Wednesday, 30 November 2005

Egg nog

Dw i'n siarad mwy am egg nog.


MP3 File

Edrych ymlaen at Nadolig

Mae'n -8 C ty mas ar hyn o bryd. Dw i'n hoffi'r tywydd oer -- mae'n rhywbeth y bydda i'n colli pan symudith Rachel a fi i Cymru, dw i'n meddwl. Ie, dw i'n sylweddoli bod Cymru wedi cael tipyn o tywydd oer yr wythnos hon, ond fydd hi ddim fel Minnesota.

Efallai peth da ydy hyn. Un ffaith am y tywydd oer ydy taw mae hi'n eich gwneud chi'n blinedig. Mae'r oer yn diferu chi o eich egni. Felly, pob tro y ddylwn i canolbwyntio ar Gymraeg, dw i'n teimlo fel yfed tipyn o egg nog ac mynd i'r gwely.

Dw i ddim yn cofio -- ydy 'egg nog' rhan o'r traddodiadau Nadolig ym Mhrydain? Roeddwn i'n arfer byw yn Lloegr, ond yn aml dw i ddim yn cofio'r pethau am bywyd normal ym Mhrydain -- mae'n anodd i medryddu rhywle wrth eu prifysgolion, dw i'n meddwl. Dw i'n cofio'r bandiau pres bach yn chwarae mewn y canolfan siopa, ac y seremoni goleuo-coeden (roedd Tywysog Charles yn Portsmouth y blwyddyn na), ond dw i ddim yn meddwl y ges i cyfle i gweld lawer o traddodiadau. Roeddwn i'n byw mewn neuadd annedd ac roedd pawb wedi fynd adref heb y rheiny fel fi a'r myfyrwyr Tsieineaidd pwy allodd ddim mynd adref.

Dw i'n gobeithio y bydda i'n teimlo mwy fel rhan o'r cymuned pan dw i'n byw ym Mhrydain y tro hwn. Dw i'n eithaf siŵr y bydda i -- dw i'n henach ac yn mwy canolbwyntiedig ar pethau nawr.

Ond s'dim ots am fi, dw i eisiau gwybod am egg nog; ydy hyn rhan o eich traddodiadau? Petasai hi ddim, oes rhyw fath o diod (alcoholig) traddodiadol Nadolig? Oes resipi gyda chi? Dw i eisiau gwneud y peth.

Tuesday, 29 November 2005

Yfory ac yfory ac yfory

Dw i'n mynd am rhedeg bron o bob dydd. Dw i'n rhedeg tipyn llai na 6 milltir yn arfer a dw i ddim yn mwynhau fy hun go iawn. Ond, dw i'n gwneud hyn oherwydd dw i ddim eisiau bod fel fy nhad, pwy rydw i'n siŵr bydd cael trawiad ar y galon yn fuan.

Un peth fy mod i'n hoffi am rhedeg ydy'r amser i fy hun i meddwl. Mae 45 munud gyda fi ar fy mhen fy hun -- peth tipyn anghyffredin pan wyt ti'n priod ac yn byw mewn fflat un-ystafell. Dw i'n crwydro... y pwynt ydy: heddiw, pan fe fues i'n rhedeg, penderfynais i y bydd fy mhenderfyniad Blwyddyn Newydd yn canolbwyntio mwy ar fy Nghymraeg.

Wedyn penderfynais i y ddylwn i dechrau fy mhenderfyniad Blwyddyn Newydd rŵan. Ond wedyn, oedd yr Indianapolis Colts in chwarae pêl droed heno, a mae nhw'n fy ail hoff tîm. Felly, fe fydda i'n geisio gwneud mwy yfory.

Saturday, 26 November 2005

Dydd Gŵyl Diolchgarwch

Dw i'n ymddiheuro am y bwlch bach yr wythnos 'ma. Dw i'n gwybod yr addewais i ysgrifennu mwy ar dydd Mawrth, ond roedd fy ngwraig yn teimlo rhywiol yr nos yna, a dw i'n siŵr eich bod chi'n deall yr pwys ar rhyw ar gyfer gwr. Mae rhaid milwr bod yn barod ar gyfer rhyfel; mae rhaid gwr bod yn barod ar gyfer rhyw.

A, ges i ddim cyfle i ysgrifennu ar dydd Mercher neu dydd Iau oherwydd roedd fy nheulu yn dathlu Thanksgiving. Dw i'n meddwl yn y Gymraeg fe fydd hynny: 'Dydd Gŵyl Diolchgarwch.' Ar y chwith, dyna fi gyda fy ngwraig a fy mam ar Dydd Gŵyl Diolchgarwch -- dw i'n cario'r twrci wrth y bwrdd.

