Sunday, 15 January 2006

Yn byw gyda Mam a Tad

Ges i ddim cyfle i blogio ers dydd Iau oherwydd mae fy ngwraig a fi'n geisio symud i mewn tŷ fy rhieni. Dw i ddim eisiau gwneud hyn o gwbl, ond fe fydd y symud yn helpu ni arbed arian ar gyfer Cymru.

Fe gwariodd fy ngwraig a fi ein dydd Sadwrn yn glanhau'r islawr tŷ fy rhieni. Dydyn nhw ddim yn defnyddio'r lle yn aml, felly, roedd lawer o gwaith i gwneud.

Fe roddon ni $400 gwerth o stwff i grŵp elusen. Felly, fe allem ni'n edrych ymlaen at writing off y stwff 'na ar ein trethi y blwyddyn nesaf. Dw i ddim yn deall y system treth ym Mhrydain, felly, dw i ddim yn gwybod os gallet ti'n gwneud yr un peth.

Yn siarad am fy nhrethi incwm, mae rhaid i fi gwneud nhw cyn allaf i ffeilio am benthyciadau myfyriwr. Dw i'n casáu gwneud fy nhrethi, oherwydd mae nhw'n golygu mathemateg, ond dw i'n bwriadu geisio gwneud nhw yfory.

Dyma cymaint dw i'n caru Cymru -- fe fydda i'n gwneud mathemateg i fynd yno.

Ar ôl rhoddi ein hen stwff, roedd Rachel a fi'n gorfod gwario rhai amser yn symud ein pethau ni i mewn y tŷ. Symud araf ydy hyn. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n aros yn St. Paul o hyd, ond erbyn diwedd yr wythnos, fe fyddem ni bod mewn y tŷ fy rhieni yn Bloomington, Minnesota (yr adref o'r Mall of America)-- rhai 17 milltir i ffordd o St. Paul.

Ugh. Pum misoedd yn byw gyda fy rhieni. Fe fydda i mewn uffern.

2 comments:

Tom Parsons said...

Ydy dy rhieni di yn byw yn 'prestigious West Bloomington?'

Chris Cope said...

Wrth gwrs!