Thursday, 30 July 2009

Holi Awdur

Am wn i, bydd hyn yn Y Cymro rhywbryd yn y dyfodol, ond rydw i'n teimlo fel postio'r peth yma hefyd:

Disgrifiwch eich llyfr: Mae'n 13cm x 19.5cm. Mae ganddo 237 tudalen. Mae'n pwyso 211g. Wedi'i wneud o bapur, gellir ei ddefnyddio i gynnau tân. Efallai ei fod yn ddigon trwchus i stopio bwled .22, ond ni fyddwn yn awgrymu defnyddio fe fel arfwisg. Ei ddefnydd gorau yw eich difyrru a'ch diddori gyda'i stori o sut y gall y Profiad Cymraeg fod y peth gorau a'r peth gwaethaf yn y byd.

Disgrifiwch eich arddull mewn pum gair: Fel Ric Flair ar bapur.

Beth yw eich hoff lyfr? A Farewell to Arms, Ernest Hemingway

Beth yw eich cas lyfr? Gwe o Gelwyddau, Delyth George

Beth oedd eich hoff lyfr yn blentyn? Move Over, Twerp, Martha G. Alexander

Beth yw eich hoff frawddeg agoriadol i lyfr? "Marley was dead, to begin with." (A Christmas Carol, Charles Dickens)

Beth ydych chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd? Y Dŵr, Lloyd Jones

Pa lyfr hoffech chi fod wedi ei sgwennu? Y mwyafrif o nofelau Kurt Vonnegut

Pam? Mae Vonnegut yn arbennig o fedrus wrth ddweud stori a dweud rhywbeth ar unwaith. Hynny yw, yn aml, os mae awdur yn ceisio dweud rhywbeth o bwys, brifa hyn y naratif. Ond dyw hynny ddim yn yr achos gyda Vonnegut. Mae'n mynegi neges ddiddorol, sy'n peri meddwl dwfn, trwy gyfrwng o stori ddifyrrus, bleserus i'w darllen.

Pa lyfr 'ddylech' chi fod wedi ei fwynhau ond na wnaethoch? The Rock Says..., The Rock. Ces i fy siomi'n llwyr.

Pa lyfr 'na ddylech’ chi fod wedi ei fwynhau ond a wnaethoch? Un Nos Ola Leuad, Caradog Prichard. Yn gyffredinol rydw i'n amheus ynglŷn â'r hyn bod pawb yn mynnu i fod yn "llenyddiaeth odidog," felly yr oeddwn yn disgwyl i gasáu gwaith Caradog. Ond ces i fy synnu.

Pa lyfr ydych chi’n teimlo y 'dylech' fod wedi ei ddarllen? Ulysses, James Joyce. Rydw i wedi cychwyn ar ei ddarllen sawl gwaith ond heb ei orffen eto.

Pwy yw eich hoff gymeriad mewn llyfr? Clinton Tyree (neu, Skink), sy'n gymeriad mewn sawl nofel Carl Hiaasen.

Pwy yw eich cas gymeriad mewn llyfr? Unrhyw gymeriad mewn unrhyw nofel Susan Elizabeth Phillips

Pa lyfr sydd wedi creu’r argraff fwyaf arnoch? On the Road, Jack Kerouac

Oes na lyfr yr ydych wedi ei ddarllen fwy nag unwaith? Oes, On the Road, gan Jack Keruoac. Rydw i wedi'i ddarllen rhyw chwe tro.

Pa arddull ydych chi’n ei hoffi fwyaf? Stori ddifyrrus, ddoniol sy'n symud yn weddol gyflym ond sy'n dweud rhywbeth rhwng y llinellau.

Pa gymeriad o lyfr neu nofel ydych chi’n gallu uniaethu ag o/hi orau? Jake Barnes yn The Sun Also Rises, gan Ernest Hemingway. Er, does dim byd o'i le gyda fy mhidyn...

Tuesday, 21 July 2009

Rydw i am flogio

Mae'r rhieni'n ymweld â ni ar hyn o bryd, felly mae'n anodd dod o hyd i'r amser i ysgrifennu. Yn y cyfamser, rydw i'n meddwl bod fy llyfr ar gael erbyn hyn -- felly gelli di fynd allan a'i brynu.

Friday, 17 July 2009

Os wyt ti yng Nghaernarfon

Nici Beech yn holi Chris Cope
Dydd Sul 19 Gorffennaf, 16:00
Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Gobeithio y byddaf yn dy weld di yno!

A chofia bod fy llyfr, Cwrw am Ddim: A Rhesymau Eraill Dros Ddysgu'r Iaithar gael i'w archebu nawr.