Monday, 7 December 2009

Yeah, what he said

Os dwyt ti ddim wedi gweld y rhaglen 'ma eto rydw i'n meddwl ei fod yn werth ei wylio. Yn enwedig tua'r diwedd y rhaglen.

Ces i fy atgoffa ganddi o rywbeth yn Petrograd gan William Owen Roberts. Er bod y cymeriad yn sôn am Rwsia rydw i'n meddwl ei fod an addas i Gymru: "Pam mae'n well ganddon ni... addoli'r gwerinwr llon, y bywyd eilradd a'r safonau isel? Y penillion talcan slip a'r beirdd sâl? Ai dyna'n hyd a'n mesur ni? Be ma' diwylliant fel 'na'n ei brofi i unrhyw un? Ar wahân i'r ffaith dorcalonnus ein bod ni'n ffyliaid sy'n hapus i ogordroi yn yr hen rigol?" (t. 317)