Tuesday, 7 November 2006

Gwelliant i'r deddf iaith newydd

Wrth gwrs, mae'n anodd iawn i gerdded trwy bron unrhywle yng Nghymru heb yn sylwi bod Cymdeithas eisiau deddf iaith newydd.

Ni llofnodaf y ddeiseb, wrth gwrs. Yn gyntaf, dw i'n amau'r cysyniad o ddeisebau arlein. Fel mae Snopes yn dweud: "E-petitions are the latest manifestation of slacktivism, the search for the ultimate feel-good that derives from having come to society's rescue without having had to actually gets one's hands dirty or open one's wallet." Ac hefyd, nid yw deiseb yn gwneud unrhywbeth heb datgan llais, a byddai yn fwy effeithiol i ysgrifennu llythyr i wneud hyn.

Ond yn anwybyddu'r hen hen ddadlau erbyn deisebau, dinesydd UDA ydw. Os oes gan ddeiseb unrhyw dylanwad o gwbl, byddai llofnodau pobl sydd ddim dinasyddion -- fel llofnodau pobl ffug -- yn difrodi hyn.

Ond yn anwybyddu hynny, hefyd, ni llofnodwn y ddeiseb beth bynnag oherwydd mae rhywbeth yn colli.

Mae drafft Cymdeithas o ddeddf iaith newydd yn ymdrin â nifer o bethau, ond mae'n angen newid.

Dylai'r newid yn bod hyn, dw i'n meddwl: "Ni fydd 'Y Brawd Houdini' gan Meic Stevens yn cael ei darlledu mwy nag unwaith pob wythnos."

For fuck's sake, mae Radio Cymru yn chwarae'r cân hon bron pob hanner awr. Dw i'n siŵr mae digon o artistiaid Cymraeg i lenwi darllediad heb yn wastad mynd yn ôl i'r un ffycin cân gan 40 ffycin mlynedd yn ôl.

8 comments:

Robert Humphries said...

La la la la la la la la la la la la la unwaith eto!

Rwyt ti'n gwneud pwynt da am ddeisebau. Dydw i ddim yn eu llofnodi nhw hefyd oherwydd fy mod i ddim yn ddinesydd Americanaidd. (Newydd sgennu am hyn ar fy mlog. Dydw i ddim yn gallu bleidleisio heddiw, hefyd.) Efallai byddaf yn newid hyn, ond dydw i ddim yn siwr i ddweud y gwir.

Mis yn ôl, fe ffeindiais i CD "Welsh Rare Bits," casgliad o hen glasuron roc a gwerin Cymraeg, yn Borders ym Madison. Mae fy merch fach Rhiannon yn mwynhau siglo'i phen fel rocwr bach go iawn i ganeuon fel "Y Brawd Houdini." Ond, rhaid i fi gytuno, mae'r gân hon yn dyfod yn dipyn, wel, diflas wedi'r ugeinfed gwrandawiad.

Robert Humphries said...

Mae'n ddrwg gen i. Enw y CD ydy "Welsh Rare Beats," nid "Bits."

Mei said...

Cytuno. Er mod i'n teimlo fel basdad am beidio arwyddo deiseb y gymdeithas, dwi wedi penderfynu i beidio a arwyddo e-ddeisebau.

Mae rhy hawdd i'w dechrau, rhy hawdd i'w anfon rownd ar ebost, ac yn rhy hawdd i sgwennu sgript i'w llenwi a enwau ffug.

Anonymous said...

Chris, dwi'n hollol o blaid gwneud dipyn o 'orddweud' er mwyn gwneud pwynt, ond.... dwi'n gwrando ar radio Cymru tua pedwar awr pob diwrnod (dwi'n gweithio ar ben fy hun..), ac dwi ddim yn cofio'r tro diwetha mi glywais i'r hen clasur Meic Stevens 'na..! Dwi'n clywed lot o rwtsh 'pseudo' canu gwlad diflas dros pen trwy'r dydd, felly mae'n well gen i glywed unrhyw can gan yr athrylith Stevens yn lle y rheiny. Wedi dweud hynny ti'n iawn, dylai'r gorsaf hyrwyddo'r bandiau ifanc yn fwy yn enwedig ar rhaglenni'n ystod y dydd, ond i fod yn deg iddynt dwi'n meddwl mae pethau wedi gwella ers i mi ddechrau gwrando ar y gorsaf tua chwech mlynedd yn ol.

Melys said...

Gaf i ychwanegu Bryn Fôn at Meic Stevens.

Bob tro dwi’n gwrando ar Radio Cymru (heb gynnwys C2) mae olwynion Bryn yn mynd eto. “Gwlad y Rasta Gwyn”.. twll tin iddo fo!!!

Anonymous said...

hei, deiseb bapur yw'r ddeiseb deddf iaith yn bennaf! does dim rhaid llofnodi un ar-lein os ewch chi i http://www.deddfiaith.org/?t=2 gallwch chi argraffu PDF o'r ddeiseb, ei llofnodi (a chael 24 o bobl eraill i'w llofnodi) wedyn ei phostio i gymdeithas yr iaith. gwaith da.

gobeithio dy fod di'n iawn chris, heb dy weld ers wythnosau! ond dwi'n dal i ddarllen dy flog. gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn gyda dy gwrs coleg. siwr o dy weld yn fuan.

osian :-)

Anonymous said...

PS - cytuno am radio cymru yn chwarae yr un caneuon drosodd a throsodd...

Anonymous said...

Ychwanegiad i'r ddeiseb bapur yn unig ydy'r ddeiseb arlein dros Ddeddf Iaith Newydd. Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith wedi bod allan ym mhob tywydd yn casglu enwau ar bapur hefyd. Y gôl ydy 10,000 o enwau - dwi ddim yn siwr faint o enwau sydd wedi eu casglu ar bapur ar hyn o bryd, ond dwi'n gwybod mae hwn fydd sylwedd y ddeiseb, a dim ond ychwanegiad , a ffordd denu sylw i'r ddeiseb a'r angen am Ddeddf Iaith Newydd ydy'r ddeiseb electronig.

Hwyl,

Hedd.