*

Fe ddylwn i gwneud bost go iawn, ond efallai byddet ti'n deall pam fydda i ddim yn ysgrifennu lawr heno. Dw i'n sâl iawn o hyd. Oedd rhaid i fi gweithio o gartref heddiw, ac roeddwn i'n dioddef drwy'r dydd.

Dw i ddim y cwrw wedi brifo fi gormod neithiwr, ond dw i ddim yn meddwl ei bod hi wedi helpu fi, chwaith. Roeddwn i'n sâl cyn mynd mas i'r tafarn, a nawr dwi'n salach.

Ond ar ôl bore cas iawn, dw i'n teimlo... wel, tipyn gwella. Fe ges i bwyd o 'phò' heno -- cawl Fietnam ydy hwn, wyt ti'n dweud ei enw fel 'ffy' (fel mewn 'ffyc'). Cawl cig eidion ydy e, gyda nwdls a rhyw fath o cig. Hefyd, fe allet ti'n ychwanegu blagur a jalepenos a mint a pob fath o stwff ti eisiau. Mae'r cawl 'ma yn eithaf gwych pan wyt ti'n sâl.

Ac nawr, dw i'n bwriadu yfed ychydig NyQuil a mynd i'r gwely.

*Dw i ddim yn siŵr fy mod i'n defnyddio y gair gywir yma. 'Echryslon' ydy 'horrible, on'd yw fe?

Thursday, 27 October 2005

Wednesday, 26 October 2005

Damn this cold, boy

Wyt ti erioed gweld y ffilm "The Jerk," gyda Steve Martin? Un o fy hoff ffilmiau ydy hyn.

Heddiw, dw i wedi bod yn meddwl am golygfa yn y ffilm pan mae Navin R. Johnson (Steve Martin) yn gweithio yn gorsaf petrol. Mae dyn yn dod i llenwi ei gar, ac ei sbectol yn cadw llithro allan ei trwyn.

"Damn these glasses, boy," mae'r dyn yn dweud.

"Yes, sir!" mae Navin Johnson yn dweud. "Glasses: I damn thee!"

Heddiw, dw i wedi bod yn dweud yr un peth am fy sâl uffernol. Damn this cold, boy. Mae hi wedi bod arna i dros pum diwrnod. Dw i'n bwriadu mynd i'r tafarn heno gyda Tom, ond dw i ddim yn gwybod pa mor hir y gallaf i aros. Dw i'n teimlo fel pentwr cachu.

Mae rhywun wedi awgrymu ar fy mlog Saesneg bod efallai fy ngwraig wedi gwneud fi yn sâl i cadw fi allan o trafferth tra mae hi'n i ffordd yn Tucson ar gyfer hyfforddiant swydd. Efallai -- ar y ffon dydy hi ddim yn swnio rhy pryderus amdanaf i...

Y dij

Dw i'n chwarae y dijeridoo.


MP3 File

Tuesday, 25 October 2005

Guinness is good for you

Dw i wedi penderfynu fy mod i eisiau symud i Cymru cyn mis Awst 2006, oherwydd dw i eisiau mynd i'r Eisteddfod eleni.

Dw i wedi bod yn meddwl y gallwn i geisio ennill y gwobr Dysgwr y Flwyddyn. Fe hoffwn i geisio, o leiaf. Er, dw i ddim yn gwybod y manylion. A dw i ddim yn gwybod sut allaf i ffeindio mas y manylion, chwaith.

Roeddwn i'n edrych ar y gwefan Eisteddfod Genedlaethol ddoe, a dydy'r linc i'r rhestr testunau ddim yn gweithio. Ac wrth gwrs, dydy'r cyfeiriad e-bost ddim yn gweithio, chwaith. Sut allech chi'n cael eisteddfod genedlaethol heb rhoi pobl y manylion?

Grrrr. Dyma'r peth sy'n rhwystro fi am Cymru -- does dim digon o pethau ar y rhyngrwyd.

Ac, os pethau ydyn ar y rhyngrwyd, fydden nhw ddim yno am hir. Efallai wyt ti wedi sylweddoli bod Rhydeglwys wedi diflannu o'r chwaraeydd radio eto. OK, efallai dwyt ti ddim... Ond rydw i wedi sylweddoli, oherwydd dw i'n mwynhau'n gwrando ar y rhaglen i helpu fy Nghymraeg.

Fe glywais i heddiw gan cynhyrchydd Rhydeglwys, pwy wedi dweud wrtha i y bydd y rhaglen yn ôl ar y gwefan ar ôl 25 Rhagfyr.

