Monday, 6 August 2007

Athrylith

Wrth gwrs, mae'n amlwg bod telyn + Metallica = syniad gorau erioed.

Fy nghwestiwn yw: pam ni ddyfeisiwyd hwnnw gan Gymro?

No comments: