Thursday, 17 February 2011

A fydd pethau'n newid byth?+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

4 comments:

neil wyn said...

Pum munud yn berffaith o fy safbwynt fi, ond tasen nhw'n ymestyn yn hirach popeth yn iawn!

Gyda llaw, Dwi newydd dangos y darn efo'r tro thripwynt i fy merch, tra trio esbonio pam bod americanwr yn siarad Cymraeg!

Kinetic said...

Mae unrhyw hyd yn iawn, hyd yn oed 10 munud (ar yr amod fod ti ddim yn gwneud y gwahaniaeth i fyny efo 5 munud o ganu ;-)

Mae'r diwedd yn atgoffa fi o fy mam pan o'n i'n tyfu fyny, oedd hi'n arfer galw disgiau fflopi yn "tapes". Weithiau mae hi'n gwneud yr un peth o hyd efo CDs...

Enthalpy said...

Têps yn gret. Ond mae i fflopis sawl mantais arnynt afraid dweud. Cofio mynd draw ar ol rysgol i chwarae compiwtyr gêms ar Amiga ffrind. Dechrau'r têp yn llwytho gynta, mynd i gael te pnawn, dôd nol i chwarae wedyn.

Diane said...

Mae'n well 'da fi gyfnod rhwng 5-7 munud (heb ganu, hynny yw), ond dw i'n hapus weithiau pan ydyn nhw'n hirach.