Dydy hi ddim yn dweud hyn wrtha i, ond dw i'n meddwl bod y problem yn cytundebol yn lle na technegol. Mae'r rhaglen wedi ymddangos ac yn diflannu o'r blaen, ychydig o troeon. Felly, dw i'n meddwl bod yr actorion, neu'r asiantau actorion, yn codi cwestiynau am 'royalties' o'r darlledu'r rhaglen ar y gwe.

Ddylwn i ddim yn cwyno, efallai. Dw i'n siŵr taw dydy'r actorion ddim yn ennill 'shitloads' o arian gan eu perfformiadau ar Rhydeglwys, felly os oes cwestiynau gyda nhw am cael y rhaglen ar y gwe, dw i'n siŵr bod pwynt da gyda nhw.

O wel. Dw i'n gallu gwrando a Hywel a Nia o hyd.

A, dw i'n gallu gwneud tipyn o ymarfer Gymraeg ymarferol ar nos Fercher, oherwydd dw i'n bwriadu cwrdd a Tom yn y tafarn am sgwrs. Dw i'n gobeithio fy mod i ddim yn colli fy lais cyn hynny. Fel dwedais i ar fy most clywedol, dw i'n sâl iawn y dyddiau ma.

Ond paid poeni amdana i. Fel allet ti'n gweld, dw i'n cymryd fy moddion. Fel mae nhw'n dweud: 'Guinness is good for you.


Dw i'n teimlo'r straen

Dw i'n tipyn sâl, ond yn geisio dal yn iach ar gyfer cwrdd yn y tafarn.


MP3 File

Monday, 24 October 2005

Un y cant yn Taiwan!

Yn ol fy 'stats,' 1 y cant o'r pobl taw dod yma i darllen fy mlog yn dod o Taiwan. Beth?

Saturday, 22 October 2005

Yn aros

Y dydd arall oedd Mordicai yn siarad am y ffaith mae ef eisiau bod yn awdur. Cyrchnod da iawn ydy hyn, dw i'n meddwl. Dw i eisiau bod yn awdur hefyd. Mae pawb eisiau bod yn awdur, wrth gwrs.

Dw i wedi siarad o'r blaen fy mod i wedi ysgrifennu nofel yn Saesneg. Gorffennais i'r peth ym mis Awst ac ers hynny dw i wedi bod yn gweithio gyda asiant llyfr i ffeindio rhywun pwy bydd yn cyhoeddi'r peth. Broses mor rhwystredig ydy hyn, a, cyn dechrau’r broses, sylweddolais i ddim y bydd hi'n cymryd cyhyd.

Mae'n cymaint o dyddiau pan dw i'n teimlo fel gweiddi ar fy asiant: 'Beth yn y byd mawr wyt ti'n gwneud? Pam ydy hyn yn cymryd cymaint o amser?!

Dynes prysur iawn, dw i'n deall, felly allaf i ddim yn disgwyl hi i talu sylw arna i pob munud o pob dydd, ond... ugh. Mae'n anodd iawn i ddim bod yn grac pan dw i'n codi'n gynnar ar bore Sadwrn i ffonio hi, fel dwedodd hi wrtha i i gwneud, a dydy hi ddim yn 'na.

Dyma rhywbeth dy fod ti'n cael i edrych ymlaen at, Mordicai. Pwy fasai ddim eisiau bod yn awdur?

Thursday, 20 October 2005

Hangover Thursday

Ddoe, ar fy mlog Saesneg, ysgrifennais i am fy syniad o Soiree Wednesday, cynllun i gwthio fy hun i bod mwy cymdeithasol.

Neithiwr oedd y tro gyntaf i rhoi'r syniad i mewn gweithred, ac, wrth gwrs, er gwaethaf fy addewidion i fy hun y faswn i ddim yn yfed gormod, neu yn aros mas rhy hwyr... fe yfais i'n gormod ac fe arhoses i mas yn rhy hwyr. Nawr, mae pen mawr gyda fi ac dw i'n geisio dioddef trwy'r dydd.

Ond allaf i ddim yn cwyno, oherwydd fe es i'r tŷ fy cydweithiwr, ac roedd e'n gorfod codi am 5 yn y bore heddiw i fynd i'r gwaith. Felly, allaf i ddim yn dweud wrtho fe: 'Hey, Tom, I realise I got more sleep than you last night, but I'm still going to head off to take a nap in my car.

Ac y broblem arall am Soiree Wednesday oedd yr ffaith y ges i ddim yr amser i ysgrifennu ar fy mlog Cymraeg.

