Tuesday, 1 March 2011

Cymhlethdod y drefn fewnfudo+TANYSGRIFIWCH

+FACEBOOK

+TWITTER

3 comments:

Enthalpy said...

So jest i jeco ydw i'n deall yn iawn, ar ôl ennill y fisa lefel 4 'ma, cei di bara i hwilio am waith llawn-amser dros y 3 blynedd i ddod, a rhoi cynnig ar fisa lefel 2 cyn y daw'r cyfnod 'na i ben. Ond dyna'r cynllun, ie?

Chris Cope said...

H - Mwy neu lai, ie. Dwi'n apelio fy nghais am Post Study Work Visa, sydd yng nghategori Tier 1 yn swyddogol ond, yn wahanol i fisa Tier 1 go iawn, ni allaf ei adnewyddu ac ni allaf ei ddefnyddio tuag at gais i fod yn dinesydd.

Os bydd yr apêl yn llwyddiannus, ie, gwanf i ddal ati i chwilio am waith yn ystod y tair blynedd sydd 'da fi. Wedyn byddwn i'n gwneud cais am fisa Tier 2 a dechrau'r broses o geisio mynd yn dinesydd Prydain.

neil wyn said...

Ymlaciedig, dwi'n hoffi'r gair yna. Dyna be' sy'n digwydd pan fod ti'n ymlaciedig, mae'r geiriau i weld yn llifo rhywsut!

Dwi'n profi'r un rhwystredigaeth yn y dosbarthiadau nos, ond ambell i noson ga i rywbeth yn ol sy'n wneud i mi feddwl bod o'n werth yr ymdrech. Ond os dwi'n teimlo mod i wedi gwneud dosbarth sal, dwi'n ffindio fy hun yn pendroni amdani am ddyddiau weithiau, sydd ddim yn peth da.