Thursday, 25 March 2010

Stunted, bigoted, dark, ugly, pugnacious little trolls


So, I've decided not to delete the blog. Sort of. I won't kill it dead, at least. But I don't plan to write anything until at least June and the fact that I keep getting messages from Welsh-language trolls (feel free to interpret that either in the internet sense of the term or the A.A. Gill sense, I don't care) pushes back any potential return date.

I am not Welsh, nor have I tried to assert that I am carrying any sort of banner for the Welsh language. Yet people treat me with full disdain because I decided to stop writing a blog in Welsh. Think about that: I learned the language on my own, moved here, changed my life for Welsh, and ended up alienated and ignored or treated condescendingly by Welsh speakers. But in deciding to take a step back from that "life" I am being attacked -- told that I am worth nothing and that I should leave the country (a).

I am tired of trying to conform to some impossible duplicitous vision of what other people want me to be. If I stay in Wales, and if I continue as a member of the Welsh-language community, it will be because I see a purpose in doing so. Presently I do not. Constant attack from trolls hiding behind the partial anonymity the internet provides only strengthens my desire to leave forever and my ill will toward all that I would leave behind.
-----

(a) Although, it's worth noting that I am being told this by someone who lives in Arizona.

Friday, 12 March 2010

Neb yn gwylio


Tua dechrau'r flwyddyn eleni ces i swydd ran-amser sy'n fy ngorfodi gwylio teledu. Yn benodol, gwyliaf a gwrandaf ar y newyddion ac ysgrifennu adroddiadau bach ynghylch y darllediadau -- adroddiadau sy'n cael eu darllen gan ... wel... pwy a ŵyr. Does dim ots 'da fi am hynny, a dweud y gwir; casglu siec yw'r peth sy'n bwysig. Nid y peth mwyaf cyffrous imi ei wneud erioed ydyw, ond mae'n weddol hawdd a does dim rhaid imi adael y tŷ ar ei gyfer. Ac mae hithau'n ffordd dda o arafu'r gwaedu ariannol sy'n blino fy enaid y dyddiau hyn.

Ta beth, yn sgil cael y swydd 'ma, rhoddwyd DVR imi, sef digital video recorder. Er, rydw i'n meddwl bod ganddo enw gwahanol ym Mhrydain. Ond, yn ddiau, y gwyddoch am yr hyn fy mod yn sôn. Mae'n fel yr hen VCRau o ddyddiau fu, ond does dim tâp.

Pan ges i'r tidbit electronig 'ma, un o'r pethau cyntaf imi feddwl oedd: "Ŵw, bellach bydd yn haws gwylio S4C."

Oherwydd, fel arfer rydw i'n ffeindio bod gwylio S4C yn ychydig o dasg. Hynny yw, mae'n mynnu gormod o'm hamser a'm hymdrech, yn ystyried yr hyn ydyw. Caiff amserlenni darlledu S4C eu claddu yn y papurau a chylchgronau teledu. Felly rhaid chwilio yn fwriadol i amserlen S4C yn hytrach na'i gweld ymhlith y sianelau eraill. Chwarae teg, mae gwefan S4C yn ddigon syml ei ddefnyddio, ond eto dyna i chi sefyllfa arall o'ch gorfodi chwilio yn benodol am y peth.

Fel arfer, rydw i'n clywed am raglenni wrth wylio rhaglen arall. Er enghraifft, os ydw i'n chwilio "QI" ar BBC 2, gwelaf hysbyseb am "Mock the Week" ac yn y blaen. Ond, prin yw'r rhaglenni fy mod eisiau eu gwylio ar S4C. Mae'n jyst canu, canu, canu, Cefn Gwlad, cefn gwlad, Pobl y Cwm, ac ambell berson yn mynd rhywle nad ydw i'n gallu ei fforddio. Fuck that noise.

Yn aml iawn, gwelaf beth sydd ar S4C a meddwl: "Diawl, pwy uffach sy'n gwylio'r shit 'ma?" Neb, yn ôl adroddiad diweddar.

Ta beth, yn ogystal â'r broblem o fethu dod o hyd i raglenni gwerth eu gwylio, mae'r broblem o angen bod yn y tŷ pryd bynnag y mae pethau'n cael eu darlledu. Ond, wrth gwrs, dyw hynny ddim yn broblem os oes gennych DVR. Felly, dyna fi'n meddwl y byddwn i'n cael mwy o gyfle i wylio S4C ac y byddai hynny o bob math o fudd i'm Cymraeg a'm teimladau di-dor nad ydw i'n rhan o'r byd Cymraeg, ac yn y blaen ac yn y blaen.

Ond mewn gwirionedd, sgil effaith cael DVR yw dyfnhau fy nheimladau siom ynglŷn â'r hyn sydd ar gael ar S4C. Dyw hi ddim yn ddigon i ddarlledu dim ond un ddrama -- megis "Cwcw," neu "Ar y Tracs" -- y tymor, a llenwi'r oriau eraill i gyd gyda'r fath wastraff sy'n darlledu nos ar ôl nos ar ôl nos.

Beth sydd o'i le gyda S4C? Sut ydyn nhw wedi cyrraedd sefyllfa mor wael? Ai achos o wedi colli'r gwylwyr i gyd eisoes yw hyn -- felly does neb ar ôl i gwyno?