Tuesday, 22 February 2011

Wedi'i sensro+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

1 comment:

Kinetic said...

Be' nes i ddeud am y canu?!? :-)

Ond na, deud y gwir, dwi'n ddiolchgar y tro 'ma - dwi'n cofio fy nhad yn canu'r gân 'na tua ugain mlynedd yn ôl, ac o'n i heb ei chlywed ers hynny. Newydd ffeindio fersiwn ar youtube; yay for nostalgia.

I'r rhai naeth ofyn am LTFD - do'n i'm yn gwybod chwaith, ond allwch chi ddim gweithio fo allan, ar ôl gweld teitl y cofnod?