Thursday, 30 November 2006

Gall y briodferch ifanc gwylio 'Pobl y Cwm' nawr

Pan dychwelais at y tŷ dydd Mercher, ffeindiais pecyn gyda TV remote tu mewn. Daeth y pecyn gan Marc, pwy sylwodd pan oedd e'n draw ar gyfer Diolchgarwch* y nid oedd remote gan fi a Rachel. Felly, rhoddodd un sbâr yr oedd ganddo.

Yr ydym yn hapus iawn gyda'r peth -- gallwn troi ymlaen yr isdeitlau nawr. Gallwn gwylio 'Pobl y Cwm' gyda'n gilydd.

Ond y peth sy'n doniol i fi yw sut cyrhaeddodd y peth. Penderfynodd Marc yr oedd angen arnom ar gyfer remote ac rhoddodd y peth i ni heb ofyn os oeddem ei eisiau. Dyma sut cyrhaeddodd y teledu hefyd -- sylwodd rywun gan gapel Rachel y nid oedd teledu gennym a rhoddodd teledu i ni.

Dyma'r cynhesrwydd pobl Gymru -- gwêl rywun angen a caiff helpu.

Efallai gallwn defnyddio hyn dros fy mantais. Nawr, pan mae pobl yn dod draw, byddaf yn eu dangos y palmant draw y gornel y tŷ: 'Wyt yn gweld y lle gwag hwn? Fy lle parcio yw hwn... ond nid oes car gennyf. Gwae fi. Dim car. Wyt yn gweld? Dim car. O, petai rywun yn jyst rhoi car i fi, byddwn yn mor hapus...'**

*Thanksgiving

**Mae pobl Gymru'n mor neis, dylwn nodi fy mod yn cellwair yma -- nid ydw'n disgwyl rhywun rhoi car i fi.

Pythefnos i fynd

Wyf jyst wedi meddwl am hyn: os caiff depression ei achosi gan lefelau is o serotonin, pam nid oes prawf gwaed i ddangos hyn? Mae'n achosi fi i gwestiwn dulliau o ddiagnosis.

Ond wedi dweud hynny, diawl, mae'n anodd i fyw y dyddiau rhain. Wy'n teimlo mor unig, mor wag, mor galon-doredig. Wy'n teimlo fy hunain yn cau lawr.

Mae dim ond pythefnos i fynd cyn yr ŵyl Nadolig. Wy'n bwriadu aros yn fy ngwely am wythnos pan daw y toriad hyn.

Tuesday, 28 November 2006

Pryd fydd y 'D' yn diflannu?

Yr oeddwn yn darllen blog Rhys heddiw a sylwais am y tro cyntaf ei fod yn rhoi 'D' wrth rhai enwau ar ei flogrol. 'D' ar gyfer 'dysgwr,' wy'n siŵr.

Dysgwr ydw, siŵr o fod -- nid ydw hyd yn oed gallu penderfynu sut i'w ysgrifennu "I am" -- ond cwestiwn diddorol, wy'n meddwl, yw: pryd ni fyddaf yn ddysgwr?

Fyth, yn ôl sut wy'n teimlo y dyddiau rhain. Ond sut wyt yn penderfynu bod rhywun yn gwybod digon o Gymraeg y nid ydynt yn ddysgwr ym mhellach? Efallai unrhywun sy'n dod o du allan y byd Cymry Cymraeg yn ddysgwr am ei fywyd.

Beth ydych yn meddwl? Beth byddai rhaid i fi wneud, yn eich llygaid, i fod rhywun ni chaiff ei ddiffinio fel dysgwr?

Thursday, 23 November 2006

Mae'n gweithio

Fel sylwodd Weirdo heddiw, mae fy nghais i Google bomb ymgeisydd Ceidwadwr Craig Williams yn gweithio. Os wyt yn teipio "plentyn gordderch Ian Beale" (bastard child of Ian Beale) i mewn ymchwiliad Google, gelli weld bod gwefan Williams yn ymddangos tipyn bach lawr y rhestr.

Nawr, os wyt yn clicio ar y search result hwn at wefan Williams, wy'n meddwl y bydd hyn yn ymddangos ar ei restr o top search strings.

