Wednesday, 23 February 2011

Ar deledu ac yn herio pobl Ynys Môn+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

5 comments:

neil wyn said...

Mae'n dibynnu be yn union wyti'n disgwyl o Fo^n Chris, ac er bod o Ynys Mon ddaeth fy Nhaid a threiliais lot o wyliau yna fel plentyn, mae'n well gen i lefydd eraill yn y gogledd. Ond os ti am fynd, dos i Ynys Llanddwyn, lle gei di olygfeydd bendigedig o'r tir mawr, a bendithion arbennig i dy fywyd carwriaethol o Ffynnon Dwynwen! Mae Biwmaris yn lle digon dymunol hefyd er eitha prin yw'r Cymraeg yn fan'na o 'mhrofiad i.

Anonymous said...

Weld, dweudais i ti amdani'r teledu.

Am Ynys Mon, wel, wn i ddim rhywbeth yn wir, ond hoffwn i weld Llandudno achos o'r golygfeydd gyda'r mor o gwmpas y tir estyn allan, y fynnyddoedd tu ol.

Benjiman

Anonymous said...

Hei Chris. Do'n i heb ymweld ers wythnos neu ddwy ond newydd wylio hwn, sydd fel chwa o awyr iach. Braf i dy weld ddim mor flin a chas am unwaith!

Dydw i ddim yn dod o Ynys Mon, ac fel i ti, mae'r lle braidd yn ddieithr i mi. Hefyd, fel llawer o Gymry, mae gen i ragfarn yn erbyn Sir Fon a'i phobl! Mae hyn yn annheg mae'n siwr. Ond rydw i wedi penderfynu ceisio ymweld a'r llefydd sydd yn llyfr John Davies a Marian Delyth - ti'n gwybod, y llyfr 100 Lle? Dydw i ddim yn cofio lle ydyn nhw ar hyn o bryd - Mynydd Parys yw un ac olion Barclodiad(?) y Gawres yn un arall. Efallai bod rhywle arall hefyd. Os cei di ddiwrnod braf, clir, mae'r golygfeydd o Eryri yn anhygoel.

Diolch am y cofnodeion (sut bynnag ti'n ei sillafu). Dydw i ddim yn dy adnabod, ond braf dy weld yn edrych tipyn yn fwy siriol yn yr un hwn :-)

LLoyd Edwards said...

Beth am y ferry i Dublin mae hynny yn gret o beth o Sir Fon!!!

Hefyd Mynyd Paris ffilmwyd Mortal kombat yn yr ardal Copper yma!!!

Anonymous said...

Cytuno gyda'r awgrymiadau hyd yma ond os ti eisiau dianc a cherded dos i'r Ardal Wyllt - Mynydd y Garn yna Ynys y Fydlyn a dilyn llwybyr y traeth at Cemlyn.