Monday, 31 July 2006

Nid ar y teledu heno...

Fe ges i neges y bydd fy nghyfweliad gyda "Wedi 7" yn cael ei ddarlledu ar nos Mawrth nawr, nid heno.

O hyd dw i'n bwriadu mynd i'r Mochyn Du heno.

Dw i'n ymddiheuro am ysgrifennu postiau mor fach, ond dw i'n defnyddio cyfrifiadur yn y llyfrgell, a does dim lawer o amser gyda fi i ei ddefnyddio. Fe ddylai'r rhyngrwyd gyda fi yn fy nhŷ erbyn y diwedd yr wythnos.

Friday, 28 July 2006

Nos Llun eto?

Dw i'n bwriadu mynd i'r Mochyn Du ar ddydd Llun (31 Gorffennaf) eto. Felly, popia draw os wyt ti eisiau. Fe fyddem ni yno erbyn 8 o'r gloch yn y nos.

Tuesday, 25 July 2006

Fi ar y teledu

Dw i'n blogio gan yr llyfrgell Tyllgoed ar hyn o bryd...

Fe ges i gyfweld gyda'r rhaglen "Wedi 7" heddiw. Fe ddylai'r stori fach yn cael ei darlledu ar nos Llun nesaf. Yn anffodus, does dim teledu gyda fi a Rachel, felly, fe fydd rhaid i chi ddweud wrtha i sut mae pethau wedi mynd.

Diolch i Geraint, Mair a Sara am ddod allan i'r Mochyn Du neithiwr. Fe sylweddolais i y bore 'ma fy mod i'n mewn dyled i Mair am ddiodydd -- mae hi wedi prynu diod i fi neithiwr ac ar ddydd Llun diwethaf, ond ches i ddim gyfle i ei ad-dalu hi.

Felly, Mair, y rownd gyntaf yn perthyn i fi y tro nesaf.

Sunday, 23 July 2006

Yn blogio achlysurol tan 4 Awst

Fydd fy offer rhyngrwyd gan BT ddim yn cyrraedd hyd 4 Awst. Felly, fe fydd yn anodd iawn i fi i flogio tan wedyn. Dw i'n dioddef heb rhyngrwyd -- sylweddolais i ddim faint fy mod i'n ei defnyddio tan rhaid i fi fyw hebddi!

Dw i'n bwriadu mynd mas i'r Mochyn Du ar ddydd Llun (24 Gorffennaf) eto. Felly, os wyt ti'n byw yn yr ardal, fe fydda i'n yno erbyn 8 yn y nos.

Thursday, 20 July 2006

Dw i'n yma

Fe fydd wythnos neu mwy hyd dw i'n gallu blogio go iawn, ond fel allet ti'n weld o'r stori 'ma, dw i wedi cyrraedd yng Nghaerdydd.

Mae pethau'n mynd OK, a dw i'n edrych ymlaen at gwneud postiau eto cyn gynted â mae rhyngrwyd gyda ni.

Tuesday, 11 July 2006

I ffordd

Mae'r diwrnod wedi cyrraedd. Mewn llai na phedwar awr, fe fydd Rachel a fi'n gyrru 'r maes awyr ac yn hedfan i Llundain.

Mae hyn yn golygu y fydda i'n i ffordd o'r rhyngrwyd am sbel. Mae BT wedi dweud wrtha i bydd rhaid i fi aros tan 20 Gorffennaf ar gyfer gwasanaeth ffôn, ac wedyn mwy o amser ar gyfer gwasanaeth bandllydan. Felly, dw i ddim yn disgwyl i flogio tan ar ôl 25 Gorffennaf.

Os wyt ti'n gwybod ble ydy tŷ Rachel a fi, fe ddylet ti'n bopio draw (rydyn ni'n gyrraedd ar brynhawn Mercher, ond rho diwrnod neu ddau i ni i wella o'r daith). Fe wnaf i geisio edrych ar fy e-bost os dw i'n gallu ffeindio internet cafe.

Welaf i chi yng Nghaerdydd!

Nos Llun

At eich gwasanaeth

Dw i jyst wedi ffeindio hyn. Edrychwch ar y gwaelod.

Friday, 7 July 2006

Mae'r wraig ifanc yn cyfrif y dyddiau

Mae fy ngwraig yn dechrau i fynd tipyn gwallgof dros y pethau mae rhaid i ni wneud cyn adael am Gymru.

Heddiw, mae hi wedi penderfynu i bacio ei phethau i gyd i weld os mae popeth yn ffitio. Bues i'n yma, yn ei flaen y cyfrifiadur, yn darllen blogiau, pan fe rhedodd hi mewn i weiddi: "We need to pack another box of clothes. And we need to buy a different carry-on bag."

A dyma fi, yn gwneud dim byd. Dydyn ni ddim yn gadael tan ddydd Mawrth, felly dw i ddim yn gweld pwynt o bacio tan nos Llun.

Dim ond yn pryderu ydw i am y cyfrifiadur ac yr argraffydd. Wel, a fy nghamera. Does dim ots gyda fi am ddillad. Un crys, un pâr o drôns ac un pâr o drowsus -- dyma ddigon i fi. Dw i'n siŵr y bydd fy nillad yn anffasiynol beth bynnag, felly, does dim pwynt i ddod gyda nifer o bethau y fyddaf i ddim yn wisgo.