Beth yw'r pwynt o hyn? Nid oes un.

Nid. Allu. Stopio. Llygadrythu

OK, wy'n mewn Study Centre ar gampws Prifysgol Caerdydd ar hyn o bryd, ac wy'n eistedd yn gyfarwyneb â merch sy'n eithaf eithaf eithaf rhy atyniadol i fod mewn adeilad prifysgol.

Du yw hi, gyda'r fath o groen perffaith gwelir ar bobl Affrica (nid gan y mwyafrif pobl duon yn UDA -- neu UK, hyd yn oed -- yr un gwedd mor ddwfn a thywyll â phobl sy'n dod o Affrica); wyneb perffaith; gwallt gwyllt ond yn gyrliog a ffasiynol; bronnau fawr; crys sidan tynn.

Dyn priod hapus ydw, ond mae gennyf lygaid; ac mae nhw eisiau canolbwyntio ar y ferch hon sy'n eistedd dros y bwrdd. Ond wy'n ymladd fy hunain i nid gwneud hyn oherwydd:
1) Mae'n creepy iawn i eistedd yma a llygadrythu ar rywun.
2) Mae hi'n eistedd wrth dyn enfawr gyda golwg Laurent Kabila arno -- ond yr dyn hwn yw'n teirgwaith maint Laurent.

Gall berson cael ei anafu petai lygadrythu ar y ferch hon am rhy hir. Wy'n meddwl y dylwn mynd rhywle arall er mwyn astudio -- byddai'n well i fy iechyd.

Wednesday, 22 November 2006

Besides, the Mexican food sucks north of here, anyway*

 • Gŵyr bawb (sy'n darllen y flog hon, o leiaf) y cefais fy ngeni ac hanner fy magu yn Texas -- nid oes dim byd newydd yno. Ond sylweddolais heddiw bod y dalaith fy nhadau yn cael ei chynrychioli yn weddol dda ar y rhyngrwyd.
  Mae James yn byw yn Texas; yr oedd Zoe'n byw yn Texas am amser hir (ac os wy'n cofio'n iawn, cafodd ei geni yno hefyd), a nawr mae Ben yn neidio mewn ac yn ceisio dysgu'r iaith.
  Efallai mae'n helpu cael Texas-sized ego i ddysgu'r iaith.

 • Gyda phawb yn cywiro fy Nghymraeg y dyddiau rhain, efallai bydd rhywun yn helpu fi gyda chwestiwn am bryd i ddefnyddio "i" gyda berf.
  Er enghraifft, a ddylwn wedi ysgrifennu: "Efallai mae'n helpu i gael Texas-sized ego i ddysgu'r iaith?"
  A Ddylwn wedi ysgrifennu "...efallai bydd rhywun yn helpu fi gyda chwestiwn am bryd defnyddio 'i' gyda berf?"

 • Nid ydw'n siŵr os mae pobl sy'n byw tu allan Caerdydd yn gwybod pwy yw Ninjah, ond mae e'n chwedlonol yn y ddinas fawr. Gwelais fe yn nghanol y ddinas heddiw, gyda chriw camera mawr yn hofran o'i amgylch. O welais, yr oedd yn chwarae gyda sock puppet tra oedd yn siarad â rhywun.
  Wy eisiau credu y bydd Ninjah ar Torchwood -- mae golwg aliwn arno.

 • Wy'n hoffi bod Ray "Nobddeunawmodfedd" (mae'n tyfu -- diolch i'r pils 'na y gellir ei phrynu ar y rhyngrwyd, siŵr o fod) yn defnyddio "wyf" nawr. Wyf eisiau dechrau gogwydd o bobl yn defnyddio "wyf." Os mae hyn yn digwydd, byddaf yn cydffurfio at syniad bod "blog" yn gwrywaidd.

