Monday, 28 February 2011

Yn blino ar gwrdd â chynifer o bobl+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

1 comment:

Anonymous said...

Symudais i o gwpas am y ran mwyaf o fy mhywyd, Chris. A ffiendias i fod cael llawn glaw o ffrindiau yn digon. Ar ol hynny, pethau yn cymhleth. As for making friends in this country, it's a bit harder, rhaid i fi gyfaddefu. Ond te eto, mewn Llundain ydw i. Dw i ddim really gwybod Caerdydd ond am sawl daytrips.

B