Thursday, 8 June 2006

Ofnau

Mae Rhodri wedi gofyn fi heddiw os bydd Rachel yn dod i'r Eisteddfod gyda fi. Ie, mae hi eisiau weld y digwyddiad. Dw i ddim yn siŵr y bydd hi eisiau mynd bob dydd, ond fe fydd hi'n mynd o leiaf unwaith.

Fel mae'n digwydd, mae'r person pwy wedi bod yn cysylltiad gyda fi o Swyddfa Eisteddfod yn darllen y blog 'ma. Mae hi wedi anfon nifer o awgrymiadau am beth gallwn i siarad yn Eisteddfod. Mae hi wedi dweud y gall hi'n ddychmygu fi'n siarad am gymaint â 45 munud, ond mae hi wedi dweud 20 oherwydd mae hi eisiau rhoi digon o amser i siaradwyr arall.

Diawl. Fi yn siarad dros 45 munud? Fe fyddai hynny yn diflasu fi!

Dw i ddim yn siŵr pryd fe wnaf i ddechrau ar feddwl am bethau i ddweud -- efallai hwyrach yn y mis 'ma. O dro i dro dw i'n meddwl y hoffwn i ysgrifennu llyfr am fy mhrofiadau dysgu, ond efallai fydd ddim lawer o bobl gyda diddordeb. Un o fy ofnau mwyaf ydy bod yn diflas.

Ofn arall ydy cerdded mewn y toiled benywol ar ddamwain.
...

Fe es i allan ar lyn lleol gyda chaiac heddiw. Mae'n anodd iawn i symud fy mreichiau nawr. Dw i'n ceisio ymarfer ar gyfer taith sydd yn dod yn dwy wythnos.

Mae grŵp o ffrindiau a fi'n mynd i Boundary Waters Canoe Area dros 25-27 Mehefin. Mae'r Boundary Waters yn 1,000,000 aceri o goedwig, llynnoedd a nentydd rhwng yr Unol Daleithiau a Chanada. Dw i'n edrych ymlaen at y taith -- dw i ddim yn gallu meddwl am ffordd gwell i adael yr Unol Daleithiau. Fe fydd y taith yn rhoi cofion da i fi, a fe wnaf i allu edrych yn ôl arnyn nhw pan dw i'n teimlo homesick yng Nghymru.

4 comments:

Wierdo said...

Nid yn unig gei di atgofion, ond ma'n swnio fel profiad anhygoel hefyd!

Paid a phoeni am y sdeddfod, dwin shwr eith 20 munud mewn dim o amser unwaith ti di dechra!!

Emma Reese said...

Bydd rhaid i ti sgrifennu llyfr am dy brofiad dysgwr. Byddwn i'n ei brynu!

Tom Parsons said...

Fyddet ti'n mynd â caiac neu canw i'r BWCA? Mae rhaid i ti garu'r Duluth packs a government boxes 'na!

neil wyn said...

Dwi'n meddwl fydd pobl wrth eu boddau yn clywed am dy brofiadau yn y steddfod, syniad gwych. Oes 'an siawns o Rachel saethu fideo bach er mwyn rhannu y digwyddiad ar 'you tube' i'r rhai ohonyn sy ddim yn gallu mynd... :)