  *Telyneg gan gân fy mod yn gwrando arni bron pob dydd yw hyn
 • Tuesday, 21 November 2006

  Wyf

 • Mae gennyf eisiau defnyddio "wyf" dim ond er mwyn cythruddo y person sy'n postio dienw ar fy mlog y dyddiau rhain. Dweud y gwir, nid ydw'n hoffi cael sylwadau dienw ar fy mlog, ond wy wedi osod fy mlog i dderbyn pyst dienw ar gyfer rhai o fy ffrindiau sydd heb cyfrif Blogger -- nhw, a phobl sy'n mynnu ar ddweud y maint* ei bastwn yn ei enw ffug.

 • Mae hynny'n cofio fi, dyma rywbeth hwyl i wneud mewn siop:
  Dos i mewn ac yn rhoi summer sausage lawr dy trowsus ac yn ceisio cerdded allan. Bydd rhywun yn dy stopio ac wedyn gallwch yn cael y sgwrs hyn:
  "Sir, you have a summer sausage in your trousers."
  "No, I don't. But thank you."

 • Wy'n ffeindio mai gyda Nadolig mewn golwg mae'n mwy a mwy anodd canolbwyntio ar bethau y dyddiau rhain. Wy'n mor flinedig -- wy eisiau cysgu am wythnos.

 • Mae'r briodferch ifanc yn gadael Starbucks. Mae hi eisiau mynd yn ôl at canolbwyntio ar ffeindio swydd go iawn, a nid yw'r arian yn Starbucks gwerth y trafferth. Bydd 1 Rhagfyr ei dydd olaf yno. Ar ôl hynny, mae'n dechrau gyda "shadowing" yn Ysbyty Llandough (ie, wy'n gwybod mae enw Cymraeg gan Llandough ond wy'n rhy ddiog i chwilio am y peth). Wy'n gobeithiol y bydd hyn yn gweithio allan OK -- mae gennyf deimlad y bydd Rachel yn ffeindio rhywbeth i mewn y tri mis nesaf.

  *Y peth sy'n difyrru fi am y ffugenw "Nobnawmodfedd" yw: nid yw fe eisiau dweud celwydd rhy annhebygol. "Dylwn dweud bod nob dwy droedfedd? Na, ni fyddai unrhywun yn credu hynny -- byddaf yn dweud naw modfedd.
 • Friday, 17 November 2006

  Penblwydd hapus, Sara

  Mae Sara, yn 182 oed heddiw -- ond nid edrycha mwy nag 90.

  Petai'r person 'na y gadawodd neges ar fy mlog yn awgrymu y dylwn dechrau blog yn darllen hyn, byddai yn fy nghredu am oes Sara. Ond, mewn gwirionedd, nid ydw'n gwybod maint oed yw hi.

  Beth bynnag, penblwydd hapus iddi.

  MP3au?

  Wyf yn siŵr fy mod wedi gofyn y cwestiwn hyn o'r blaen, ond nid ydw'n cofio'r ymateb -- oes unrhywun yn gwybod ble allwn ffeindio MP3au bandiau Cymraeg?

  Wy'n teimlo angen cryf i ffeindio cerddoriaeth newydd y dyddiau rhain. Efallai mae hyn yn dod allan o'r ffaith fy mod wedi osod Google Talk fi i ddangos i ba trac wy'n gwrando.

  Os nid oes Google Talk gennyt, system fel AIM, neu MSN Messenger yw hi. Ac os wyt yn y fath o berson sy'n awgrymu ar flog rhywun y dylai cychwyn blog, i gyd o'r systemau rhain yn tipyn fel defnyddio text ar dy gyfrifiadur. Pan yr oeddwn yn arfer gweithio dros gwmni cyfryngau yn UDA, dyfnyddiasom AIM i gyfathrebu gyda'n gilydd oherwydd cawsom bobl yn gweithio dros y cwmni mewn pob talaith -- oedd yn haws ac yn gyflymach defnyddio system fel hynny yn hytrach nag y ffôn.

  Wyf yn defnyddio Google Talk nawr oherwydd hefyd wy'n gallu ei defnyddio ar gyfer voice calls -- wy'n gallu siarad â fy nheulu yn ôl yn UDA am ddim. Gallaf siarad gyda fy mam a fy nhad pob nos Sul.

  Un nodwedd tipyn difyrrus am Google Talk yw geill ddefnyddiwr osod ei availabilty message i ddangos beth sy'n chwarae ar ei iTunes (dyma sut os wyt yn defnyddiwr Google Talk hefyd).

  Fel dwedais, gimmick difyrrus yw hyn, ond hefyd mae'n creu teimlad o straen ar berson. Gyda phawb yn gallu weld pa cerddoriaeth fy mod yn gwrando arni, wyf eisiau bod yn fwy cŵl. OK, wir, wy'n treulio llawer o amser yn gwrando ar The Pogues a Flogging Molly a Van Morrison, ond nid ydw eisiau pawb gwybod hyn, ydw?

  Ac hefyd, popeth fy mod yn gwrando arni yn cael ei chyfrif yn Google Music Trends, sy'n dangos beth y byd (y byd sy'n defnyddio Google Talk, o leiaf) yn gwrando arni.

  Gellir weld y ni chaiff y byd llawer o gallineb gyda cherddoraieth. Nickleback?! Hoobastank?! Nirvana?! For fuck's sake!

  Thursday, 16 November 2006

  Plentyn gordderch Ian Beale

  Plentyn gordderch Ian BealeEfallai wyt yn cofio y boy wonder druan, Craig Williams, sy'n ceisio am sedd Cardiff West yn y Cynulliad. Bydd e'n erbyn Rhodri "Hair Conditioner Is For Pussies" Morgan. Mae'n amlwg y nid oes diddordeb y Toris mewn ceisio am y sedd yn go iawn, oherwydd dewisa'r blaid y love child Terry Jones ac Ian Beale er mwyn ymryson y sedd, a nid wna blaid Craigy bach hyd yn oed dalu am rywun i'w cyfieithu ei wefan*.

  Ond wy'n meddwl bod yr arwydd cryfach bod gan Craigy bach dim siawns yn y nodwedd fy mod yn ar y rhestr o Top 30 Referrers at ei wefan (ond mae mwy o bobl yn ffeindio ei wefan diolch i Rhys). Nad yw arwydd da pan mae Americanwr meddw yn un o dy obeithion gorau o ffeindio darllenyddion/pleidleiswyr.

  Ond, y peth sy'n diddordeb fi yw'r wybodaeth o dan y rhestr referrers -- Top Search Strings. Bwahahahaha! Nawr, os wy'n cofio sut mae Google bombing yn gweithio, gallem gael tipyn o hwyl gyda hwn. Gallem wneud gwefan Craigy bach y prif ateb chwiliadur ar gyfer: plentyn gordderch Ian Beale ('the bastard son of Ian Beale,' wy'n ceisio dweud).

  Dyma sut:
  1) Fel wy'n gwneud uwchben, rhoi dolen ar dy flog at wefan Craigy bach, yn cysylltu y frawddeg "plentyn gordderch Ian Beale" at y gwefan.
  2) Cliciwch y dolen nifer o droeon.
  3) Ar ôl tua thri dydd, mynd at Google a gwnaed chwiliad am y frawddeg "plentyn gordderch Ian Beale."
  4) Cliciwch trwy at wefan Craigy bach.

  Os gweithia bopeth yn iawn, dylai'r frawddeg yn ymddangos ar ei wefan fel "top search." Efallai bydd hyn yn ei helpu i gofio rhoi Cymraeg ar ei wefan y tro nesaf.

  *Ond, chwarae teg, bod yn honest, yn ystiried y safon fy Nghymraeg, gallwn ddefnyddio cyfieithwr hefyd.

  Monday, 13 November 2006

  Wwww, ffordd

  Nid ydw'n gallu esbonio'n union pam, ond wyf yn meddwl bod y ffoto hwn yn ddifyrrus iawn. Ffoto o Craig Williams, Tori sydd yn ceisio am Cardiff West. O ei golwg, mae e'n 16 oed.  Yn ôl ei gwefan: "While all Rhodri Morgan and the Labour Party can do is talk about the past the Conservative Party is looking to the future."

  Dyfodol heb Gymraeg o'r olwg o bethau. Mae Rhys wedi nodi hyn yr wythnos diwethaf, ond mae dim ond tri geiriau Cymraeg ar wefan CW (wyt yn meddwl ei fod e'n galw ei hun "C-Dub?").