Mae'n anffodus iawn taw dydy Prydain ddim yn dathlu yr gŵyl 'ma -- fy hoff gŵyl ydy hi. Ar dydd Mercher fe ysgrifennais i tipyn bach am y dydd ar fy mlog Saesneg, felly dw i ddim eisiau ailadrodd fy hun, ond y rheswm fy mod i'n mor hoff o Dydd Gŵyl Diolchgarwch ydy hyn: does dim lawer yn disgwyl ohonoch chi. Yr unig peth ydych chi'n gorfod gwneud ar y gŵyl 'ma ydy bwyta ac yfed. Does dim cysylltiad crefyddol neu gwleidyddol i Dydd Gŵyl Diolchgarwch. Ydych chi'n dim ond ymweld â teulu neu ffrindiau ac yn mwynhau eu cwmni. Hefyd, fe allech chi'n cymryd tipyn o amser i eich hunain i meddwl am y pethau da mai diolchgar ydych chi.

Mae'r dydd wedi dechrau gyda Rachel yn codi gynnar iawn iawn (6 o'r gloch) i rhoi'r twrci yn y popty. Wrth gwrs, darn traddodiadol o Dydd Gŵyl Diolchgarwch ydy'r twrci. Mae pawb yn anghytuno ar sut i coginio twrci -- mae Rachel yn defnyddio modd sy'n cymryd o leiaf saith oriau. A, mae rhaid i fi dweud, mae hi'n coginio'r twrci gorau yn y byd.

Ar y de, dyna fy mrawd yn mwynhau gwydr o gwin goch. Mae e'n yfed allan gwydr fe derbyniodd fy rhieni ar eu priodas, mwy nag 30 blynedd yn ol. Mae nhw'n defnyddio'r gwydrau 'ma dim ond ar adegau arbennig ac mae nhw'n nerfus yr holl amser: 'Be careful with that, Jon, it costs about $200.'
OK. Yn gyntaf, dw i ddim yn credu eu bod nhw'n gwerth $200. Ond, os ydyn nhw gwerth cymaint, pam ydy fy rhieni yn goddef ni yfed gwin rhad allan o nhw?

Tra oedd y twrci yn coginio, fe penderfynodd Rachel a fi i cymryd lluniau ar gyfer ein cardiau Nadolig. Ie, dw i'n deall ein bod ni'n pâr priod diflas i bod yr fath o pobl sydd yn anfon cardiau Nadolig gyda llunia o ein hunain, ond... uhm... OK, does dim esgus gyda fi.

Mae camera fy nhad yn gwella na'r un fi, felly gofynnais i fe i cymryd y llun. Ond dydy fy nhad ddim yn deall sut i defnyddio ei camera, felly ar ôl aros dros mwy na pum munud tŷ mas yn yr oer cymrodd fy nhad y llun gyntaf a doedd Rachel a fi ddim yn hapus.

Yn ffodus, fe cyrhaeddodd fy mrawd i helpu fy nhad dysgu sut i defnyddio ei gamera, ac ar ôl sawl mwy o lluniau, fe penderfynodd Rachel a fi i defnyddio yr un ar y chwith ar ein carden Nadolig. Rydyn ni'n mor ciwt, dw i'n meddwl y bydda i'n chwydu.

Tra oedd Rachel yn coginio, fe gwyliais i'r gemau pêl droed Americanaidd ar y teledu. Pob Dydd Gwyl Diolchgarwch, mae dau gema pêl droed yn cael eu darlledu. Mae'r Dallas Cowboys yn wastad chwarae mewn un gêm, ac mae'r Detroit Lions n wastad chwarae mewn gêm arall. Doedd y gêm gyntaf, gyda'r Lions, ddim yn diddorol, ond mwynheais i'n gwylio'r Cowboys colli ei gêm.

O'r diwedd, ar 4 o'r gloch yn y prynhawn, fe gawson ni cinio. Oedd popeth yn gwych! Oedd y twrci'n perffaith; fe wnaeth fy nhad rhyw fath o stwffin newydd yn defnyddio selsig chorizo; fe gawson ni bron o pob fath o llysiau. Hefyd, fe gawson ni tatws, bara, saws llugaeronen, ac, wrth gwrs, lawer o gwin goch. Ar pwdin, fe gawson ni cacen gaws gwych.

Dyma rhai lluniau mwy o'r dydd:


Dyma fy mrawd ac y gordderch. Dw i'n hoffi ei galw hi ' y gordderch' oherwydd fy mrawd o hyd ydy yn priod i rhywun arall. I bod yn teg, mae'r gordderch yn ferch digon da. Ond beth yn y byd mawr wedi digwydd gyda ei gwallt? Mullet ydy hyn, on'd yw e?


Dyma fi a fy ngwraig, Rachel. Dw i newid rhoi menyn ar y llawes sweter Rachel. Efallai allech chi'n gweld fy mod i'n dechrau ar fy trydydd gwydr llawn o gwin. Ac ôl cellwair am y gwallt gordderch, efallai ddylwn i cofio taw allai ddim yn dweud gormod am y gwallt pobl eraill. Beth sydd yn digwydd gyda'r het 'na? O, dydy e ddim yn het -- jyst lawer o lawer o lawer o gwallt.


Gyda'r bopty ac ein sweters gwlân, oedd y tŷ yn twym iawn, felly, camodd Rachel a fi tŷ mas ar y dec tŷ fy rhieni. Oedd y tymheredd yn -8 C. Ond gyda fy sweter, fy sgarff, a fy gwydr o gwin, roeddwn i'n hapus iawn. Oedd y dydd wedi fynd yn perffaith. Dw i eisoes wedi dweud wrth Rachel fy mod i'n bwriadu cadw'r traddodiad Dydd Gŵyl Diolchgarwch pan fe fydden ni'n symud i Cymru. Mae'r gŵyl ar dydd Iau 23 mis Tachwedd y blwyddyn nesaf, felly, dw i'n disgwyl chi i marcio eich calendr nawr.

Tuesday, 22 November 2005

Skol Vikings!

Doeddwn i ddim cael y cyfle i ysgrifennu neithiwr, oherwydd roeddwn i'n gwylio’r gêm pêl droed Americanaidd rhwng y Minnesota Vikings a'r Green Bay Packers. Mae'r Vikings wedi ennill.

Fel y tro diwethaf erbyn y Packers, fe enillodd y Vikings y gêm gyda cic. Fe daeth yr cic yn y 3 eiliadau olaf o'r gêm, a dw i ddim yn meddwl yr anadlais i dros y dwy munudau olaf. Mae'r peth am y Vikings -- hyd yn oed pan bydden nhw'n ennill, allet ti ddim yn teimlo hapus oherwydd wyt ti'n meddwl wrth dy hun: 'O, fe fydden nhw'n ffeindio ffordd i disirywio pethau yn eu gêm nesaf.

Felly, pawb yn fy swyddfa heddiw ydy'n blinedig.

Dw i'n ymddiheuro am methu gwneud bost neithiwr -- mae'r gêm wedi fynd tan bron o hanner nos. Fe fydda i'n geisio blogio mwy heno.

Saturday, 19 November 2005

Friday, 18 November 2005

Un arall!

Mae Dafydd wedi gwneud cân gyda fy llais eto. Mewn amddiffyniad fi, dw i ddim yn cofio swnio mor meddwi!

Does dim digon o amser

Dw i'n gwario bron o chwech munud yn geisio esbonio pam does dim lawer o amser 'da fi i gwneud bost clywedol llawn.


MP3 File

Thursday, 17 November 2005

Ie, dw i'n gwybod

Diawl. Dw i newid wrando ar fy mhost clywedol o ddoe, a dw i'n swnio fel hurtyn. Hefyd, fe allaf i clywed y poen yn fy lais, felly mae'r bost yn rhoi pen dost arall i fi.

Dw i'n wastad dweud fy mod i'n teimlo fel y ddylwn i ymddiheuro am fy Nghymraeg. Dw i'n diolchgar i pawb sy'n dweud pethau calonogol wrtha i, ond dw i'n gwybod mae ffordd hir i fynd 'da fi gyda fy Nghymraeg. Peth rhwystredig ydy hyn: dw i eisiau bod yn rhugl nawr. Dw i ddim eisiau cadw ymlaen gyda'r ymwybyddiaeth fy mod i'n swnio fel hurtyn (wel mwy o hurtyn na fel dw i'n swnio yn y Saesneg, dw i'n golygu. Wrth gwrs fydda i'n swnio fel hurtyn tipyn bach, oherwydd hurtyn ydw i).

Dw i'n gwybod yn fy nghalon bod yr unig ffordd i gwella yn trwy gwaith galed ac yr gwbl stwff 'na dy dad-cu yn dweud -- a hard' day's nose to the shoulder grindstone never killed anybody. Ond mae'n anodd o tro i tro. Dw i ddim erioed yn mwynhau bod yn twp. Dw i ddim yn hoffi'r teimlad o gwybod fy mod i'n swnio twp, o gwybod fy mod i'n gwneud camgymeriadau gyda pob brawddeg.

