Thursday, 30 November 2006

Gall y briodferch ifanc gwylio 'Pobl y Cwm' nawr

Pan dychwelais at y tŷ dydd Mercher, ffeindiais pecyn gyda TV remote tu mewn. Daeth y pecyn gan Marc, pwy sylwodd pan oedd e'n draw ar gyfer Diolchgarwch* y nid oedd remote gan fi a Rachel. Felly, rhoddodd un sbâr yr oedd ganddo.

Yr ydym yn hapus iawn gyda'r peth -- gallwn troi ymlaen yr isdeitlau nawr. Gallwn gwylio 'Pobl y Cwm' gyda'n gilydd.

Ond y peth sy'n doniol i fi yw sut cyrhaeddodd y peth. Penderfynodd Marc yr oedd angen arnom ar gyfer remote ac rhoddodd y peth i ni heb ofyn os oeddem ei eisiau. Dyma sut cyrhaeddodd y teledu hefyd -- sylwodd rywun gan gapel Rachel y nid oedd teledu gennym a rhoddodd teledu i ni.

Dyma'r cynhesrwydd pobl Gymru -- gwêl rywun angen a caiff helpu.

Efallai gallwn defnyddio hyn dros fy mantais. Nawr, pan mae pobl yn dod draw, byddaf yn eu dangos y palmant draw y gornel y tŷ: 'Wyt yn gweld y lle gwag hwn? Fy lle parcio yw hwn... ond nid oes car gennyf. Gwae fi. Dim car. Wyt yn gweld? Dim car. O, petai rywun yn jyst rhoi car i fi, byddwn yn mor hapus...'**

*Thanksgiving

**Mae pobl Gymru'n mor neis, dylwn nodi fy mod yn cellwair yma -- nid ydw'n disgwyl rhywun rhoi car i fi.

1 comment:

Rhys Wynne said...

Pa liw ti'n hoffi?

;-)