Wednesday, 4 January 2006

Y cinio uffernol

Yr astFelly, dyma hi -- yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad. Fe es i mas i cael cinio gyda hi ddoe yn fy hoff dafarn. Fel fe ddyfales i ar dydd Gwener, roeddwn i twp i geisio gwneud hyn.

Mae rhaid i fi cyfaddef, pan roedd yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad a fi ynghyd (ynghyd fel cwpl, blynyddoedd yn ôl), doeddwn i ddim y cariadfab gorau yn y byd. Felly, pob tro dw i'n ei gweld hi, mae darn o fi'n teimlo fel y ddylwn i bod yn ymddiheuriadol iddi hi. Ond, mae hi'n gwybod fy mod i'n teimlo fel hyn ac mae hi'n defnyddio hyn erbyn fi.

Felly, o'r munudau gyntaf y cinio, roedd hi'n rhoi mewn rhai digs bach amdanaf i.

'Fuaswn i ddim yn rhoi fy hunain trwy hyn petaswn i ddim yn malio amdanat ti. Fe fuasai hi'n haws nag i malio,' dwedodd hi (ddim yn Gymraeg, wrth gwrs, ond dw i'n torri fy ffasiwn o rhoi dyfyniadau Saesneg mewn Saesneg yma, oherwydd dw i'n siŵr y bydd hi'n edrych ar y blog hyn yn gwylio am y llun).

Ac ymlaen ac ymlaen aeth pethau fel hyn, ond roedd pethau yn mynd yn digon OK, meddyliais i.

Dw i ddim yn disgwyl y fyddem ni byth yn bod ffrindiau gorau, ond gyda fi'n symud i Caerdydd eleni, ac yn dechrau rhywfath o bywyd newydd, dw i eisiau cymodi tipyn gyda'r pethau 'na sydd yn brifo fi o hyd.

Ie. Dyma sut wyt ti'n dechrau yn siarad pan wyt ti'n bron o 30 oed: 'dw i eisiau cymodi tipyn gyda'r pethau 'na sydd yn brifo fi o hyd.' Bah. Dw i'n gobeithio wyt ti'n deall. Dw i'n geisio i na bod rhywfath big girl's blouse gyda'r holl baldordd 'ma.

Y pwnt ydy hyn: Fe fues i'n gobeithio y gallai yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad a fi'n eistedd lawr ac yn siarad gyda ein gilydd heb yn gweiddi neu'n crio.

Fe gobeithiais i am gormod, mae'n debyg.

Ar ôl yn siarad am nifer o oriau ac yn bod mor cyfeillgar i cymryd llun gyda fi, fe ddechreuodd yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad gyda'r Sgwrs Prawf CCR. Mae'r ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad yn hoff iawn o'r sgwrs 'ma. Yn hir, mae'n mynnu bod dwedodd hi wrtha i i mynd mas a cael prawf clefyd cysylltiad rywiol cyn y dau ohonyn ni wedi cael rhyw cymaint o flynyddoedd yn ôl.

'Rhois i fy ngwyryfdod i ti,' fe fydd hi'n dweud. 'A dw i'n parchu fy nghorff, felly, rydw i'n gwybod fy mod i wedi dy gofyn di i cymryd prawf clefyd cysylltiad rywiol cyn rhois i fy ngwyryfdod i ti.'

Na. Nac oedd. Fu hyn ddim yn digwydd. Fues hi ddim yn dweud hyn. Fel bron o pob sefyllfa rywiol ifanc, mae'r peth jyst wedi digwydd -- rydyn ni'n cusanu, rydyn ni'n colli ein dillad, rydyn ni'n cael rhyw.

Wel, dw i ddim yn gwybod sut mae'r pwnc wedi dod i fyny, ond rhai blynyddoedd ar ôl gwahanodd fi a'r ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad, roedd hi'n dweud rhyw stori am yr prawf clefyd cysylltiad rywiol 'ma.

'Na,' dwedais i. 'Doedd hynny erioed yn digwydd.'

Ond dyma'r peth mileinig am yr ast ddwyn-enad anfad o gyn-gariad: mae hi'n credu mai cywir ydy hi, ag anghywir ydw i. Yn wastad. Felly, yn ôl hi, roeddwn i'n dweud celwydd wrthi hi y blynyddoedd rheiny yn ôl. Dyma'r Sgwrs Prawf CCR -- hi yn dweud y gwnes i rhywbeth taw gwnes i ddim.

Fel arfer, pan y Sgwrs Prawf CCR wedi dod i fyny neithiwr, fe dwedais i wrth yr ast ddwyn-enaid anfad o gyn gariad fy mod i ddim yn cofio pethau fel mae hi'n geisio dweud. Ac wedyn fe fuodd hi'n crio. Ac wedyn sarhaodd hi fy ngwraig. Ac wedyn, cerddais i i ffordd.

Wiiiiiiii! Lawer o hwyl gyda'r gyn-gariad. Dw i ddim yn deall pam ydw i'n geisio.

3 comments:

Mordicai said...

Mae fy Mam i'n gneud pethau fel hyn hefyd, ac am amser hir roeddwn i'n credu bod fy nghof i'n anhygoel o wael. Ac wedyn daeth y camera digidol a prawf bod fy nghof i'n gywir a'i chof hi'n anghywir bob tro. Bwahahaha.

Chris Cope said...

Yn anffodus, does dim llun o'r profiad rywiol gyntaf gyda'r ast ddwyn-enaid anfad o gyn-gariad.

Yn anffodus iawn -- fe allwn i ennill tipyn o arian gyda hynny, dw i'n siŵr.

Sanddef said...

swnio fel fy nghyn-wraig, ar wahan i'r sex. Ga i gwrdd a hi, plis?