Saturday, 26 July 2008

Er , dyw hi ddim yn Dwrcaidd

Rydw i newydd ysgrifennu hyn ar gyfer fy llyfr ac mae'n achosi fi chwerthin:

"Di-rif yw'r troeon y rydw i wedi dweud rhywbeth tafod-yn-y-boch dim ond iddo gael ei gamddehongli fel datgan o ddifrif. Er enghraifft, dwedais ar fy mlog unwaith y hoffwn i gael rhyw â chyflwynwraig teledu Sarra Elgan, ac ymatebodd person mewn panig: "Ond priod yw hi! Chwaraewr rygbi yw ei gŵr!"
Ie, oherwydd yr unig rhwystr i noson ddrygionus a rhywiol yn ystafell gwely Sarra Elgan yw'r fodrwy honno ar ei bys gan Simon Easterby. Os mae'r ddau'n hollti byth gellwch dybio y bydd Sarra a fi wrthi'n cnuchio ymhen hanner awr yr ysgariad.
"

No comments: