Monday, 20 August 2007

1976

1976Cefais freuddwyd neithiwr y mynnodd Fflur fy mod yn eillio fy marf er mwyn cael mwstas. Felly, gyda'r tywydd mor wael heddiw, gwyddwn y na fyddwn gadael y tŷ heddiw... penderfynais eillio. Dyma'r canlyniad. Ac mae yna dri ffoto arall yma.

Rhaid cyfaddef nad yw'n olwg orau i fi. Petai Fflur wedi gofyn yn iawn i fi wneud hyn, byddai rhaid gofyn ei chwaeth. Rwyf yn enwedig anghyfforddus gyda'r tebygrwydd rhwng fi a rhywun arall. Ond ar y cyfan, rwyf yn edrych yn weddol 1970au-esque (sut dwedir "-esque" yn y Gymraeg?*). Am rhyw reswm, ffeindiaf bod y llun hwn yn atgoffa fi o rhyw dyn Gwyddelig o'r 70au, a oedd yn grŵp roc trwm. Ond ni allaf feddwl am y person. Wel, petai gennyf affro a chroen du, byddwn yn edrych ychydig fel Phil Lynott. Ac unwaith eto, cysylltir Fflur a Thin Lizzy rhywsut gan fy mhen.

Rwyf yn meddwl hefyd fy mod yn edrych fel y math o actor a ddewisa Hollywood ar gyfer portreadu Latino (rhywun Mecsico neu Ciwba ac yn y blaen) yn ôl yn y dyddiau pan na ddefnyddia actorion nad oedd yn wyn. Beth bynnag, rwyf yn edrych yn erchyll. Yfory eilliaf y peth i ffordd a dechrau tyfu fy marf yn ôl.

*Efallai 1970au-og? 1970au-us?

2 comments:

Anonymous said...

Saithdegaidd. Neu 1970aidd, os wyt ti am ei gofnodi felly.

Blewyn said...

'bath debyg i'r boi Woods'na amdana chdi - yr un oedd yn Be Cool, a The Specialist.....