Monday, 28 February 2011

Amgyffred â chariad+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

3 comments:

Anonymous said...

Ysgrifenwch at dy MP lleol ymwneud a dy statws mewn y DU. Highlight beth wnest ti i helpu'r cymuned lleol neu nation neu beth bynnag. They may be able to help you.

Benjiman

Chris Cope said...

Dwi'n amau bod gan AS ddiddordeb mewn rhywun nad yw'n gallu pleidleisio drosto/drosti. Ond os caiff fy apêl ei wrthod, efallai y ceisiaf hynny.

Anonymous said...

Dw i'n anghytuno. Dw i'n meddwl bod nhw eisiau i ennill pleidleisiau am y dyfodol.

B