Wednesday, 24 June 2009

Hapus

Yn ôl y sôn, rydw i wedi gorffen gyda 2:1. Roedd y daith yn anodd, ond bellach mae'n teimlo yr oedd yn werth yr ymdrech.

Wednesday, 10 June 2009

Yn dysgu'r iaithDyma fi'n ceisio dysgu fy ffrind Sarah sut i ddweud "iechyd da." Mae hi'n ddigon bert nad oes ots am y ffaith nad yw hi'n gallu dweud y peth yn iawn.

Tuesday, 9 June 2009

Wrthi'n teithio


Mae'n flin 'da fi am fethu ysgrifennu yn ddiweddar. Rydw i'n teithio o hyd.

Monday, 1 June 2009

Ar y ffordd

Rydw i'n teithio'r Unol Daleithiau ar hyn o bryd; dyma'r rheswm, felly, y tu ôl i'r diffyg cofnodion newydd. Roeddwn i am ysgrifennu wrth deithio, ond rydw i'n darganfod nad yw hynny'n arbennig o hawdd. Felly, mae'n bosibl y bydd y gwefan 'ma yn weddol dawel am sbel.