  Mae rhaid i di teimlo cydymdeimlad i'r boi. Mae'n amlwg y nid yw'r Toris yn ddifrif am geiso am Cardiff West. Mae nhw'n rhoi sixth-former yno erbyn Rhodri Morgan.

  Ar y radio, eto

  Mae'r rhaglen 'Eye on Wales' yn canolbwyntio ar y byd flogio heno ar Radio Wales. Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ar 18:00, ond gelli gwrando eto trwy'r wythnos.

  Siaradasant â fi am fy mlog Gymraeg ac wyf yn siŵr y byddant yn darlledu fy nghais ymffrost bod fi yw'r person pwy penderfynodd bod y gair 'blog' yn fenywaidd.

  Ond yn Saesneg yw'r rhaglen, felly wyt yn gallu clywed y dulcid tones o fi yn siarad lol heb cymaint o atal dweud (fel pryd wyf yn siarad lol yn Nghymraeg).

  Sunday, 12 November 2006

  Y cwestiwn o fi

  Petai'r amser gennyf i flogio, byddir adeg ddiddorol iawn yn y stori o fy Nghymraeg. Gyda phob dydd newydd, wyf yn dysgu rhywbeth arall am yr iaith y nid wybûm y dydd cynt. Bron bob dydd wyf yn newid rhywbeth am y ffordd fy mod i'n ysgrifennu neu yn siarad. Er enghraifft, os wyt yn edrych ar y ffordd fy mod i'n ysgrifennu beth byddai 'I' yn Saesneg, gelli'n gweld yr euthum o 'dw i' i 'rwyf' i 'wy' i, nawr 'wyf.' O hyd nid wyf yn siŵr pa un i ddefnyddio.

  Ond, nid oes yr amser gennyf. Ac, i ddweud y gwir, trwy colli cymaint o hyder fel canlyniad o'r ffycin profiad hwn, nid oes gennyf lawer o ddiddordeb mewn blogio, chwaith. Wyf wedi colli fy niddordeb mewn darlledu pa mor dwp ydw.

  Ni fyddaf yn Y Mochyn Du yfory. Gwneuthum fuck-up enfawr ac anghofiais am draethawd 2,000-gair ar gyfer dydd Llun. Gofynnais am estyniad, felly dyna sut byddaf yn treulio y dyddiau nesaf (os mae nhw'n rhoi'r estyniad i fi).

  Tuesday, 7 November 2006

  Gwelliant i'r deddf iaith newydd

  Wrth gwrs, mae'n anodd iawn i gerdded trwy bron unrhywle yng Nghymru heb yn sylwi bod Cymdeithas eisiau deddf iaith newydd.

  Ni llofnodaf y ddeiseb, wrth gwrs. Yn gyntaf, dw i'n amau'r cysyniad o ddeisebau arlein. Fel mae Snopes yn dweud: "E-petitions are the latest manifestation of slacktivism, the search for the ultimate feel-good that derives from having come to society's rescue without having had to actually gets one's hands dirty or open one's wallet." Ac hefyd, nid yw deiseb yn gwneud unrhywbeth heb datgan llais, a byddai yn fwy effeithiol i ysgrifennu llythyr i wneud hyn.

  Ond yn anwybyddu'r hen hen ddadlau erbyn deisebau, dinesydd UDA ydw. Os oes gan ddeiseb unrhyw dylanwad o gwbl, byddai llofnodau pobl sydd ddim dinasyddion -- fel llofnodau pobl ffug -- yn difrodi hyn.

  Ond yn anwybyddu hynny, hefyd, ni llofnodwn y ddeiseb beth bynnag oherwydd mae rhywbeth yn colli.

  Mae drafft Cymdeithas o ddeddf iaith newydd yn ymdrin â nifer o bethau, ond mae'n angen newid.

  Dylai'r newid yn bod hyn, dw i'n meddwl: "Ni fydd 'Y Brawd Houdini' gan Meic Stevens yn cael ei darlledu mwy nag unwaith pob wythnos."

