Monday, 6 August 2007

Ar y ffordd

Yr wyf yn siŵr nad oes neb a sylweddola nad ydw'n blogio yr wythnos hon, oherwydd maent yn Eisteddfod. A gellir rhifo fi yn eu plith nawr. Byddaf yno yn fy mhabell o leiaf hyd ddydd Iau. Os yr wyf yn mwynhau a bod gennyf ddigon arian, efallai arhosaf am ysbaid hirach.

Os ydych chi'n gweld fi unrhywle o gwmpas, plîs dwedwch helo. Ar fy mhen fy hun byddaf (ni ddaw'r briodferch ifanc), felly byddaf yn awyddus cael cwmni.

Hwyl.

3 comments:

neil wyn said...

Mi fydda i'n crwydro'r Maes a stiwardio ym Maes D yn y p'nawn dydd iau, gobeithio dy gyfarfod di yna falle!

Melys said...

Dwi wedi sylw dy fod di heb 'di blogio.

Dwi'n gwaith trwy'r wythnos ag ddim yn mynd i'r Steddfod tan Nos Wener.

Mwynha dy hun yna.

Wierdo said...

Helo fy official drink hlding bitch.

Allai ddim ond ymddiheuro. Ma alcahol bach yn evil.