Wednesday, 15 February 2006

Wff

Wffta, fel mae'r Swediaid yn dweud, mae pen mawr arna i heddiw. Noson Sant Folant neis roedd neithiwr -- noson syml gyda fy ngwraig y tu blaen i'r lle tân. Fe gawson ni picnic bach, gyda bara a caws cain a siocled a gwin.

Y gwin ydy'r achos o'r pen mawr wrth gwrs. Yfais i potel o gwin goch, a rŵan dw i jyst eisiau cysgu. Pan wyt ti'n meddwl ar y peth, dydy potel o gwin ddim eithaf llawer o booze -- ond digon i rhoi cur pen i fi. Dw i'n hen.

Ar y gwbl, dw i'n meddwl fy mod i wedi gwneud OK y Dydd Sant Folant 'ma. Mae'n eithaf galed i bod yn rhamantus pan mae'r priodferch ifanc a fi'n byw mewn tŷ fy rhieni, ond fe gawson ni cyfle i gwario amser gyda ein gilydd. A dyma'r pwynt, on'd yw e?

No comments: