Friday, 3 February 2006

TiVo uffernol

Oes TiVo ym Mhrydain? Peiriant i recordio dy hoff rhaglenni ar y teledu ydy hwn, yn defnyddio rhyw fath o cyfrifiadur yn lle na tâp neu CD.

Eithaf defnyddiol ydy'r peth oherwydd fe allet ti'n aros teledu byw, a does dim angen i gwneud gormod o gwaith i recordio rhaglen. Pan dw i'n gwylio rygbi (dw i'n gallu gweld ychydig o gemau o tro i tro ar Setanta), dw i'n gallu aros i mynd am mwy gwrw, neu 'ailddirwyn' i gweld pethau diddorol -- fel yn y gêm rhwng Munster a'r Dreigiau, pan fe dderbyniodd un o'r chwaraeon cic ddrwg yn ei werddyr.

Ond y peth mileinig am TiVo ydy'r synau bod yr peth yn gwneud -- 'bw-dîp. Pob tro wyt ti'n gwneud rhywbeth, bw-dîp. Petasit ti eisiau newid yr sianel, bw-dîp. Petasit ti eisiau gweld yr amserlen rhaglenni, bw-dîp. Bron o popeth wyt ti'n geisio gwneud gyda'r ffycyn Tivo 'na yn gwneud yr bw-dîp uffernol 'na.

A, mae'n digon i gyrru ti dros y ben pan fy nhad yn gwylio teledu. Mae rhaid iddo fe bod yn byddar, oherwydd mae'n gwrando ar y teledu'n mor swnllyd. Fe allet ti'n clywed y teledu yn yr ystafell gwely islawr hyd yn oed tra mae'r drws yn cau! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ond beth medraf i gwneud? Y tŷ fy rhieni ydy hyn -- dim fy dy i. Felly, dw i'n gwestai yma, a does dim lle i cwyno.

Fe fydda i'n ychwanegu hyn -- yn byw gyda fy rhieni -- ar y rhestr o heriau bod rhaid i fi trechu cyn symud i Caerdydd.

1 comment:

Siôn said...

Ma Sky+ yn neud mwy neu lai yr un peth a TiVo. Handi iawn.
Dwi hefyd yn cydymdeimlo 'da ti am y teledu uchel. Ma un o'r bois sy'n byw yn ty ni yn gwrando ar y teledu bach yn y gegin ar 100000 decibel o hyd. Annoying iawn - yn enwedig pan ei fo e'n deffro mor gynnar a minnau eisie lie-in.