Oni bai am y ffaith y byddai hi'n fy ladd fi, fe fyddwn i ffilmio'r wraig ifanc yn ein ystafell gwely ar hyn o bryd, yn freaking out dros bacio. Mae'n ddydd Gwener, a mae hi'n rhedeg o gwmpas fel mae dim ond dwy awr cyn i ni fynd.

Mae hi'n mor giwt, yn bod mor nerfus am symud i Gymru. Dydy fy ngwraig ddim yn colli ei chŵl yn aml -- bron fyth*. Felly, mae'n amlwg bod hyn yn pwysig iddi hi. Mae hi eisiau popeth i fynd OK. Mae hi eisiau pob darn i fod yn perffaith.

*"Almost never," dw i'n ceisio i ddweud.

Thursday, 6 July 2006

Miles to go before I sleep

Dw i wedi bod mor brysur dros yr wythnosau diwethaf fy mod i ddim wedi cael amser i ganolbwyntio ar fy Nhymraeg. Eironig ydy e fy mod i'n treulio cymaint o amser yn paratoi i symud i Gymru a ddim yn talu digon o sylw ar y rheswm fy mod i'n symud i Gymru.

Dw i'n gobeithio y bydd fy mywyd yn tawelu tipyn bach ar ôl yr wythnos nesaf; mae rhaid i fi ffeindio'r amser i weithio ar feddwl am bethau i ddweud pan dw i'n siarad yn yr Eisteddfod.

Mae Rachel a fi wedi anfon ein stwff ni i gyd yn post erbyn hyn. Wel, y stwff ein bod ni'n gallu fforddio i bostio, o leiaf -- mae llawer o bethau gyda ni y bydd rhaid i ni adael yn ôl. Ar gyfer y pethau rydyn ni wedi anfon, rydyn ni wedi talu $1,000 (£545) i eu postio -- mwy nag allem ni'n fforddio i ddweud y gwir. Fe ddylai ein bethau'n cyrraedd yn Nghaerdydd erbyn canol mis Medi.

Felly, dw i'n disgwyl y byddem ni'n teimlo'n ansefydlog tan wedyn. Does dim syniad pryd bydd Gaerdydd yn teimlo fel cartref go iawn. Mis Chwefror, efallai. Dw i'n siŵr y bydd bethau'n anoddach ar Rachel.

Dw i wedi ffonio ac ysgrifennu pawb i rhoi gwybod iddyn nhw bod fy nghyfeiriad wedi newid. Yfory, fe wnaf i fynd lawr i'r siop beic ac yn talu ar gyfer ein beiciau ni i gael eu pacio (mae rhaid i ti bacio mewn ffordd hollol dryslyd a chymhleth i ddod ar awyren gyda beic). Dim ond rhaid i ni bacio ein bagiau, a rydyn ni'n barod i fynd.

O hyd dw i'n ceisio sortio allan pethau ar gyfer ein tŷ yng Nghaerdydd. Fel mae'n golwg ar hyn o bryd, chaf i ddim gyfle i set up fy wasanaeth rhyngrwyd tan ar ôl dw i'n cyrraedd. Mae Rachel a fi'n bwriadu defnyddio'r rhyngrwyd ar gyfer bron o bopeth yn ein fywydau -- o gadw cysylltiad gyda fy rhieni i helpu fi gyda fy ngwaith prifysgol -- felly, dw i eisiau bod up and running cyn gynted â phosib.

A ffônau symudol, a bwydydd, a phethau ar gyfer coginio ac yn y blaen ac yn y blaen -- fe fydd y dyddiau cyntaf yn llawn o bethau bach y bydd rhaid i ni wneud.

Tuesday, 4 July 2006

Un wythnos


Rarity
Originally uploaded by ChrisCope.
Mae Rachel a fi wedi prynu ein tocynnau. Rydyn ni'n symud i Gaerdydd mewn wythnos (wel, tipyn mwy -- rydyn ni'n cyrraedd ar ddydd Mercher).

Rydyn ni'n teimlo nerfus iawn rŵan. Mae'n rhyfedd i sylweddoli ein bod ni'n mynd i Gymru mewn gwirionedd. A mae cymaint o waith i wneud arnon ni.

Fe bostiasom ni pum blychau o ein stwff ni heddiw. Fe fydd y rheiny yn cyrraedd ym Mhrydain mewn chwe wythnos, yn ôl y Swyddfa Post. Mae o leiaf 10 blychau arall gyda ni i anfon hefyd.

Gyda ni'n anfon cymaint o bethau, mae'n anodd i gredu ein bod ni'n gadael lawer o bethau yn ôl. Ond, fe fydd rhaid i ni fentro i'r IKEA cyn fuan â rydyn ni'n cyrraedd yng Nghaerdydd, ar gyfer pob fath o llestri.

Fe allwn i defnyddio eich cyngor ar rhai o'r pethau rydyn ni'n gorfod gwneud:
- Fe fydd rhaid i fi archebu rhyngrwyd band-llydan. Oes unrhyw barnau gyda ti ar ba cwmni ydy'n well? Pa gwasanaeth rhyngrwyd byddet ti'n awgrymu?
- Hefyd, fe fydd rhaid i ni gosod ffônau, pa gwasanaeth ffôn byddet ti'n awgrymu?