  For fuck's sake, mae Radio Cymru yn chwarae'r cân hon bron pob hanner awr. Dw i'n siŵr mae digon o artistiaid Cymraeg i lenwi darllediad heb yn wastad mynd yn ôl i'r un ffycin cân gan 40 ffycin mlynedd yn ôl.

  Monday, 6 November 2006

  Mae Duw yn cosbi fi

  Felly, dyma hi, wythnos darllen yn prifysgol -- does dim darlith gennyf dros yr wythnos. Amser gwych i mynd i'r tafarn, ie?

  Na. Mae Duw yn greulon ac i gadw fi ar tasg, dw i'n siŵr, mae E wedi gwneud fi yn sâl.

  Ie, ar Duw yw'r bai -- nid ar y ffaith yr yfais trwy dydd Sadwrn, neu ar y ffaith y collais fy lais ar un dydd trwy gweiddi ar y rygbi ac wedyn siarad lol gyda Geraint a Rhys, neu ar y ffaith y nid oeddwn yn gwisgo dillad addas ar gyfer y tywydd neithiwr pan es i mas i weld tan gwyllt, neu ar y ffaith, hyd yn oed, bod pethau wedi bod yn arbennig straenus i fi dros y mis diwethaf. Dim ond Duw. Duw dig. Duw annheg.

  Duw... hei, mae mellt jyst wedi taro y tŷ.

  Beth bynnag, ni fyddaf yn y Mochyn Du heno. Credaf, dw i eisiau mynd yno ond dw i'n eithaf gwael ar hyn o bryd.

  Mae'n rhwystredig iawn, oherwydd dw i wedi bod yn sâl gweddol aml dros y bron pedwar mis diwethaf -- ers symud i Gymru. Dw i ddim yn deall pam. Efallai dw i ddim yn talu digon o sylw i fy iechyd, neu efallai dw i'n mynd trwy'r peth o acclimating i le newydd o hyd. Neu, efallai mae Duw yn gwneud fi dioddef -- dw i'n y Job o Gymru. O gwae fi!

  Saturday, 4 November 2006

  Hot for teacher

  Dw i'n hen. Arwydd cryf o hyn yw'r ffaith fy mod i'n ffeindio fy hun yn edrych ar yr athrawes yn fy nghwrs Cyfieithu Sbaeneg ac yn meddwl: 'Mmm, atyniadol iawn.'

  Dw i'n gwybod y dwedais yn fy mhost diwethaf y byddai'r post hwn yn siarad am fronnau, ac hefyd, dw i'n gwybod bod yr unig blog porn Cymraeg wedi rhoi'r gorau, felly mae bwlch i lenwi, so to speak. Ond ni threuliaf lawer o amser yn disgrifio y ferch hon. Wir, nid all ei bronnau'n cystadlu gyda'r fynwes nodweddiadol Cymraes, ond mae'n gwerth yr ymdrech i edrych arni hi. Yn syml, i ddefnyddio gair Ray, plamiwn*.

  Ac naughty little minx yw hi. Yn arfer, mae'r ystafell yn dwym a bydd hi dod i mewn ac yn tynnu ei siwmper tyn i ddangos dim mwy na skimpy tank top.

  'Diawl'! dw i'n meddwl. 'Sut allaf i ganolbwyntio ar Sbaeneg gyda hon yn rhoi parêd rhyw o gwmpas y le? Yr unig Sbaeneg y gallaf yn meddwl yw: "Yo lo quiero".'

  Yeesh. Petai ferch o fy nghwrs yn darllen fy mlog, ni fyddai sylwadau fel hyn yn helpu fi i wneud ffrindiau. Mae'n digon anodd i fi i ddatblygu unrhywfath o gyfeillgarwch yn barod.

  Mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn fy nghwrs yn ferched, a petaswn i chav, dw i'n digon hen i fod yn tad iddyn nhw. Ychwanegu'r ffaith fy mod i'n priod, a dw i'n teimlo fel rhyw fath o ddyn creepy pan dw i'n ceisio siarad iddyn nhw.

  *Dw i'n ceisio i ddefnyddio'r ffurf amherffaith o plamo.

