Thursday, 12 January 2006

Priodas

Huzzah! Dw i ddim yn gallu dweud wrthot ti faint o hwyl dw i'n cael heno. Mae fy ngwraig yn tymer ddrwg iawn heno a does dim byd y galla i gwneud.

Mae hynny'n gwneud Rachel yn swnio fel rhyw fath o ast. Dydy hyn ddim yn gwir -- dim ond blinedig o ei swydd ydy hi. Ac hefyd mae hi'n geisio gwneud y gwbl pethau i bod yn gallu gweithio ym Mhrydain. A dw i'n deall hyn, wrth gwrs, oherwydd gwr sensitif a dealltwriaeth ydw i, ond...

Diawl mae'n anodd heno i osgoi yn gwneud hi mwy grac. 'Crabby' y fyddai'r gair Saesneg y baswn i'n defnyddio i disgrifio ei tymer heno. Dw i'n lwcus ei bod hi ddim yn deall y Gymraeg, o leiaf. Sut fydda i gollwng stêm pan mae hi'n dysgu Gymraeg?

1 comment:

Sanddef said...

Gelli gymryd clawr llyfr dysgu Cymraeg a'i roi ar lyfr dysgu Hwngareg a rhoi hwnnw i dy wraig. Byddai hynny yn rhoi ysbaid iti, yn enwedig os ti'n ffugio deall pob gair Hwngareg mae hi'n dweud wrthyt.