Sunday, 2 January 2011

Dydd cyntaf 2011

3 comments:

Anonymous said...

Blwyddyn Newydd Dda i ti hefyd! Fy adduniadau i?

Wel, eisiau dy gyngor. Am ddysgu iaith arall ond pa un? Sbaeneg neu Rwsieg? Be' ti'n feddwl?


Eglwys Newyddwr

Chris Cope said...

EN - Baswn i'n mynd gyda Sbaeneg. Mae'n iaith arbennig o hardd a gellir ei ddefnyddio mewn cynifer o wledydd.

Anonymous said...

... diolch Chris er, mae Rwsieg hefyd yn iaith hardd sy'n cael ei siarad ar draws sawl gwlad ... er, mae'r rheini yn ddieithriad yn oer neu'n anialwch, yn llawn heddlu doji sy'n derbyn cildwrn a lle nad oes llawer o barch i hawliau dynol. Ond dwi'n meddwl fod y wyddor Cyrilic yn cwl iawn a bydd lot o hanes yn digwydd yn y gwledydd yma dros y ddegawd nesa dwi'n meddwl.

hmmm, anodd. Falle af i am opsiwn B - gwneud dim a darllen blogs pobl eraill a darllen stwff tramor sy'n cyfieithu ar google chrome.