Ti'n cofio pan oeddet ti'n ifancach ac yn creulonach? Wyt ti'n cofio'r plant olgynyddol? Wyt ti'n cofio sut oedd pawb yn cael hwyl am ben y plant araf? Pan pawb yn gwneud hyn, roeddwn i'n arfer meddwl wrth fy hun: 'Beth petasent nhw'n gwybod?

Beth petasent nhw gwybod pa mor twp go iawn ydyn nhw? Ac hefyd, oherwydd mae Duw yn mor creulon, allent nhw ddim yn gwneud dim byd am y peth. Pa mor echryslon fuasai bod i byw gyda'r gwybodaeth llawn am eich anwybodaeth?

Dyma sut dw i'n teimlo y dyddiau 'ma. Dw i'n gwybod bod fy Nghymraeg ddim yn digon da, ond dw i'n teimlo fel dw i ddim yn symud at gwelliant -- dim yn digon gyflym, o leiaf. Dw i'n gwybod yn fy mhen taw yr unig peth i gwneud ydy dal ati; mae rhaid i fi cadw darllen, cadw ysgrifennu, cadw gwrando ar y radio, a cadw gwneud bostiau clywedol hyd yn oed mae nhw'n swnio twp. Ond, yn fy nghalon i, dw i'n teimlo cymaint o rhwystredigaeth.

Fe allet ti'n disgwyl lawer o bostiau fel hyn dros yr misoedd nesaf -- yn enwedig tra'r tymor hydref 2006 yn dynesu. Sori. Fel dw i'n deall fy anwybodaeth, dw i'n gwybod hefyd fy mod i'n cwyno gormod.

Wednesday, 16 November 2005

SuperStorm 2005

Mae pen tost da fi, a dw i'n mwynhau gwneud hwyl o newyddion lleol.


MP3 File

Tuesday, 15 November 2005

Ydy Jeni Rodvold byth yn meddwl amdanaf i?

Un problem am bod yn priod -- dydy ferched ddim yn fflyrtan gyda chi. O gwbl. Wel, os gwryw wyt chi, o leiaf.

Mae rhyw fath o adwaith cemegol yn digwydd pan ydych chi'n gwisgo eich rhwymyn priodas. Mae rhywbeth yn yr aur yn suddo mewn y groen ac yn dyfod 'pheromone' i gwrthyrru fflyrten.

Fel dwedais i ddoe ar blog Heather (Saesneg), dw i ddim yn meddwl bod mwy na un ferch wedi fflyrtan gyda fi ers 1999. Wrth gwrs, mae gwraig prydferth* gyda fi, felly dw i ddim yn sylweddoli gormod y ferched pwy ddim yn sylweddoli fi.

Ond, o tro i tro, fe fydd dyn eisiau ychydig o'r sylw 'na. Neithiwr, roeddwn i'n meddwl wrth fy hun am y ffaith bod ferched arfer fflyrtan gyda fi -- pan ro'n i'n ifancach. Dw i'n myfyrio os y ferched 'na yn meddwl amdanaf i nawr. Dydyn nhw ddim, mwy na tebyg.

Gwae fi -- beth wedi digwydd? Dw i wedi heneiddio.

Wel, o leiaf dydy fy ngwraig yn hyll (dydy fy ngwraig ddim yn deall Cymraeg, ond dw i'n geisio 'dig myself out of a hole' beth bynnag). Dydy yr stwff 'ma ddim yn problem i hi -- mae dynion yn wastad edrych arni hi. Pa mor annheg ydy hynny?!

*Mae rhaid i fi dysgu mwy o geiriau ar gyfer 'beautiful' -- fe fydd rhain yn helpu cydberthynasau priodasol yn y dyfodol.

Yr amserau tafarn

Dw i'n rhy hen ffasiwn -- dw i'n cyfaddef.


MP3 File

Monday, 14 November 2005

Rhif 300

Post blog rhif 300 ydy hyn. Ac efallai mae hi'n addas fy mod i ddim yn teimlo fel mae unrhywbeth i dweud gyda fi.

Ddoe, pan roeddwn i'n ysgrifennu fy erthygl ar gyfer gwaith, roeddwn i'n meddwl wrth fy hun: "Diawl. Pob peth fy mod i'n dweud yn diflas. Dw i ddim yn gallu meddwl am pethau diddorol i dweud."

