Wednesday, 25 April 2007

Newyddion pwysig

Mae gennyf newyddion pwysig i ddweud wrthych. Er, yr wyf yn cymryd tipyn o amser i'w dweud...

7 comments:

Dei said...

Mae dy Gymraeg yn swnio'n dda Chris. Gobethio y bydd S4C yn darlledu'r rhaglen dros y wê hefyd er mwyn i ni allu ei gwylio yma yng Nghanada.

Rhodri said...

Ah, Chris, man. Gwychder o'r radd flaenaf. Dwi newydd piso fy nghlos yn chwerthin ar hwnna.

Fe godwn ni ETO! (Ond ar ôl hudo nain i'r gwely...) :D

Wierdo said...

ambell beth.

1. Ti di datblygu acen. Dwi ddim yn shwr sut un, ond oti yn swnio eitha hwntw pan wedest ti "eitha eitha hapus"

2. Like the hat. Dim cytal a fy het condom i (siawns fydd na fanylion ar y blog fory)

3. O MY GOD! OMG! Dwin commentio ar flog rhywun enwooog!

Eniwe, mi fyddai siwr o wylio, gin i arholiad dwrnod wedyn ac fydd teledu yn distraction. To the wine...

Tom Parsons said...

Llongyfarchiadau, Chris. Mae hynny'n newyddion ardderchog!

neil wyn said...

Braf cael gweld fideo newydd Chris, ti wedi fy ysbridoli i ddadorchuddio'r camera o dan y pentwr o grap oedd yn ei g(ch)uddio!!

Fideo gwych...ti'n Americanwr i'r craidd!! Edrychaf ymlaen at y rhaglen :)

a. fortis said...

Da iawn Chris. Dw i ddim wedi cadw'n ddiweddar gyda dy bostiau fideo ond nawr dw i'n ffan. Woooo!!!

Mae dy Gymraeg di'n dda iawn, paid a phoeni. Dw i wedi bod yn ymarfer sgwrsio dros y ffon ond dw i'n dal i swnio yn eitha twp pan dw i'n siarad.

A, llongyfarchiadau am y rhaglen S4C!! Yn anffodus, does dim S4C ar DirecTV.

neil wyn said...

Glywais llais cyfarwydd pan troais y radio ymlaen y bore 'ma!! Ie, treilar bach ar gyfer cyfres newydd 'o flaen dy lygaid' a Chris bach yn swnio dros fy mhwrdd brecwast! dwi'n edrych ymlaen!!