Monday, 27 March 2006

Yn ôl ac yn flinedig

Dw i'n yn ôl o Ddulyn, ond does dim egni gyda fi ar hyn o bryd i flogio. Fe wnaf i flogio yfory.

No comments: