Monday, 20 October 2008

Llên micro: I can only sing short phrases

"Beth fasai'r ymateb taswn i'n dweud mod i'n dy garu di o hyd?"

Mae hi'n edrych arna' i gyda'i hen lygaid glas pefriog. Wel, nid hen ydyn nhw, chi'n deall. Maen nhw'n ifanc a hardd a swynol; trywanan nhw fy enaid fel y bydden nhw gynifer o flynyddoedd yn ôl. A dyna beth dwi'n meddwl gan ddweud "hen" -- yr amser rhyngom ni. Efallai taw "tragwyddol" yw gair gwell. O'n cwmpas mae yna'r clînc a clênc y tŷ bwyta. Lleisiau a cherddoriaeth oedolyn-cyfoes yn yr awyr. Ond dim ond hi sy'n bodoli yn yr oren a chynnes.

"Be'?" medda hi.

"Wel, taswn i'n dweud mod i'n dy garu di hyd yn hyn, beth faset ti'n dweud?"

Ochenaid hir wrth fodio ei sgarff gwlân ffasiynol. Ei llais Glenfiddich yn canu'n feddal wrth feddwl. Yna mae'n codi ei hen ael dywyll. Ei hael dragwyddol? Na, swnia 'na yn rong. Yr ael a godai hi flynyddoedd yn ôl pan oeddem ni...

"Baswn i'n dweud nad ydw i wedi tynnu fy nghôt eto, Harris. Cynnig drink i ferch yn gynta', am fuck's sake," medda hi. "Baswn i'n dweud taw amser hir yw pymtheg mlynedd. A dyma ti -- yn sydyn, o'r awyr fân -- yn dweud rhywbeth fel 'na? Undeg pum mlynedd heb air, heb sôn. Baswn i'n dweud gall lot o bethau ddigwydd mewn adeg fel 'na. Baswn i'n dweud mod i'n berson gwahanol erbyn hyn; nid merch yn ei harddegau ydw i bellach. Baswn i'n dweud bod lot o nerve 'da ti."

"Ond, nid outright rejection?"

Yn araf, daw'r hen wên gyfrwys.

"Na," medda hi. "Nid outright rejection."

Saib. Mae hi'n edrych arna' i gyda'i phen yn gogwyddo i'r dde

"Go wir? Ti'n dweud fod ti'n caru fi o hyd?" medda hi.

"Sa' i'n gwybod. Dwyt ti ddim wedi tynnu dy gôt eto. Drinks?"

2 comments:

Wierdo said...

Dwi'n licio'r busas Llên Micro 'ma!

Da iawn!

Chris Cope said...

Diolch! Neis i weld mae rhywun yn darllen. Gall y blog hwn fod yn fan ofnadwy o unig weithiau.

Efallai byddaf yn gweithio ar ychydig rhagor o stwff i'w roi ar y gwefan.