Sunday, 26 February 2006

26 Chwefror


26 Chwefror
Originally uploaded by ChrisCope.
Dw i wedi cyfarfod â phroblem diddorol heddiw. Dw i'n geisio gwneud cais ar gyfer Dysgwr y Flwyddyn a sylwais i y bydd talu'r ffi cystadlu'n broblem i fi. Does dim cyfrif banc Prydeinig gyda fi eto, felly dw i ddim yn gallu talu gyda siec.

Ysgrifennais i'w Swyddfa'r Eisteddfod heddiw i ofyn am sut allaf i talu. Hefyd, dw i wedi eu gofyn nhw am y gystadleuaeth ar gyfer pobl sydd wedi dysgu Cymraeg tu allan i Gymru (rhif 129 ar tudalen 56). Dwi'n meddwl y gallwn i gwneud hyn, ond dw i ddim yn deall beth ydyn nhw'n golygu gyda'r brawddeg 'ffurf dyddiadur.' Beth wyt ti'n meddwl eu bod nhw'n disgwyl o fi?

Dw i'n gobeithio y fedraf i trefnu popeth mewn digon o hamser. Fe ddylwn i wedi ddechrau ar hyn yn gynharach.

2 comments:

Blogel said...

Mae ffurf dyddiadur, i fi, yn golygu "diary form"...sef darn o waith wedi ei ysgrifennu fel dyddiadur. Rhywbeth fel Bridget Jones...! Pob lwc!

Rhys Wynne said...

Be am drio cystadleuaeth 130 a 131 hefyd!