Thursday, 30 March 2006

Ac yfory ac yfory...

Ydy hi ddydd Gwener eto? Mae'r wythnos 'ma -- hyd yn oed ches i ddim gorfod mynd i 'r swyddfa ar ddydd Llun -- wedi bod yn symud mor araf. Dw i wedi blino lan a dw i'n teimlo fel does dim digon o amser gyda fi.

Fe wariais i fy more heddiw yn geisio gweithio allan y manylion am sicrhau benthyciadau ar gyfer prifysgol. Dw i'n teimlo tipyn llai o banig na neithiwr, ond nid wrth lawer. O hyd mae nifer o bethau i wneud arna i, ond dw i'n teimlo fel y fydden nhw'n digwydd mewn digon o amser.

Ond, unwaith eto, does dim digon o amser gyda fi i wneud post. Efallai yfory.

1 comment:

Wierdo said...

Croeso nol! Dwi wedi bod yn checio'r blog yn wirion o aml ac yn darllen "yn ol ddydd mawrth" ac yn meddwl "o ia shwr"...ond dal yn checio eto ac eto. Nid oes gennyf fywyd!

Bethbynnag, dwin cydymdeimlo efo ffurflenni. Manw'n *ifyl* grrr.

Hwyl a sbrii