Wednesday, 1 February 2006

Diolch yn fawr, Zoe

Mae rhaid i fi ddweud diolch yn fawr iawn wrth Zoe, oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i'n gallu gwylio'r rhaglenni 'Caerdydd' a 'Wedi 7' ar y gwe.

Pa mor wych! Mae'r ansawdd y livestream yn gwych, fel gwylio teledu. Mae hyn wedi gwneud fy mis, i dweud y leiaf!

Fe gwyliais i'r pennod gyntaf 'Caerdydd' heno. Dw i ddim yn hoffi'r isdeitlau Saesneg, ond roeddwn i'n gallu rhoi stribed papur dros y sgrin i hosgoi'r broblem. Roedd yn hwyl iawn i gweld rhaglen go iawn yn Gymraeg (fel Zoe, dw i'n blino o gwylio'r 'Newyddion' bob amser), ac yn dinas fy mod i'n nabod ychydig. Roeddwn i'n gwylio'r rhaglen ac yn dweud, 'Hey, I've been there! I know where that is!'

Cyn yn ddysgu am y rhaglenni ar y gwe, roeddwn i mewn tymer drwg heddiw. O hyd dw i'n pryderu am ffeindio llety yn Gaerdydd (peth doniol i fi am y rhaglen 'Caerdydd' -- pawb ohonyn nhw'n byw ar lan y bae. Pan fues i yn Caerdydd y tro diwethaf, roeddwn i'n fy ngofyn fy hun, 'Pwy yn y byd mawr sydd yn byw yma?' Rŵan, dw i'n gwybod -- y pobl ar rhaglenni teledu). Dw i o hyd yn aros i clywed yn ôl gan yr asiantau ystâd.

Fe gwariais i eithaf bach o hamser yn edrych ar y gwefannau asiantau heddiw. Dw i'n fodlon dros y ffaith bod rhai lleoedd y gallwn i'n fforddio (prin), ond dw i'n pryderu beth bynnag. Sut fydda i sicrhau'r fflat heb bod yn Gaerdydd? Ond dw i ddim eisiau byw mewn B&B dros amser hir tra dw i'n chwilio, neu hedfan allan i ffeindio llety ac hedfan yn ôl.

Ond amser hir ydy hi cyn fe fydd Rachel a fi'n symud, a cyn hynny mae pethau arall i gwneud. Y penwythnos 'ma dw i'n bwriadu gwneud fy nhrethi incwm. Ac ar ôl hynny, dw i'n gorfod gwneud cais am benthyciadau myfyriwr (gorfod gwybod gwybodaeth o'r ffurflenni trethi ar gyfer gwneud cais am y benthyciadau). Lawer o hwyl yn llenwi ffurflenni, felly.

2 comments:

a. fortis said...

Pob lwc gyda'r benthyciadau myfyrwyr!

Zoe said...

Croeso, Chris. A diolch yn fawr ichi am syniad rhoi stribed papur dros y scrin. Dw i ddim yn hoffi'r isdeitlau hefyd.