Thursday, 16 February 2006

Mae Radio Cymru yn ennill eto

Felly, ar ôl siarad gyda Garry Owen neithiwr (roedd hi'n 11:30 nos Mecher i fi, 5:30 bore Iau i Garry), roeddwn i'n mor grac ar fy hun. Roeddwn i'n anhapus iawn gyda'r ansawdd o fy nheleffon, ac roeddwn i'n pryderus y fues i ddim yn bod sylwebydd digon da.

Roeddwn i wedi paratoi am dwy oriau cyn y sgwrs, yn llenwi fy mhen gyda ffeithiau diddorol (er enghraifft: Mae Cheney yn yr is-lywydd gyntaf i saethu rhywun ers Aaron Burr wedi lladd Alexander Hamilton ym 1804), a dw i wedi ysgrifennu lawr nifer o geiriau i helpu fi yn y sgwrs (er enghraifft: 'gweinyddiaeth,' a 'gwleidyddiaeth,'). Roeddwn i'n barod i siarad am y fy mhrofiadau fy hun o helfa hwyaden, ac yn dweud y stori am y tro fy ffrind wedi cael ei saethu tra roedd e'n helfa (doedd e ddim wedi anafu fel Harry Whittington), ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen.

Ond cyn gynted â'r sgwrs wedi dechrau, popeth wedi llithro allan fy mhen; roedd y sŵn ar fy ffôn yn drwg; ac roeddwn i'n siŵr y doeddwn i ddim yn ymateb y cwestiynau yn digon da.

Ar ôl y sgwrs, fe teimlais i fel cymaint o hurtyn, dw i wedi penderfynu i anfon neges i'r criw Post Cyntaf i eu diolchi nhw am siarad â fi ac i ymddiheuro'n cynnil am bod mor ddrwg. Ac wedyn, fe es i'r gwely'n grac.

"Hush," dwedodd fy ngwraig. "We're still moving to Cardiff, so be quiet."

Yn y bore, welais ymateb i'r e-bost o'r gwbl criw y rhaglen, yn dweud wrtha i fy mod i wedi gwneud yn OK. Fe wnaeth fy wythnos i, hynny.

Ac wrth gwrs, roeddwn i'n hapus i clywed bod y golygyddion Radio Cymru wedi gweithio eu dewiniaeth eto ar y sgwrs (ar 18:48) -- dw i ddim yn swnio cyn hanner twp ag arfer.

2 comments:

neil wyn said...

Da iawn Chris, swniaist ti'n iawn i fi. Do'n i ddim yn gwybod nad oedd y sgwrs yn fyw, a sylwais i ddim am broblemau dy ffon.

Rhys Wynne said...

Does dim dianc oddi wrtho ti. Trois y radio ymlaen wrth fwyta'm brecwast a meddyliais "llais Chris Cope ydi hwnna!"