Monday, 13 November 2006

Ar y radio, eto

Mae'r rhaglen 'Eye on Wales' yn canolbwyntio ar y byd flogio heno ar Radio Wales. Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ar 18:00, ond gelli gwrando eto trwy'r wythnos.

Siaradasant â fi am fy mlog Gymraeg ac wyf yn siŵr y byddant yn darlledu fy nghais ymffrost bod fi yw'r person pwy penderfynodd bod y gair 'blog' yn fenywaidd.

Ond yn Saesneg yw'r rhaglen, felly wyt yn gallu clywed y dulcid tones o fi yn siarad lol heb cymaint o atal dweud (fel pryd wyf yn siarad lol yn Nghymraeg).

6 comments:

Robert Humphries said...

Fe wrandawais i ar y raglen neithiwr. Syndod i fi, dwyt ti ddim yn swn fel "Minnesotan" tebygol; does dim acen "Fargo" gen ti. Rhaglen ddiddorol go iawn, a bu dy gyfraniad yn wych hefyd. Ond heddiw, dw i'n gofyn fy hun, "Pam ydw i'n blogio?"
Gyda llaw - dw i'n credu bod dy Gymraeg wedi gwella hefyd ers i ti ddechrau'r cwrs yng Nghaerdydd.(Ond na ddylwn i ddweud dim oherwydd fy mod i'n ddysgwr fy hun.) Cadw at y Gymraeg a'r blogio, mae'n dipyn o heulwen yn ein bywydau diflas ni! (Olreit, tipyn o ormodaeth, dw i'n gwybod, ond dw i'n mwynhau darllen dy flogiau Cymraeg a Saesneg, fel un o'r 500 o'u darllenwyr ar draws y byd.)

Anonymous said...

Diolch am roi gwybod am hyn - fe wna i wrando ar y peth ar y we heno.

Ond o ran cenedl y gair 'blog', wel... :)

Chris Cope said...

Gah! Celwyddau! Mae "blog" yn benywaidd!

Chris Cope said...

Ac Rob, pam fyddwn yn swnio fel rhywun o Fargo pan wyf yn dod o Texas?

Robert Humphries said...

Iawn, dw i wedi anghofio dy wreiddiau Tecsanaidd. Fe ddylwn i ddarllen dy flogiau yn fwy ofalus! Yn anffodus, mae 'na berson enwog sydd wedi rhoi enw ddrwg i dy dalaith wych enedigol. :(
Ond nid ti, wrth gwrs. :)

Am bwnc arall, roeddwn i am ateb i "Y cwestiwn o fi" gan ddweud fy mod i newydd prynu "Y Golygiadur" gan Rhiannon Ifans, o'r we. Mae'n lawlyfr neu "style manual" Cymraeg sy'n help mawr i fi ac yn werthfawr iawn i unhryw un sy'n ceisio sgwennu yn y Gymraeg. Wrth gwrs, mae'n bosib nad ydy dy athrawon Cymraeg yn hoffi'r llyfr am unrhyw reswm.

Hwyl am y tro, rhaid i fi ddychwelyd i'r gwaith!

Chris Cope said...

Diolch Rob -- byddaf yn gwylio am y llyfr 'na.