Thursday, 13 April 2006

Y hufen iâ cyntaf

Mae'n teimlo fel yr haf ar hyn o bryd ym Minnesota, felly mae'n anodd iawn i ganolbwyntio ar bethau fel Cymraeg.

Heno, aeth fy ngwraig a fi i Coldstone i mwynhau ein hufen iâ cyntaf o'r tymor. Roedd e'n gwych, wrth gwrs. Roedd fy ngwraig yn gofyn fi am ble byddem ni'n ffeindio hufen iâ yn Nghaerdydd. Dw i ddim yn gwybod, ond dw i'n siŵr y byddwn ni'n ffeindio rhywle i fynd.

Yfory dw i'n bwriadu geisio ffonio Chris John & Partners i ofyn am ffeindio lle i fyw. Gyda dim ond 91 diwrnod i fynd, dw i'n meddwl bod yr pryd wedi cyrraedd i fi i ddechrau chwilio am fflat. Hefyd dw i'n gallu ffonio Mead Property. Diolch i Rhys am awgrymu y rhain dau.

Ar ôl dw i'n ffeindio fflat, mae'n edrych fel y ffordd rhataf i symud ein pethau bydd anfon popeth trwy'r post. Fe fydd ein stwff yn cymryd 6-8 wythnos i gyrraedd yng Nghymru, ond dyma ni.

Dw i'n dechrau i deimlo y pwysau; dw i'n mynd i fyny ac i lawr gyda emosiwn bron o bob dydd. Ac ma pethau'n enwedig poenus gyda'r dau ohonyn ni'n byw gyda fi rhieni. Mae hi wedi bod tri mis nawr gyda nhw, ac mae ein amynedd yn teneuo. Mae fy ngwraig wedi cael digon ohonyn nhw i ddweud y lleiaf (a dydych chi ddim eisiau bod ar yr ochr ddrwg o fy ngwraig).

 • Oes 'na unrhywbeth fe hoffech chi i fi i flogio amdano? Dw i'n teimlo fel y flog 'ma yn tipyn diflas ar hyn o bryd a rydw i'n rhy ddiog i feddwl am syniadau ar fy mhen fy hun.
 • 3 comments:

  Tom Parsons said...

  Dwyt ti ddim bwyta hufen ia dros y gaeaf, 'ta? ;)

  neil wyn said...

  Dach chi'n lwcus bo 'Cadwaladers' wedi agor siop yn y Bae yn ol eu gwefan: http://www.cadwaladersicecream.co.uk/our-cafes.htm#seven

  Hufan Ia gorau yng Nghymru mae'n debyg!

  Geraint Criddle said...

  Mae Mead yn iawn, sbo. Maen nhw'n dod i drwsio pethau (yn y pen draw, ar ôl i chi swnio'n ddigon blin!), ac mae'r rhent yn rhesymol. Ni'n talu £200, ond fe chwiliodd fy ffrind am fflat, ac fe gafodd hi bris o £450 am fflat un stafell. Mae £225 yr un am rent yng Nghaerdydd tua'r cyfartaledd, dybia' i.