Dw i ddim yn gwybod ai hyn ydy'n digwydd oherwydd dw i'n diflas go iawn, neu oherwydd dw i ddim yn meddwl syth y dyddiau ma. Dw i'n gobeithio yr olaf. Dw i'n meddwl fy mod i wedi cam mewn patrwm bywyd dyddiol a wedi diffodd fy ymennydd. Dw i'n gwybod fy mod i'n mynd i Caerdydd yn yr haf, felly rŵan ydy 'amser sbwriel' -- fel mae nhw'n dweud yn yr NFL.

Os tîm yn ennill fawr, yn aml bydd y tîm arall yn sgorio gol diwerth mewn y munudau olaf. Er enghraifft, petasai'r sgôr yn 42-7, does dim ots beth sy'n digwydd yn y munudau olaf or gêm. Petasai'r tîm arall yn sgorio, mae nhw'n dweud bod y tîm yn sgorio mewn 'amser sbwriel.'

Dyma fy mywyd rŵan, mae hi'n teimlo -- dw i'n jyst yn aros am pethau arall i digwydd.

Wrth gwrs, dydy hyn ddim y sefyllfa gwirioneddol. Mae lawer o gwaith Gymraeg i gwneud gyda fi cyn yr haf nesaf, a mae rhaid i fi gwneud pethau fel ffeindio benthyciadau a meddwl am ble bydd fy ngwraig a fi'n byw yn Gaerdydd. Hefyd, fe allwn i bod yn ysgrifennu -- yn Saesneg a Cymraeg.

Dw i'n teimlo fel dw i ddim yn defnyddio'r blog 'ma yn digon. A dw i'n gwybod fy mod i'n cwyno ar y blog 'ma yn gormod.

Un peth arall: Dw i'n meddwl am newid yr enw blog i 'Chris Texas.' Fe fydd yr enw yn amneidio a sgwrs fe ges i gyda Geraint a Mair. Roeddwn i'n siarad am y ffaith fe ges i fy ngeni yn Texas a Geraint dwedodd, 'O, fe allet ti'n galw dy hun "Dai Texas," fel yn Super Ted.*'

Beth wyt ti'n meddwl am yr enw? Dw i ddim yn eithaf hoff o 'Dw i eisiau bod yn Cymro' ym dyddiau 'ma. Dw i o hyd eisiau bod yn Cymro, ond dw i ddim yn hoffi swnio mor anobeithiol, fel, 'PLEASE accept me!'

*Wrth gwrs, dw i ddim yn dyfynnu Geraint go iawn. Dydy e ddim yn siarad cyn twp a dw i'n ysgrifennu.

Friday, 11 November 2005

Yr ail siom

Pan roeddwn i'n yn Gymru ym mis Hydref, fe ffeindiais i fy hun yn eistedd mewn tafarn yn Y Fenni, yn aros am trên i Caerdydd. Ar y teledu, roedd yr Gweilch yn colli eu gêm erbyn Bath.

'Siom,' dwedodd hen dyn wrth y bar, yn pwyntio at y teledu. 'You know what that means, son? Disappointment. That's what these boys are.'*

Roeddwn i'n meddwl am yr dyn 'na heddiw pan gwrandawais i'r gêm rygbi rhwng Cymru a Fiji.

Efallai ddylwn i ddim wedi disgwyl gormod o Cymru erbyn Seland Newydd, ond roedd y gêm 'na yn fwy siomedig na baswn i wedi dychmygu. A nawr, hyd yn oed mae Cymru wedi ennill erbyn Fiji, roedd y gêm heddiw yn siom arall.

Beth wedi digwydd i'r tîm sy wedi ennill y Six Nations? Yn yr hanner amser, roedd y sgôr yn 0-7 Fiji! Pencampwyr y byd 2007 go wir.

Diawl. Dw i wedi pisio ar y tîm pêl droed ac ar y tîm rygbi heddiw. Sori. Dw i'n gwybod fe fydd y Minnesota Vikings yn colli eu gêm erbyn New York ar dydd Sul -- dyma'r rheswm dw i'n mor sarrug gyda chwaraeon heddiw, dw i'n meddwl.

*Pam fasai rhywun yn Y Fenni yn pryderu am tîm Abertawe, dw i ddim yn gwybod.

More unrealistic thinking from Brains

Yn Caerdydd, yn agos i'r gorsaf Canol Caerdydd, mae bwrdd biliau gyda llun o Gavin Henson, Stephen Jones, a dw i ddim yn cofio pwy arall, gyda'r slogan: 'Sponsors of the 2007 world champions.

Yhm. Tipyn o cyngor i Tîm Rygbi Cymru: Mae rhaid i chi ennill gemau i bod pencampwyr.

Dw i'n gwrando a'r gêm ar Radio Cymru ar hyn o bryd, a mae Cymru'n colli i Fiji. Grrrr.

Y post o ble dw i'n cynddeiriogi'r Cymry a'r Albanwyr

Unwaith eto, dw i ddim yn deall yr angen am ymraniad rhwng y cenhedloedd Prydain -- mae FA yr Alban (dw i ddim yn gwybod sut i ysgrifennu 'FA' yn Gymraeg -- C.P., efallai? -- dydy'r FAW ddid yn cael tudalennau gwe Gymraeg) wedi gwrthod ymuno tîm pêl droed Prydain.

Pob dadl dw i'n clywed erbyn y syniad tîm pêl droed Prydain yn canoli ar 'wel, dyn ni eisiau bod gwahanol mewn Cwpan y Byd*.

OK, mae FIFA wedi dweud fasai tîm pêl droed Prydain Olympaidd ddim yn cael effaith ar Cwpan y Byd.

'Wel, dydy ni ddim yn credu FIFA.

Meh? Rwbish. Yr unig rheswm dydyn nhw ddim eisiau bod rhan o tîm pêl droed Prydain ydy dydyn nhw ddim eisiau bod ar yr un tîm gyda'r Saeson. Rheswm OK, efallai ond i cadw talent Albanaidd allan o'r Olympaidd -- dim ond i dal gafael ar hen ymraniad -- ydy'n twp, dw i'n meddwl.

Dw i'n gobeithio y fydd yr FAW yn penderfynu bod rhan o tîm pel droed Prydeinig Olympaidd. Dw i'n siŵr fyddet ti ddim yn cytuno.

*Achos pam? I cytuno traddodiad o colli? Mae tîm pêl droed Cymru wedi fynd i'r Cwpan y Byd unwaith; mae tîm yr Alban ddim erioed symud heibio y rownd cyntaf.

Thursday, 10 November 2005

Y sbwriel arferol

Dw i'n dweud y gwir am pam dw i'n wastad yn dweud does dim digon o amser gyda fi. Hefyd, dw i'n siarad yr sbwriel arferol.


MP3 File

'I've had 18 straight whiskies'

Dw i'n meddwl bod hyn yn braidd diddorol -- mae grŵp o animeiddwyr wedi gwneud ffilm bach o Dylan Thomas yn darllen 'Do Not Go Gentle Into That Good Night. Dw i ddim yn siŵr fy mod i'n deall y pwynt o gwneud hynny, ond pam lai?

Y peth dw i'n ffeindio diddorol allan o'r stori na oedd y sylw am 'dilynwyr gŵyl Thomas. Gŵyl Thomas? Oes rhyw fath o peth yn bodloni? Do i'n hoffi'r syniad. Fe all y gŵyl fel swper Robert Burns yn yr Alban.

Hmmm, pan dw i wedi gwneud tipyn o ymchwil mewn 'Gŵyl Dylan Thomas, fe ffeindiais i'r gwefan 'ma. Dydy hyn ddim yn edrych fel cymaint o hwyl o fy syniad i. Efallai y gallwn i dechrau'r traddodiad o Swper Dylan Thomas (pa mor addas fuasai hyn? Americanwr yn geisio dechrau traddodiad i dathlu'r dyn pwy wedi cael ei lladd gan America*).

Rhan o'r nos, dw i'n meddwl, fe fuasai’r yfed o 18 llymaid wisgi -- fuasai pob un person ddim yn yfed 18 llymaid, wrth gwrs. Fe fuasai’r grŵp yn geisio gorffen 18 llymaid o wisgi -- gyda hyn, fe fuasai Gŵyl Dylan Thomas yn calonogi grwpiau fawr.

*Bad influence roeddem ni ar Thomas. Doedd e ddim yn ysgrifennu lawer am America, ond roedd e gwario lawer o amser yn yfed yma.

Wednesday, 9 November 2005

Y maer newydd

Roedd etholiad bach yn fy ardal heddiw. Roeddem ni yn St. Paul yn pleidleisio am maer newydd a tri pobl ar y bwrdd ysgolion. Fe fydda i ddim yn byw mewn yr dinas ma dros gormod hirach, ond dw i'n gallu dweud fy mod i'n gadael y lle mewn dwylo da -- fy dewis wedi ennill.

Wel, dwylo gwella, o leiaf. Wrth gwrs, dw i ddim yn ymddiried gwleidyddion i gwneud i swydd dw i'n ethol nhw i gwneud, ond dw i'n gobeithio y bydd Chris Coleman yn swydd da.