  Friday, 3 November 2006

  Jailbreak

  Ar gyfer Sara:

  Y fideo hwn.

  Beth yw'r pwynt o'r ffrwydradau?

  Wel, rock yw hi -- oes angen pwynt?

  Wednesday, 1 November 2006

  Breuddwydion o fod brenin Cymru

  Rwy'n mewn hwyl well.

  Yr oeddwn yn meddwl yn ôl i Eisteddfod heddiw, pryd cyfarfodd grŵp o flogwyr ac wedyn aeth grŵp llai ohonom ni i'r babell gwrw. Yr oeddwn yn teimlo'n eithaf dda ar y diwrnod hwnnw a bu hyn yn dangos yn fy ngherddediad, mae'n debyg. Pryd gwelodd Geraint fi yn brasgamu dros y maes ato fe a'r babell gwrw, gweiddodd ataf: 'y Brenin yr Eisteddfod!' Bu fy hyder a fy malchder mor fawr.

  Wrth gwrs, mae pethau'n eithaf wahanol y ddyddiau rhain -- rhai wythnosau yn ôl, bûm yn agos (mewn ystyr emosiynol) i rhoi'r gorau i brifysgol. Ac o hyd, wy'n ffeindio fy hun yn brwydro i ddal fy mhen uwchben y dŵr trosiadol academaidd, ond wy'n teimlo tamaid o optimistiaeth.

  Peth rhyfedd ac annisgwyl am y cwrs hwn yw'i effaith ar fy hyder a'r ffordd fy mod i'n teimlo am fy hun. Yn sydyn wy'n sylweddoli bod fy Nghymraeg yn eithaf wan. Diolch yn fawr iawn i'r bobl sydd yn dweud wrthaf bod fy Nghymraeg yn da, ond mewn sefyllfa ffurfiol, prifysgoledig, wy'n teimlo fel y cywerthydd Cymraeg o Cletus Spuckler ('Hey ma! Get off the dang roof!'). Felly dros y mis diwethaf, siaradais i bron ddim Cymraeg o gwbl -- yn mwmian pryd rhaid i fi ac yn casáu pob munud o fod mewn darlithoedd. Wrth gwrs, os wy'n ceisio i siarad â neb, wy ddim yn cydymddiddan, on'd ydw (ac mae hyn yn digon anodd yn barod oherwydd wy'n hŷn nag fy nghyd-myfyrwyr)? Felly, wy wedi bod yn teimlo yn unig ac yn anhapus ac yn twp ac yn blah-ffycin-blah. Gwae fi, etcetera.

  Ond fel dwedais, teimlais yn well dydd Mawrth. Adferiedydd bu noson yn y tafarn felly. Diolch yn fawr iawn i Geraint, Sara, Mair, ac Hanna (neu Anna? Wy'n eithaf shit gyda enwau) pwy daeth mas nos Lun i Mochyn Du i ddioddef fi a fy achwynion.

  Wy'n ddig ar fy hun* am ddefnyddio gormod o Saesneg ond cysgais yn ddrwm ar nos Lun -- yn hytrach na fy nhrefn arferol o godi yn yr hanner nos gyda phob fath o bryderon -- a theimlais yn fwy siŵr o fy hun yn y bore.

  Wedyn, gwelais Ray ar y trên a cefais gyfle arall i siarad yn Nghymraeg gyda rhywun sydd yn nabod fi -- wy'n swnio'n twp efallai, ond rhywsut mae'n OK petasai'r person dioddef fi yn gynt. Felly, pryd cyrhaeddais yn y prifysgol teimlais yn well nag ers cyn y dechrau'r cwrs. Ni chaf yr hen frasgam -- ni bûm y Brenin Caerdydd -- ond teimlais yn fwy, wel, mwy yn fyw.

  Diolch i bawb am ddioddef fi y dyddiau rhain. Wy'n gwerthfawrogol iawn.

  Ahhh, cwtsh. Mae'r post hwn yn dy gwneud yn sal, on'd yw e? Right. Dylwn gydbwyso pethau gyda gwneud fy mhost nesaf am fronnau.

  *Neu 'Wy'n ddig wrth fy hun'?