Wel, fydd popeth ddim yn bod perffaith ar y tro cyntaf. Efallai fe fydda i'n gwneud yn wella yr wythnos nesaf. Mae'r stwff cymdeithasol 'ma'n anodd iawn.

Wednesday, 19 October 2005

Mae fy ngwraig a fi'n cytuno

Ar hyn o bryd, dw i'n gwrando a CD y prynais i'r wythnos diwethaf pan bues i yn Caerdydd -- CD gan Lleuwen Steffan. Peth da ydy'r CD, dw i'n meddwl, yn enwedig oherwydd mae fy ngwraig yn hoffi hi.

Dyma'n rhywbeth fy mod i'n gwylio am nawr pan dw i'n meddwl am prynu cryno disgiau y dyddiau ma -- fydd fy ngwraig yn hoffi hi? Does dim lawer o cyfleon i gwrando a Mötorhead y dyddiau ma, neu'r grwpiau fel hyn y roeddwn i'n arfer wrando a. Dydy fy ngwraig ddim yn hoffi nhw. Mae priodas yn am cyfaddawd, on'd yw hi?

Ie...

Y cyfaddawd ydy hyn: os byddet ti'n gwneud popeth dy gwraig yn dweud, weithiau -- a dim ond weithiau -- fe fydd hi'n cael rhyw gyda ti... ar ôl rwyt ti'n golchi'r llestri.

Gyda'r sylw 'na, mae hi'n amlwg bod fy ngwraig ddim yn gwybod Cymraeg eto. Rhyw dydd, fe fydd hi, ac fe fydda i mewn trafferth fawr.

Hefyd y dyddiau ma, dw i'n darllen y llyfr 'Y Sach Winnwns' gan Gary Slaymaker. Llyfr gwych ydy hyn -- y llyfr gyntaf* dw i wedi darllen fy mod i eisiau dal at darllen.

Gyda llyfrau arall, ar ôl y tudalennau gyntaf, fe teimlais i fel roeddwn i'n darllen dim ond oherwydd roeddwn i eisiau datblygu fy Nghymraeg. Ond gyda'r llyfr ma, dw i'n dal at darllen oherwydd dw i'n mwynhau'r peth cymaint.

Mae'r nofel am tîm pêl droed truenus ac eu rheolwr sydd yn cael y syniad o cyflogi meddyg dewin o Nigeria i helpu'r tîm.

Mae'r stori yn doniol ac dw i'n gallu hoffi'r cymeriadau. Gyda'r nofelau arall fy mod i wedi darllen ('Dim Heddwch' gan Lyn Ebenezer, a 'Ei Uffern Ei Hun' gan Geraint V. Jones) hoffais i ddim y prif cymeriadau, felly oedd hi'n anodd i cadw ymlaen gyda'r stori. Ond yr stori hyn -- dyma'n rhywbeth y hoffwn i ysgrifennu petasai fy Nghymraeg yn digon da.

*Yn Gymraeg, wrth gwrs.

Tuesday, 18 October 2005

Cambrophilia

Oedd fy erthygl yr wythnos yma am cymaint dw i'n hoffi'r Deyrnas Gyfunol. Fe dwedodd Chwadan ar fy mlog Saesneg ei bod hi wedi dysgu gair newydd o fy erthygl -- Cambrophilia.

Nawr, dw i'n meddwl am newid yr enw fy mlog i 'Cambrophilia.' Beth wyt ti'n meddwl?

Diolch yn fawr yn ffurfiol

Heddiw, sylweddolais i fy mod i ddim erioed yn dweud diolch yn fawr iawn i pawb am eu llongyfarchiadau ar wythnos diwethaf. Felly, diolch yn fawr iawn pawb. Dw i'n gwerthfawrogi eich gefnogaeth.

Mae ffordd hir i fynd gyda fi nawr, a dw i'n gobeithio y byddech chi'n parhau i helpu fi tra bod dw i'n geisio gwella fy Nghymraeg.

Gyda llaw, oedd dydd Llun y pen-blwydd yma ar fy mlog Saesneg. Dechreuais i'n blogio mewn Cymraeg ar 17 Hydref, 2004. Oedd fy mhost cyntaf yn hollol cachu. Dw i ddim yn siŵr fy mod i wedi symud rhy pell ers wedyn, ond does dim syniad gyda fi beth roeddwn i'n geisio dweud gyda gyda 'Os ydych chi'n helpu fi gyda'r breuddwyd 'ma, gadael neges o dan mewn blwch sylwadau.'

Beth?! Mae'n poenus i edrych yn ôl ar fy Nghymraeg drwg. Dw i'n siŵr taw yn y dyfodol, y bydda i'n cuddio fy wyneb yn fy nwylo oherwydd yr bost ma. Felly, diolch i chi am darllen, dw i'n ymddiheuro eich bod chi'n gorfod dioddef cymaint.

Yn ôl ac yn blinedig

Dw i'n yn ôl yn St. Paul ond dw i ddim yn ôl eto mewn bwyd arferol.


MP3 File

Monday, 17 October 2005

Cwyn

OK, dw i'n sylweddoli bod hyn yn 'pot calling the kettle black' ond fe ddylai mwy o blogwyr Cymraeg yn diweddaru eu blogiau. C'mon -- mae angen rhywbeth i darllen arna i.

Friday, 14 October 2005

Y golwg newydd

Dw i'n yn ôl adref nawr. Blinedig ac yn geisio meddwl beth ydy'r ffordd gorau i paratoi ar gyfer yr haf nesaf, pan y bydda i'n symud i Cymru.

Wrth gwrs, mae'r holl pwynt o'r blog ma wedi newid ar dydd Mawrth olaf. Felly, fe penderfynais i mai newid y golwg o'r blog ddylwn i. Dw i dim yn siŵr fy mod i'n hollol hapus gyda'r golwg yma, ond mae hi'n cam ymlaen, dw i'n meddwl.

Wednesday, 12 October 2005

Fe fydda i'n dychwelyd

Dyma hyn fy most olaf cyn mynd yn ôl i'r Unol Daleithiau bore fory. Diolch yn fawr iawn i pawb am y llongyfarchion. Dw i'n edrych ymlaen at dod yn ôl yr haf nesaf. Mae darn o fi ddim yn deall y pwynt o fynd yn ôl i'r UDA yfory. Pam rhoi fy hun drwy jet lag fel hynny?

O wel.

Pêl droed heno, fucking long taith yfory. Fe fydda i bod yn teithio am 16 oriau fory. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Gyda llaw -- fe welais i Toy Microphone Man heddiw yn y canol y ddinas. Gwych. Os dydy TMM ddim rheswm i byw yn Gaerdydd, dw i ddim yn gwybod beth ydy.

Tuesday, 11 October 2005

Dw i'n mewn

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnig lle i fi mewn cwrs gradd Gymraeg!!!

Mae pethau'n 'unofficial' ar hyn o bryd, ond mae nhw wedi cynnig lle i fi yn y diwedd fy nghyfweliad heddiw! Dw i'n dod i Cymru (yr haf nesaf)!!!

Roedd y cyfweliad mor hir, ac oedd fy ymennydd yn mor blinedig, pan oedden nhw'n estyn y cynnig, doeddwn i ddim yn gwybod beth i gwneud. Yn gyntaf, roeddwn i'n meddwl 'Ydw i newid clywed hynny?

Nawr, dw i'n bwriadu dathlu gyda bwyd neis... ac, wrth gwrs, lawer o gwrw!

Monday, 10 October 2005

Dw i'n yma!

Does dim lawer o amser gyda fi ar gyfer blogio, ond dw i jyst eisiau dweud fy mod i'n gobeithio y bydda i'n dy weld di heno yn y Mochyn Du.

Hefyd, fe ges i sgwrs bach gyda Hywel a Nia ar gyfer Radio Cymru heddiw. Dwi'n meddwl y bydd y sgwrs yn cael ei darlledu yfory. Fe fydda i'n bod mewn cyfweliad gyda Prifysgol Caerdydd yfory, felly allaf i ddim yn gwrando. O wel -- roeddwn i yno.

Dw i wedi cymryd llun gyda Hywel a Nia ar ôl y sgwrs. Dw i'n bwriadu rhoi'r peth ar fy mlog ar ôl dw i'n yn ôl gartref.

Dw i wedi bod yn cerdded o gwmpas Caerdydd heddiw. Pob tro dw i'n dod yma, dw i'n hoffi'r lle hyd yn oed mwy.

Fe fydda i'n geisio blogio eto yfory i dweud wrthoch chi am y cyfweliad. Diawl. Mae 'moment of truth' wedi cyrraedd!!!

Wednesday, 5 October 2005

Paid anghofioDere a cwrdd a fi a Geraint a Rhys yn y Mochyn Du ar dydd Llun!

Dw i'n bwriadu bod yno o amgylch 6:30 yn y nos oherwydd dw i eisiau bwyta, ond fe ddylet ti'n teimlo rhydd i arddangos ar unrhyw amser bod yn siwtio di.

Ddylai ddim yn anodd i ffeindio fi. Mae gwallt gwyllt hir gyda fi a dw i'n gwisgo 'sideburns' fawr, fel yn y llun ma.

Does dim syniad gyda fi fel sut wyt ti'n edrych (heb Geraint, efallai, ond dw i'n siŵr fe faswn i cael problemau yn adnabod fe hefyd), felly, jyst dere 'mlaen i fi ac yn dweud 'helo!' Paid pryderu os dw i'n syllu arnat ti am eiliad -- Americanwr ydw i, cofia. Dw i'n araf.

Dw i'n edrych ymlaen at cwrdd a ti!!

Tuesday, 4 October 2005

Tan hwyrach...

OK, wel, does dim byd mwy y gallaf i gwneud rŵan. Mae 'moment of truth' wedi dod. Yfory fe fydda i'n hedfan i Cymru. Dw i wedi ailedrych fy mag i cannoedd a cannoedd o troeon nawr.

Doedd dim amser gyda fi i rhoi llun o fy hunain ar y blog heno, oherwydd roeddwn i'n pacio. Ond dw i'n siŵr petasit ti'n dod i'r blog-gwrdd ar dydd Llun fe allet ti'n ffeindio fi.

Wrth gwrs, dw i ddim yn meddwl y gallai cael cyfle i diweddaru y blog tan ar ôl dw i'n dychwelyd i'r Unol Daleithiau, ond dw i'n addo gwneud adroddiad llawn ar y taith wedyn.

Mae hi'n rhyfedd i sylweddoli bod y pwynt o'r blog ma wedi cyrraedd. Ar ôl yr wythnos hyn, fe fydd y blog hyn am Americanwr 'sydd eisiau symud i Gymru ac ennill gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.'

Ar ol yr wythnos nesaf, fe fydd y blog am naill ai Americanwr pwy sydd yn edrych ymlaen at symud i Gymru, neu fe fydd y blog am Americanwr sydd... wel, dw i ddim eisiau meddwl am yr opsiwn 'na.

Ugh. Dw i'n mor nerfus.

Dw i'n edrych ymlaen

Mae'n llai na dwy diwrnod tan dw i'n mynd i Prydain.


MP3 File

Blog-gwrdd Rhyngwladol


Efallai wyt ti wedi clywed fy mod i'n mynd a Cymru yr wythnos 'ma? Dw i'n meddwl fy mod i wedi dweud tipyn bach am y taith cyn rŵan...

Dyma ydy'r 'moment of truth' i fi, oherwydd fe fydda i'n cwrdd gyda'r athrawon Ysgol y Gymraeg ar dydd Mawrth nesaf. Dw i ddim yn gwybod os fydden nhw'n dweud wrtha i am eu dewis ar fy nghais yn y fan a'r lle, ond mae'n tebygol y bydda i'n cael rhyw fath o teimlad am y peth.

Dim ond un wythnos -- y teimlad bod gyda fi rŵan ydy cyfog. Big girl's blouse ydw i, dw i'n gwybod. Dw i'n mor nerfus fy mod i'n dechrau gwneud fy hunain yn sâl dros y cyfweliad ma.

Yn ffodus, mae'n rhywbeth i helpu fi gyda fy Nghymraeg cyn y cyfweliad -- ridiculous amounts of booze. O, ie, ac y blog-gwrdd rhyngwladol sy'n dod ar dydd Llun nesaf yn y Mochyn Du. Digwyddiad mor fawr bod Rhys wedi gwneud graffig am y peth.

Ac os wyt ti'n gallu darllen hyn, dw i'n gwahodd ti.

Yfory, dw i'n bwriadu rhoi'r gwybodaeth i gyd am nos Llun nesaf ar fy mlog. Hefyd, efallai fe gwnaf i rhoi llun o fy hunain yn gwisgo'r dillad fy mod i'n bwriadu gwisgo i'r Mochyn Du. Dim cymaint o big girl's blouse ydw i fy mod i'n cynllunio fy owtffit wythnos ymlaen llaw, dw i eisiau di i gwybod, ond fy gwnaf i cynllunio ar gyfer y blog-gwrdd.

Dw i'n gobeithio i gweld ti yno.

Monday, 3 October 2005

Cyfrifiadur twp

Dw i'n casáu fy nghyfrifiadur. Mae hi wedi bod yn symud rhy araf dros yr wythnos diwethaf. Dw i wedi rhedeg spy ware a popeth fel hynny, ond dydy'r peth twp eisiau gweithio.

Erm. Does dim pwynt i'r bost yma.