Sori. Dw i'n siŵr does dim diddordeb gyda ti mewn yr gwleidyddiaeth dinas. Mewn masgl cneuen, y peth roeddwn i'n meddwl heddiw pan bues i'n pleidleisio roedd mai'r lle ma dw i'n caru -- yr dinas St. Paul. Dw i'n gobeithio fy mod i wedi dewis y person gorau am y dyfodol yr dinas 'ma.

Fel dw i wedi dweud cymaint o troeon o'r blaen, dw i'n hoff iawn o St. Paul. Fe fydda i'n bod yn gadael y dinas fuan, ond dw i eisiau hi parhau fel dinas gwych -- yn well na'r slym mae nhw eu galw Minneapolis (dim ond yn jocian, Tom). Felly, oedd yr etholiad ma'n pwysig i fi; dw i eisiau gwneud fy darn i helpu St. Paul.

Fe fydda i bod yn gadael St. Paul mewn llai na pedwar mis. Ym mis Mawrth fe fydd fy ngwraig fi'n symud mewn tŷ fy rhieni ar gyfer y symud i Gymru. Yn y maestrefi ydyn nhw'n byw. Fe fydd fy ngwraig a fi yn byw gyda nhw dros pedwar mis cyn mynd i Gymru. Dw i ddim eisiau gadael St. Paul, ond gyda gwneud hyn, fe fyddem ni'n arbed lawer arian -- o leiaf $850 bob mis (£488). Ac fe fyddem ni'n angen cymaint o arian ag allem ni'n ffeindio ar gyfer Cymru.

Ond dw i'n meddwl -- dw i'n breuddwydio -- am dod yn ôl i St. Paul rhyw dydd. Efallai gallwn i dysgu Cymraeg yn yr prifysgol St. Thomas, lawr y stryd o ble dw i'n byw nawr. Mae'n anodd iawn i dweud beth mae'r dyfodol yn dal.

Tuesday, 8 November 2005

Mae hi'n gweithio galed

Oedd dau lluniau jyst yn eistedd ar y 'desktop' fy nghyfrifiadur dros y wythnosau diwethaf, felly fe penderfynais i rhoi nhw ar y blog. Fe cymeres i'r lluniau 'ma pan aeth fy ngwraig a fi allan i Taylors Falls, Minnesota.Roeddem ni'n geisio ffeindio y lliwiau hydref, ond, fel gallet ti'n weld, oedd y tywydd yn gynnes iawn eleni. Yn arferol, mae'r amser gorau i gweld lliwiau dail coed mewn yr ardal hyn yn yr ail wythnos mis Hydref. Ond eleni, mae'r hydref wedi cymryd amser hir i dod. O hyd dydy'r tywydd yn digon oer.Y hydref bydd rhywbeth fe fydda i'n colli lawer pan Rachel a fi'n symud i Caerdydd. Dw i'n hoff iawn o'r tymor ma o'r blwyddyn. Dw i'n deall bod yr hydref yn dod i Cymru hefyd, ond dim mewn yr un ffordd.

Tra dw i'n eistedd yma'n geisio meddwl am pethau i ysgrifennu ar fy mlog, mae fy ngwraig yn yr ystafell gwely, gyda ein cyfrifiadur laptop, yn gweithio ar y broses o ffeindio gwaith ym Mhrydain. Dim peth hawdd ydy hyn, a dw i'n gallu ei chlywed hi yn rhegi o tro i tro. Mae cymaint o ffurflen i llenwi, a gyda lawer ohonyn nhw, mae'n anodd iawn i deall beth mae nhw dy eisiau di gwneud. Y 'biscuit dilemma' dw i'n ei galw hyn.

Yn aml iawn bydd pobl Prydain a pobl UDA yn defnyddio'r un gair mewn fyrdd gwahanol -- fel gyda'r gair 'biscuit.' Ym Mhrydain dyma ydy 'biscuit;' ond yn yr Unol Daleithiau, dyma ydy 'biscuit.' Dryslyd iawn ydy hyn pan mae hi'n dod i geiriau academig, fel 'course,' ac yn y blaen.

Hefyd, wrth gwrs, fe aeth fy ngwraig i prifysgol yn yr Unol Daleithiau, felly dydy'r canlyniadau ddim yn cael ei asesu mewn yr un ffordd. Mae'r broses yn mor dryslyd ei bod hi'n anodd i fi esbonio pa mor dryslyd ydy hi.

Ond mae'r pwynt ydy hyn: mae fy ngwraig yn teimlo'r straen ar hyn o bryd. Mae hi'n geisio ymuno'r British Dietetic Association ac mae'r broses yn anoddach na faset ti'n meddwl. Dw i'n gobeithio y bydd yr symud ma yn gwerth y trafferth.

Mwy gyda'r car

Mwy o hwyl gyda'r synau o fy nghar i.


MP3 File

Sunday, 6 November 2005

Friday, 4 November 2005

You blockhead

Mae hi'n anodd iawn i meddwl am pethau i ysgrifennu ar fy mlog Cymraeg. Am un rheswm, dw i'n gwneud y peth yn hollol anghywir. Dw i'n eistedd lawr yn y nos ac yn dweud wrth fy hun: 'OK, mae'n amser i dychryn ysgrifennu.

Ond wrth gwrs, dydy fy ymennydd ddim yn gweithio hyn. Alla i ddim yn gwthio fy hun i meddwl am pethau i dweud. Gyda fy mlog Saesneg, dw i'n blogio pan dw i'n gweithio -- trwy'r dydd.

A, fy mlog Saesneg ydy fy mhroblem arall. Mae'n rhy haws i jyst yn dweud pethau mewn Saesneg, yn lle na geisio meddwl am ffyrdd i dweud nhw yn Nghymraeg. Dw i'n siŵr bod hyn yn problem fawr gyda lawr o dysgwyr -- o tro i tro, dwyt ti ddim eisiau gwneud y gwaith. Dw i'n dechrau teimlo blinedig gyda'r ffaith fy mod i'n swnio fel hurtyn pan dw i'n defnyddio Cymraeg.

Yn ôl fy geiriadur, 'hurtyn' ydy lawr o pethau, yn cynnwys 'blockhead. Dw i'n caru'r gair na, nawr. Blockhead. Dw i eisiau defnyddio hynny bob dydd.

Oedd y cartwn 'Peanuts' erioed ar y teledu ym Mhrydain? Comic strip ydy e, gyda Charlie Brown a Snoopy. Peanuts oedd y hoff comic strip o fy nhad pan oedd e'n ifanc. Y mwyafrif o'r cartwnau am Charlie Brown, bachgen pwy sydd yn 'loveable loser' o rhyw fath. Popeth mae e'n geisio gwneud ddim yn troi allan fel mae ef eisiau.

Dw i'n teimlo fel Charlie Brown o tro i tro. Dw i'n siŵr bod pawb yn teimlo fel hyn o leiaf siwrnai mewn siawns (dw i'n teimlo fel fe nawr -- ydy 'siwrnai mewn siawns' y Gymraeg am 'once in a while??).

Beth bynnag, Lucy oedd un o'r ffrindiau Charlie Brown ac roedd hi'n wastad ei galw fe 'blockhead.

Mae'r awdur y comic strip wedi marw sawl blynyddoedd yn ôl, ond oedd y peth mor poblogaidd bod y strip yn parhau cael ei cyhoeddi yn y papur newydd. Charles Shultz oedd yr awdur, a fe gafodd ei geni ac ei magu yma yn St. Paul.

O gwbl y dinas, allet ti'n ffeindio cerfluniau o'r 'Peanuts Gang. Mae'n peth rhyfedd efallai -- mae pobl Minneapolis yn mwynhau gwneud hwyl arnon ni am y cerfluniau -- o dw i'n eithaf hoff oddyn nhw. Mewn rhyw ffordd, mae St. Paul yn cofio fi am Caerdydd gyda hyn.

Pan roeddwn i'n ymweld Caerdydd ym mis Hydref, roedd criw yn rhoi lan dau pileri aml-lliw yn Callaghan Square, ac meddyliais wrth fy hun: 'Basai St. Paul yn cael rhywbeth hollol rhyfedd fel hyn.'

Y bostiau clywedol a'r grac o ferched

Dw i'n geisio meddwl o ffyrdd i gwella fy mhostiau clywedol ac dw i'n siarad lol am ferched.


MP3 File

Thursday, 3 November 2005

Pa mor gwych ydy hyn?

Wyt to wedi clywed hyn eto? Dance track ydw i! Mae hynny'n gwych!

Nawr, dw i'n geisio meddwl am pethau newydd i gwneud ar fy mhostiau clywedol ar gyfer Dafydd yn sampl nhw.

Wednesday, 2 November 2005

Pen-blwydd Rachel

Diawl, dw i'n gwneud 'shit job' o blogio yn aml. Yn anffodus, fe fydd gogwydd hyn yn parhau heno. Mae pen-blwydd Rachel yn heddiw, felly fe fydden ni'n mynd mas am cinio heno. Dw i'n amau y bydd amser i blogio.