Monday, 19 June 2006

Rhywbeth i golli

MinneapolisTafarn ydy'r lle gorau i wylio gemau pêl-droed, dw i'n meddwl. Mae hyn yn wir os wyt ti'n gwylio pêl-droed Prydeinig, neu bêl-droed Americanaidd -- yn enwedig gyda gemau pêl-droed Americanaidd oherwydd dwyt ti ddim yn gorfod talu $8.50 am gwrw.

Ar gyfer gemau pêl-droed Prydeinig, dw i'n meddwl bod un o'r lle gorau i fynd ym Minneapolis yn Brit's Pub. Fe aeth fy ffrind, Heidi, a fi yno i weld y gêm rhwng Lloegr a Trinidad-Tobago ar ddydd Iau.

Fe fuodd y dafarn yn llawn o bobl yn gwisgo crysau Lloegr ac yn canu ar gyfer eu tîm. A, buodd yr awyrgylch yn gwych -- buodd "good craic" fel mae'r basdad Gwyddeldod* 'na yn dweud.

Ac, ie, roedd Heidi a fi'n canu gyda nhw: "clap-clap, clap-clap-clap, clap-clap-clap-clap ENGLAND!"

Fe wybodais i, wrth gwrs, petasai rhywun o Gymru yn gweld fi, byddwn i golli fy "street cred" gyda nhw. Pechod ydy e i gefnogi Lloegr, dw i'n deall.

Sylweddolais i wedyn y bydd hyn yn rhywbeth y bydda i'n golli am fywyd yn yr Unol Daleithiau. Wir, rydyn ni'n cenedlaetholgar iawn, iawn. Mae ffrind fi, Huw, unwaith wedi dweud bod yr Americanwr yn: "The frontrunners of patriotic drop-of-a-hat national flag waving, even when no one else is necessarily looking." Wir iawn. Ond, hefyd, rydyn ni'n cenedl o genhedloedd, ac yn aml iawn, mae'n OK i rhedeg lawr y stryd yn chwifio'r faner o genedl arall.

A does dim angen arnat ti i fod aelod go iawn o genedl i ymuno'r hwyl. Fe glywais i acennau Americanaidd gan y mwyafrif o'r bobl yno. Peth rhyfedd pan wyt ti'n meddwl amdano. Ymladd dwy rhyfeloedd erbyn Lloegr gwnaethon ni, ond dyna ni'n canu am ei tîm.

Ar yr un ddydd, fe welais i amryw pobl yn gwisgo crysau Sweden. Mexico, Yr Almaen, hyd yn oed Yr Eidal -- fe fyddit ti'n weld pob crys yn y dafarn. A fydd bobl ddim yn cwyno (ddim yn go iawn, o leiaf) am y ffaith dy fod ti'n cefnogi tîm arall na'r Unol Daleithiau. Fe allet ti'n wisgo crys unrhyw tîm ac o hyd yn teimlo fel wyt ti'n ffitio mewn.

Efallai oherwydd rydyn ni'n unedig o dan yr lliwiau hollbresennol o Old Glory
mai dydy'r gwahaniaeth rhwng cenhedloedd mor gryf. Felly, o leiaf un peth fe wnaf i hiraethu am yr Unol Daleithiau bydd y cyfle i fod "biased supporter" o bron o unrhyw cenedl ar bron o unrhyw dydd.

*Dim ond jocian ydw i. Gwyddelod ydy fy nheulu (tipyn bach).

1 comment:

neil wyn said...

Mae'n anhygoel faint o dimau o dros y byd bod Cymry yn fodlon cefnogi, Paraguay, Sweden, Trinidad a Tobago, neu unrhyw tim arall sy'n debyg o chwarae Lloegr nesa:)